Svolání 12/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany

Svolání 12/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany

V souladu s ustanovením § 92 odst.1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích v platném znění

S V O L Á V Á M

 

12/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany

______________________________________________________________________________

Místo konání: zasedací místnost ÚMČ Brno-Tuřany, Tuřanské nám. 1, Brno, 1. poschodí

Doba konání: čtvrtek 23. února 2012 v 18:00 hodin

Navržený program jednání:

 

1. Technický bod

2. Námitky členů Zastupitelstva kzápisu zpředchozího zasedání Zastupitelstva

3. Kontrola plnění usnesení ze zasedání Zastupitelstva

4. Dotazy kusnesením zjednání Rady

5. Informace o kontrolách provedených výbory Zastupitelstva

6. Informace o jednáních starosty a místostarosty

7. Návrhy a podněty občanů

8. Rozpočtové opatření č. 1/2012

9. Výsledek kontroly výkonu samostatné působnosti svěřené orgánům městské části Brno-Tuřany

10. Novela vyhlášky o místních poplatcích

11. Novela vyhlášky města Brna o regulaci veřejné produkce hudby

12. Změna Územního plánu města Brna, ul. Ledárenská, p.č. 2268, vk.ú. Holásky

13. Změna Územního plánu města Brna, ul. Karkulínova, plocha R, k.ú. Tuřany

14. Vyjádření kprodeji pozemku části p.č. 779/1k.ú. Brněnské Ivanovice

15. Vyjádření kesměně pozemku p.č. 308/17 k.ú. Dvorska

16. Různé

17. Závěr

 

Zasedání Zastupitelstva je veřejné, přístupné občanům.

V Brně dne 15.2.2012

Bc. Aleš Jakubec
starosta městské části Brno-Tuřany