Svolání 24/VI. zasedání mimořádného Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany

Svolání 24/VI. zasedání mimořádného Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany

Místo konání: zasedací místnost ÚMČ Brno-Tuřany, Tuřanské nám. 1, Brno, 1. poschodí Doba konání: čtvrtek 6. února 2014 v 18:00 hodin

V souladu s ustanovením § 92 odst.1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích  v platném znění

S V O L Á V Á M

 

24/VI. mimořádné zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany

______________________________________________________________________________

 

Místo konání: zasedací místnost ÚMČ Brno-Tuřany, Tuřanské nám. 1, Brno, 1. poschodí

 

 

Doba konání: čtvrtek 6. února 2014 v 18:00 hodin

 

 

 

 

Navržený program jednání:

 

  1. 1.      Technický bod
  2. 2.      Projednání Aktualizace ÚPmB
  3. 3.      Závěr

 

 

 

 

 

Zasedání Zastupitelstva je veřejné, přístupné občanům.

 

 

 

V Brně dne 22. 1. 2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bc. Aleš Jakubec
starosta městské části Brno-Tuřany