Číslo jednací Vyvěšení Název oznámení Zdroj Typ
MMB/0517069/2024 17.07.2024 - Veřejná vyhláška – Změny ÚPmB – B168_p351_22 Statutární město Brno, Magistrát města Brna, Odbor územního plánování a stavebního řádu, Kounicova 67, 601 67 Brno Veřejná vyhláška
MMB/0561634/2024 17.07.2024 - Veřejná vyhláška – Jednotlivých změn ÚPmB (tzv. „Skupina B.I.“) Statutární město Brno, Magistrát města Brna, Odbor územního plánování a stavebního řádu, Kounicova 67, 601 67 Brno Veřejná vyhláška
MMB/0517104/2024 17.07.2024 - Veřejná vyhláška – Změny ÚPmB – B154_p35_22 Statutární město Brno, Magistrát města Brna, Odbor územního plánování a stavebního řádu, Kounicova 67, 601 67 Brno Veřejná vyhláška
MMB/0559893/2024 17.07.2024 - Veřejná vyhláška – Změny RP MČ Medlánky – RP_Me3-22 souběžně se změnou ÚPmB – B4/22 Statutární město Brno, Magistrát města Brna, Odbor územního plánování a stavebního řádu, Kounicova 67, 601 67 Brno Veřejná vyhláška
MMB/0561630/2024 17.07.2024 - Veřejná vyhláška – Zrušení Regulačního plánu Cejl – Křenová Statutární město Brno, Magistrát města Brna, Odbor územního plánování a stavebního řádu, Kounicova 67, 601 67 Brno Veřejná vyhláška
MMB/0559861/2024 17.07.2024 - Veřejná vyhláška – Změny ÚPmB – B4/22 souběžně se změnou RP MČ Medlánky-RP_Me3-22 Statutární město Brno, Magistrát města Brna, Odbor územního plánování a stavebního řádu, Kounicova 67, 601 67 Brno Veřejná vyhláška
MMB/0517118/2024 17.07.2024 - Veřejná vyhláška – Změny ÚPmB – B342_p159_22_MČ_Židenice Statutární město Brno, Magistrát města Brna, Odbor územního plánování a stavebního řádu, Kounicova 67, 601 67 Brno Veřejná vyhláška
MMB/0563607/2024 17.07.2024 - Veřejná vyhláška – Změny ÚPmB – B100_p94_22 Statutární město Brno, Magistrát města Brna, Odbor územního plánování a rozvoje, Kounicova 67, 601 67 Brno Veřejná vyhláška
240338342 17.07.2024 - Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie E.ON - EG.D, a.s., Lidická 1873/36, 602 00 Brno Oznámení
BKOM/13712/2024 15.07.2024 - Výzva k odstranění vozidla z pozemní komunikace Brněnské komunikace a.s., Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno Ostatní
19/2024 15.07.2024 - Oznámení o vyhlášení právního předpisu – Nařízení č.19/2024, kterým se mění Nařízení Statutárního města Brna č. 9/2019 Statutární město Brno, Magistrát města Brna, Organizační odbor, Husova 12, 601 67 Brno Nařízení
MMB/0561058/2024/Vod 11.07.2024 - 29.07.2024 Záměr obce prodat, směnit, darovat, pronajmout, propachtovat nebo vypůjčit hmotnou nemovitou věc nebo právo stavby anebo je přenechat jako výprosu a záměr obce smluvně zřídit právo stavby k pozemku ve vlastnictví obce R9/090 Magistrát města Brna, Majetkový odbor, Malinovského nám. 3, 601 67 Brno Záměr
18/2024 10.07.2024 - 26.07.2024 Oznámení o vyhlášení právního předpisu Obecně závazná vyhláška 18/2024 kterou se mění obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 26/2023, o místních poplatcích Ministerstvo vnitra ČR, odbor veřejné správy, dozoru a kontroly, náměstí Hrdinů 1634/3, 140 21 Praha 4 Oznámení
MMB/0338694/2024 25.06.2024 - 09.08.2024 Veřejná vyhláška veřejné projednání Návrhu Územního plánu města Brna pro veřejné projednání (2024) včetně Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území. Magistrát města Brna, Odbor územního plánování, Kounicova 67, 601 67 Brno Veřejná vyhláška
MČBT/3327/2024/Pol 03.06.2024 - 01.07.2025 Záměr – sportovní hala Statutární město Brno, Městská část Brno-Tuřany, Tajemník, Tuřanské náměstí 1, 620 00 Brno Záměr