Aktuální vydání 1/2021

Ze starostova šuplíku
V mrazivém průběhu měsíce února bychom měli za sebou již další ročník oblíbeného společenského obecního plesu. Bohužel kvůli trvajícím vládním opatřením se tato jedna z největších kulturních událostí v naší městské části neuskutečnila. Nadále však počítáme s pořádáním dalších akcí, jako např. letní noc, promítání letního kina a hlavně Slavnosti tuřanského zelí. Snad mohu prozradit, že hostem letošních slavností bude zpěvák Janek Ledecký. Pevně věřím, že na podzim budeme moci tuto oblíbenou akci uspořádat v plném rozsahu. Nově se také můžete těšit na fotografickou výstavu „Pod otevřeným nebem“. I pro letošní rok se nám podařilo pro pořádání kulturních akcí zajistit
finanční podporu od řady sponzorů. Patří jim velké poděkování za to, že i v této nelehké době neváhají naši městskou část finančně podpořit.

Stáhnout aktuální zpravodaj

Archiv vydaných zpravodajů