Svolání 22/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany

Svolání 22/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany

Místo konání: zasedací místnost ÚMČ Brno-Tuřany, Tuřanské nám. 1, Brno, 1. poschodí Doba konání: čtvrtek 31. října 2013 v 18:00 hodin

V souladu s ustanovením § 92 odst.1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích  v platném znění

S V O L Á V Á M

 

22/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany

______________________________________________________________________________

 

Místo konání: zasedací místnost ÚMČ Brno-Tuřany, Tuřanské nám. 1, Brno, 1. poschodí

 

Doba konání: čtvrtek 31. října 2013 v 18:00 hodin

 

Navržený program jednání:

 1. 1.      Technický bod
 2. 2.      Námitky členů Zastupitelstva k zápisu z předchozího zasedání Zastupitelstva
 3. 3.      Kontrola plnění usnesení ze zasedání Zastupitelstva
 4. 4.      Dotazy k usnesením z jednání Rady
 5. 5.      Informace o kontrolách provedených výbory Zastupitelstva
 6. 6.      Informace o jednáních starosty a místostarosty
 7. 7.      Návrhy a podněty občanů
 8. 8.      Rozpočtové opatření č. 13/2013
 9. 9.      Přehled hospodaření městské části Brno-Tuřany za období 1-9/2013
 10. 10.  Majetkoprávní vypořádání mezi městem Brnem a společností AGRO Brno-Tuřany, a.s.
 11. 11.  Prodej nebo pronájem části pozemku p.č. 106 v k.ú. Tuřany
 12. 12.  Prodej pozemků v k.ú. Brněnské Ivanovice
 13. 13.  Aktualizace cenové mapy stavebních pozemků statutárního města Brna
 14. 14.  Různé
 15. 15.  Závěr

 

Zasedání Zastupitelstva je veřejné, přístupné občanům.

 

 

 

V Brně dne 23. 10. 2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bc. Aleš Jakubec
starosta městské části Brno-Tuřany