Svolání 9/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany

Svolání 9/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany

V souladu s ustanovením § 92 odst.1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích v platném znění

S V O L Á V Á M

 

9/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany

______________________________________________________________________________

Místo konání: zasedací místnost ÚMČ Brno-Tuřany, Tuřanské nám. 1, Brno, 1. poschodí

Doba konání: čtvrtek 3. listopadu 2011 v 18:00 hodin

Navržený program jednání:

 

1. Technický bod

2. Námitky členů Zastupitelstva kzápisu zpředchozího zasedání Zastupitelstva

3. Kontrola plnění usnesení ze zasedání Zastupitelstva

4. Dotazy kusnesením zjednání Rady

5. Informace o kontrolách provedených výbory Zastupitelstva

6. Informace o jednáních starosty a místostarosty

7. Návrhy a podněty občanů

8. Návrh vyhlášky Požární řád města Brna

9. Obecně závazná vyhláška s.m.Brna kenergetické koncepci města

10. Návrh vyhlášky o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj, koncový interaktivní videoloterní terminál a herní místo lokálního herního systému

11. Novela vyhlášky o místních poplatcích

12. Návrh vyhlášky o regulaci provozu loterií a jiných podobných her

13. Návrh vyhlášky, kterou se vydává Cenová mapa

14. Návrh na změnu Statutu města Brna

15. Žádost Tělocvičné jednoty Sokol Brno-Tuřany o poskytnutí dotace na provoz

16. Rozpočtové opatření č. 13/2011

17. Vyjádření kesměně pozemků p.č. 722/2, 724/1, 724/2 k.ú. Brněnské Ivanovice

18. Vyjádření kprodeji pozemku p.č. 349 k.ú. Dvorska

19. Vyjádření kezřízení věcného břemene k pozemkům v k.ú. Holásky

20. Dodatky ke zřizovacím listinám organizačních složek

21. Různé

22. Závěr

Zasedání Zastupitelstva je veřejné, přístupné občanům.

V Brně dne 19.10.2011

Bc. Aleš Jakubec
starosta městské části Brno-Tuřany