Ing. Hanuš Horák

Předseda

Politická strana:
Žijeme zde

  horak@turany.cz

Bc. Lukáš Lach

Místopředseda

Politická strana:
Sdružení nestraníků pro Tuřany
  lach@turany.cz

Ing. Jana Kučerová

Člen

Kateřina Porubanová

Člen

Ing. Petr Svoboda

Člen