Aktuální vydání 1/2020

Ze starostova šuplíku.

Od začátku března se naplno rozběhla výstavba kanalizace ve Dvorskách. Jedná se o dlouho připravovaný projekt, který se nám konečně podařilo dotáhnout až k realizaci. Rozsáhlá stavební činnost však také přinese řadu dočasných
omezení pro naše obyvatele. Průjezd Dvorskami bude možný pouze pro místní občany a městskou hromadnou dopravu. Provoz autobusové linky č. 48 tak zůstane zachovaný. Úplná uzavírka bude trvat více než rok. Letos by měla být kompletně vybudována splašková a dešťová kanalizace a na jaře příštího roku se budou rekonstruovat silnice a chodníky. Na webových stránkách obce budou průběžně doplňovány aktuální informace k probíhající výstavbě…

 

Stáhnout aktuální zpravodaj

 

Archiv vydaných zpravodajů