VZ – výměna svítidel ve sportovní hale Měšťanská

Půdorys skutečného provedení ve formátu dwg bude uchazečům na vyžádání zaslán elektronicky (formát dwg nebylo možné touto cestou zveřejnit).

Prohlídka na místě dne 29. 1. 2021 v 9:00 hod. Nabídku lze doručit nejpozději dne 18. 2. 2021 do 12:00 hod. Později doručené nabídky budou odmítnuty.

Adresa pro podávání nabídek a ve věcech zadání zakázky: polak@turany.cz.  

Doplnění výzvy ze dne 5. 2. 2021 – viz přiložený dokument.