• Předseda

Členové (4):

PharmDr. Ilona Protivínská, Miroslava Kosinová, Marek Blažek, Jiří Vašíček