• Předseda

Členové (4): Marek Blažek; Monika Fišerová; Ing. arch. et. Ing. Lucie Kostková; Ing. Anna Magni.