Základní škola Měšťanská

Základní škola Brno, Měšťanská 21, příspěvková organizace se sídlem Měšťanská 21, 620 00 Brno, IČ70944776. Webové stránky zde.

Zřizovatelem  školy  je  Statutární  město  Brno,  Městská část Tuřany,  Tuřanské nám. 1,  620 00  Brno.
Výuka probíhá podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání  „Škola plná života“ čj. 410/2010.  Škola klade ve své činnosti důraz na výuku cizích jazyků, čtenářskou gramotnost, uplatňje prvky tvořivého učení, dramatickou a osobnostně sociální výchovu. V šestém až devátém ročníku jsou otevřeny třídy (pro chlapce i dívky) s rozšířenou výukou tělesné výchovy se zaměřením na fotbal a atletiku. Ve škole se realizuje projektová výuka, škola je zapojena do projektu Nová škola (peníze EU do škol). Vyučování probíhá ve třech školních budovách. Ředitelství školy a třídy pátého až devátého ročníku jsou umístěny v budově Měšťanská 21. Vedle školy je nové hřiště s umělou trávou a školní zahrada. Zbývající třídy (po jedné od prvního do čtvrtého ročníku) a oddělení školní družiny jsou umístěny v budovách na Dvorecké 4 (za tuřanským kostelem) a v Holáskách na Požární 1.
Obědy pro žáky vaří školní kuchyně na Měšťanské a rozváží je i na odloučená pracoviště. Obědy je možno poskytovat také mimoškolním strávníkům.
Ve škole je dětem k dispozici pro řešení jejich problémů speciální pedagog, školní metodici prevence a školní psychložka. Spolupracujeme se školskými poradenskými zařízeními na ulicích Zachova a Čechyňská a s SPC Sekaninova a Kociánka.

 

ZŠ Měšťanská

 

Škola

 

 

ZŠ Dvorecká                                                                         ZŠ Požární

 

IMG_20160222_111230              IMG_20160222_112229