Aktuální vydání 2/2020

Ze starostova dezinfikovaného šuplíku
Jak již napovídá nadpis mého příspěvku, budu se tentokrát věnovat věcem souvisejícím s koronavirovou epidemií, která zcela nečekaně a razantně zasáhla do našich životů. A stejně tak i do chodu radnice. Na podobnou situaci nebyl nikdo z nás připraven a i my jsme se učili tzv. za pochodu. V prvních dnech nouzového stavu vyvstala potřeba zajistit pro občany roušky, které vláda sice slíbila, ale dodnes nedodala. Díky obrovské vlně solidarity místních občanů se podařilo v krátké době vytvořit skupinu, která šila roušky, další prali a žehlili. Spousta dobrovolníků se hlásila s nabídkou pomoci pro seniory. Finanční pomoc nabídli podnikatelé, ale i občané. Vám všem patří obrovské poděkování. Jsem rád, že se naše společnost dokáže i v takto těžkých dobách semknout a pomáhat si.

 

Stáhnout aktuální zpravodaj

 

Archiv vydaných zpravodajů