Svolání 11/VI. mimořádného zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany

Svolání 11/VI. mimořádného zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany

V souladu s ustanovením § 92 odst.1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích v platném znění

S V O L Á V Á M

 

11/VI. mimořádné zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany

______________________________________________________________________________

Místo konání: zasedací místnost ÚMČ Brno-Tuřany, Tuřanské nám. 1, Brno, 1. poschodí

Doba konání: čtvrtek 2. února 2012 v 18:00 hodin

Navržený program jednání:

 

1. Technický bod

2. Námitky členů Zastupitelstva kzápisu z předchozího zasedání Zastupitelstva

3. Kontrola plnění usnesení ze zasedání Zastupitelstva

4. Dotazy kusnesením zjednání Rady

5. Informace o kontrolách provedených výbory Zastupitelstva

6. Návrhy a podněty občanů

7. Projednání nepřípustného chování starosty MČ Brno-Tuřany na plese MČ Brno-Tuřany

8. Hlasování o odvolání starosty MČ Brno-Tuřany

9. Různé

10. Závěr

 

Zasedání Zastupitelstva je veřejné, přístupné občanům.

V Brně dne 18.1.2012

Bc. Aleš Jakubec
starosta městské části Brno-Tuřany