• Předseda

Členové (4):

PharmDr. Ilona Protivínská, Věra Jánská, Marek Blažek, Jiří Vašíček