Svolání 24/VI. zasedání mimořádného Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany

Svolání 24/VI. zasedání mimořádného Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany

Místo konání: zasedací místnost ÚMČ Brno-Tuřany, Tuřanské nám. 1, Brno, 1. poschodí Doba konání: čtvrtek 6. února 2014 v 18:00 hodin

V souladu s ustanovením § 92 odst.1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích  v platném znění

S V O L Á V Á M

 

24/VI. mimořádné zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany

______________________________________________________________________________

 

Místo konání: zasedací místnost ÚMČ Brno-Tuřany, Tuřanské nám. 1, Brno, 1. poschodí

 

 

Doba konání: čtvrtek 6. února 2014 v 18:00 hodin

 

 

 

 

Navržený program jednání:

 

 1. 1.      Technický bod
 2. 2.      Projednání Aktualizace ÚPmB
 3. 3.      Závěr

 

 

 

 

 

Zasedání Zastupitelstva je veřejné, přístupné občanům.

 

 

 

V Brně dne 22. 1. 2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bc. Aleš Jakubec
starosta městské části Brno-Tuřany

Svolání 23/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany

Svolání 23/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany

Místo konání: zasedací místnost ÚMČ Brno-Tuřany, Tuřanské nám. 1, Brno, 1. poschodí Doba konání: čtvrtek 12. prosince 2013 v 18:00 hodin

V souladu s ustanovením § 92 odst.1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích  v platném znění

S V O L Á V Á M

 

23/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany

______________________________________________________________________________

 

Místo konání: zasedací místnost ÚMČ Brno-Tuřany, Tuřanské nám. 1, Brno, 1. poschodí

 

Doba konání: čtvrtek 12. prosince 2013 v 18:00 hodin

 

Navržený program jednání:

 

 1. Technický bod
 2. Námitky členů Zastupitelstva k zápisu z předchozího zasedání Zastupitelstva
 3. Kontrola plnění usnesení ze zasedání Zastupitelstva
 4. Dotazy k usnesením z jednání Rady
 5. Informace o kontrolách provedených výbory Zastupitelstva
 6. Informace o jednáních starosty a místostarosty
 7. Návrhy a podněty občanů
 8. Harmonogram zasedání ZMČ
 9. Rozpočtové opatření č. 15/2013
 10. Návrh rozpočtu na rok 2014
 11. Pravidla pro rozpočtová opatření vyhrazená RMČ pro rok 2014
 12. Návrh obecně závazné vyhlášky o regulaci provozu loterií a jiných podobných her a stanovení opatření k zabezpečení veřejného pořádku
 13. Prodej pozemku p.č. 465 v k.ú. Dvorska
 14. Prodej nebo pronájem části pozemku p.č. 1383/3 v k.ú. Brněnské Ivanovice
 15. Prodej nebo pronájem pozemků p.č. 722/2, 724/1, 724/2 v k.ú. Brněnské Ivanovice
 16. Projednání petice
 17. Různé
 18. Závěr

 

Zasedání Zastupitelstva je veřejné, přístupné občanům.

 

 

 

V Brně dne 3. 12. 2013

 

 

 

 

 

Bc. Aleš Jakubec
starosta městské části Brno-Tuřany

Svolání 22/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany

Svolání 22/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany

Místo konání: zasedací místnost ÚMČ Brno-Tuřany, Tuřanské nám. 1, Brno, 1. poschodí Doba konání: čtvrtek 31. října 2013 v 18:00 hodin

V souladu s ustanovením § 92 odst.1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích  v platném znění

S V O L Á V Á M

 

22/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany

______________________________________________________________________________

 

Místo konání: zasedací místnost ÚMČ Brno-Tuřany, Tuřanské nám. 1, Brno, 1. poschodí

 

Doba konání: čtvrtek 31. října 2013 v 18:00 hodin

 

Navržený program jednání:

 1. 1.      Technický bod
 2. 2.      Námitky členů Zastupitelstva k zápisu z předchozího zasedání Zastupitelstva
 3. 3.      Kontrola plnění usnesení ze zasedání Zastupitelstva
 4. 4.      Dotazy k usnesením z jednání Rady
 5. 5.      Informace o kontrolách provedených výbory Zastupitelstva
 6. 6.      Informace o jednáních starosty a místostarosty
 7. 7.      Návrhy a podněty občanů
 8. 8.      Rozpočtové opatření č. 13/2013
 9. 9.      Přehled hospodaření městské části Brno-Tuřany za období 1-9/2013
 10. 10.  Majetkoprávní vypořádání mezi městem Brnem a společností AGRO Brno-Tuřany, a.s.
 11. 11.  Prodej nebo pronájem části pozemku p.č. 106 v k.ú. Tuřany
 12. 12.  Prodej pozemků v k.ú. Brněnské Ivanovice
 13. 13.  Aktualizace cenové mapy stavebních pozemků statutárního města Brna
 14. 14.  Různé
 15. 15.  Závěr

 

Zasedání Zastupitelstva je veřejné, přístupné občanům.

 

 

 

V Brně dne 23. 10. 2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bc. Aleš Jakubec
starosta městské části Brno-Tuřany

Svolání 21/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany

Svolání 21/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany

Místo konání: zasedací místnost ÚMČ Brno-Tuřany, Tuřanské nám. 1, Brno, 1. poschodí Doba konání: čtvrtek 5. září 2013 v 18:00 hodin

V souladu s ustanovením § 92 odst.1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích  v platném znění

S V O L Á V Á M

 

21/VI.  zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany

______________________________________________________________________________

 

Místo konání: zasedací místnost ÚMČ Brno-Tuřany, Tuřanské nám. 1, Brno, 1. poschodí

 

Doba konání: čtvrtek 5. září 2013 v 18:00 hodin

 

Navržený program jednání:

1.      Technický bod

2.      Námitky členů Zastupitelstva k zápisu z předchozího zasedání Zastupitelstva

3.      Kontrola plnění usnesení ze zasedání Zastupitelstva

4.      Dotazy k usnesením z jednání Rady

5.      Informace o kontrolách provedených výbory Zastupitelstva

6.      Informace o jednáních starosty a místostarosty

7.      Návrhy a podněty občanů

8.      Rozpočtové opatření č. 10/2013

9.      Přehled hospodaření Městské části Brno-Tuřany za období 1-6/2013

10.  Rozpočtový výhled na období 2015 – 2019

11.  Návrh obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za komunální odpad

12.  Cenová kalkulace na obnovení autobusové linky č. 63

13.  Projekt Novostavba tělocvičny v MČ Brno-Tuřany

14.  Změna ÚPmB, Brněnské Ivanovice, Ráječek

15.  Změna ÚPmB, ul. Zapletalova

16.  Změna ÚPmB Dvorska

17.  Zřízení věcného břemene k pozemkům p.č. 241/1, 250/71 a 251 v k.ú. Brněnské Ivanovice

18.  Směna pozemků

19.  Nabytí pozemku p.č. 3562/16 v k.ú. Tuřany

20.  Prodej části pozemku p.č. 2358 v k.ú. Holásky

21.  Prodej pozemku p.č. 4794 v k.ú. Tuřany

22.  Aktualizace vyjádření kprodeji pozemků p.č. 188, 189, 191/2 v k.ú. Holásky

23.  Prodej pozemků p.č. 250/127, 250/130 a části pozemku 250/71 vše v k.ú. Brněnské Ivanovice

24.  Prodej pozemků p.č. 1006/2 a 1008/2 v k.ú. Brněnské Ivanovice

25.  Různé

26.  Závěr

Zasedání Zastupitelstva je veřejné, přístupné občanům.

 

V Brně dne 26.8.2013

 

 

 

 

 

Bc. Aleš Jakubec
starosta městské části Brno-Tuřany

v.z. Michal Krátký

místostarosta městské části Brno-Tuřany

 

Svolání 13/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany

Svolání 13/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany

Místo konání: zasedací místnost ÚMČ Brno-Tuřany, Tuřanské nám. 1, Brno, 1. poschodí Doba konání: čtvrtek 26. dubna 2012 v 18:00 hodin

S V O L Á V Á M

 

13/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany

______________________________________________________________________________

Místo konání: zasedací místnost ÚMČ Brno-Tuřany, Tuřanské nám. 1, Brno, 1. poschodí

Doba konání: čtvrtek 26. dubna 2012 v 18:00 hodin

Navržený program jednání:

 

1. Technický bod

2. Námitky členů Zastupitelstva k zápisu zpředchozího zasedání Zastupitelstva

3. Kontrola plnění usnesení ze zasedání Zastupitelstva

4. Dotazy k usnesením zjednání Rady

5. Informace o kontrolách provedených výbory Zastupitelstva

6. Informace o jednáních starosty a místostarosty

7. Návrhy a podněty občanů

8. Návrh na změnu přílohy Obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 16/2009, kterou se stanoví spádové obvody základních škol

9. Novela vyhlášky města Brna o pravidlech pro pohyb psů na veřejných prostranstvích

10. Závěrečný účet městské části Brno-Tuřany za rok 2011

11. Přehled hospodaření městské části Brno-Tuřany za období 1-3/2012

12. Rozpočtové opatření č. 3/2012

13. Žádosti o dotace pro rok 2012

14. Územní plán – úprava směrné části ÚPmB

15. Vyjádření ke zřízení věcného břemene k pozemkům p.č. 1386 a 1397 k.ú. Tuřany

16. Vyjádření ke směně pozemku části p.č. 44/2 k.ú. Tuřany

17. Vyjádření k prodeji pozemků v k.ú. Brněnské Ivanovice

18. Vyjádření k prodeji pozemků p.č. 675/1 a 675/2 k.ú. Brněnské Ivanovice

19. Vyjádření k prodeji pozemků částí p.č. 1380/3 a 1381/2k.ú. Brněnské Ivanovice

20. Různé

21. Závěr

 

Zasedání Zastupitelstva je veřejné, přístupné občanům.

 

V Brně dne 11.4.2012

Bc. Aleš Jakubec
starosta městské části Brno-Tuřany

Svolání 12/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany

Svolání 12/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany

V souladu s ustanovením § 92 odst.1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích v platném znění

S V O L Á V Á M

 

12/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany

______________________________________________________________________________

Místo konání: zasedací místnost ÚMČ Brno-Tuřany, Tuřanské nám. 1, Brno, 1. poschodí

Doba konání: čtvrtek 23. února 2012 v 18:00 hodin

Navržený program jednání:

 

1. Technický bod

2. Námitky členů Zastupitelstva kzápisu zpředchozího zasedání Zastupitelstva

3. Kontrola plnění usnesení ze zasedání Zastupitelstva

4. Dotazy kusnesením zjednání Rady

5. Informace o kontrolách provedených výbory Zastupitelstva

6. Informace o jednáních starosty a místostarosty

7. Návrhy a podněty občanů

8. Rozpočtové opatření č. 1/2012

9. Výsledek kontroly výkonu samostatné působnosti svěřené orgánům městské části Brno-Tuřany

10. Novela vyhlášky o místních poplatcích

11. Novela vyhlášky města Brna o regulaci veřejné produkce hudby

12. Změna Územního plánu města Brna, ul. Ledárenská, p.č. 2268, vk.ú. Holásky

13. Změna Územního plánu města Brna, ul. Karkulínova, plocha R, k.ú. Tuřany

14. Vyjádření kprodeji pozemku části p.č. 779/1k.ú. Brněnské Ivanovice

15. Vyjádření kesměně pozemku p.č. 308/17 k.ú. Dvorska

16. Různé

17. Závěr

 

Zasedání Zastupitelstva je veřejné, přístupné občanům.

V Brně dne 15.2.2012

Bc. Aleš Jakubec
starosta městské části Brno-Tuřany

Svolání 11/VI. mimořádného zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany

Svolání 11/VI. mimořádného zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany

V souladu s ustanovením § 92 odst.1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích v platném znění

S V O L Á V Á M

 

11/VI. mimořádné zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany

______________________________________________________________________________

Místo konání: zasedací místnost ÚMČ Brno-Tuřany, Tuřanské nám. 1, Brno, 1. poschodí

Doba konání: čtvrtek 2. února 2012 v 18:00 hodin

Navržený program jednání:

 

1. Technický bod

2. Námitky členů Zastupitelstva kzápisu z předchozího zasedání Zastupitelstva

3. Kontrola plnění usnesení ze zasedání Zastupitelstva

4. Dotazy kusnesením zjednání Rady

5. Informace o kontrolách provedených výbory Zastupitelstva

6. Návrhy a podněty občanů

7. Projednání nepřípustného chování starosty MČ Brno-Tuřany na plese MČ Brno-Tuřany

8. Hlasování o odvolání starosty MČ Brno-Tuřany

9. Různé

10. Závěr

 

Zasedání Zastupitelstva je veřejné, přístupné občanům.

V Brně dne 18.1.2012

Bc. Aleš Jakubec
starosta městské části Brno-Tuřany

Svolání 10/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany

Svolání 10/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany

V souladu s ustanovením § 92 odst.1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích v platném znění

S V O L Á V Á M

 

10/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany

______________________________________________________________________________

Místo konání: zasedací místnost ÚMČ Brno-Tuřany, Tuřanské nám. 1, Brno, 1. poschodí

Doba konání: pondělí 19. prosince 2011 v 18:00 hodin

Navržený program jednání:

 

1. Technický bod

2. Námitky členů Zastupitelstva kzápisu zpředchozího zasedání Zastupitelstva

3. Kontrola plnění usnesení ze zasedání Zastupitelstva

4. Dotazy kusnesením zjednání Rady

5. Informace o kontrolách provedených výbory Zastupitelstva

6. Informace o jednáních starosty a místostarosty

7. Návrhy a podněty občanů

8. Přehled hospodaření městské části Brno-Tuřany za období 1-9/2011

9. Pravidla pro rozpočtová opatření vyhrazená RMČ pro rok 2012

10. Návrh rozpočtu na rok 2012

11. Rozpočtové opatření č. 15/2011

12. Návrh na změnu ÚPmB podél hasičské zbrojnice na ulici Javorové

13. Návrh na změnu ÚPmB na části pozemku p.č. 2264 k.ú. Holásky

14. Návrh na změnu ÚPmB při ulici Zapletalově, k.ú. Dvorska

15. Vyjádření kprodeji pozemku části p.č. 970/1 k.ú. Brněnské Ivanovice

16. Vyjádření kprodeji pozemků p.č. 76/100 a 1466/38k.ú. Brněnské Ivanovice

17. Harmonogram zasedání ZMČ

18. Různé

19. Závěr

 

Zasedání Zastupitelstva je veřejné, přístupné občanům.

V Brně dne 30.11.2011

Bc. Aleš Jakubec
starosta městské části Brno-Tuřany

Svolání 9/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany

Svolání 9/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany

V souladu s ustanovením § 92 odst.1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích v platném znění

S V O L Á V Á M

 

9/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany

______________________________________________________________________________

Místo konání: zasedací místnost ÚMČ Brno-Tuřany, Tuřanské nám. 1, Brno, 1. poschodí

Doba konání: čtvrtek 3. listopadu 2011 v 18:00 hodin

Navržený program jednání:

 

1. Technický bod

2. Námitky členů Zastupitelstva kzápisu zpředchozího zasedání Zastupitelstva

3. Kontrola plnění usnesení ze zasedání Zastupitelstva

4. Dotazy kusnesením zjednání Rady

5. Informace o kontrolách provedených výbory Zastupitelstva

6. Informace o jednáních starosty a místostarosty

7. Návrhy a podněty občanů

8. Návrh vyhlášky Požární řád města Brna

9. Obecně závazná vyhláška s.m.Brna kenergetické koncepci města

10. Návrh vyhlášky o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj, koncový interaktivní videoloterní terminál a herní místo lokálního herního systému

11. Novela vyhlášky o místních poplatcích

12. Návrh vyhlášky o regulaci provozu loterií a jiných podobných her

13. Návrh vyhlášky, kterou se vydává Cenová mapa

14. Návrh na změnu Statutu města Brna

15. Žádost Tělocvičné jednoty Sokol Brno-Tuřany o poskytnutí dotace na provoz

16. Rozpočtové opatření č. 13/2011

17. Vyjádření kesměně pozemků p.č. 722/2, 724/1, 724/2 k.ú. Brněnské Ivanovice

18. Vyjádření kprodeji pozemku p.č. 349 k.ú. Dvorska

19. Vyjádření kezřízení věcného břemene k pozemkům v k.ú. Holásky

20. Dodatky ke zřizovacím listinám organizačních složek

21. Různé

22. Závěr

Zasedání Zastupitelstva je veřejné, přístupné občanům.

V Brně dne 19.10.2011

Bc. Aleš Jakubec
starosta městské části Brno-Tuřany