Číslo jednací Vyvěšení Název oznámení Zdroj Typ
MMB/0407921/2020 25.09.2020 - 12.10.2020 Veřejná vyhláška – dočasný zákaz stání na místní komunikaci základního komunikačního systému a na průjezdním úseku silnice v termínu od 20.10.2020 do 26.11.2020 Statutární město Brno, Magistrát města Brna, OD, Kounicova 67, 601 67 Brno Veřejná vyhláška
MMB/0393483/2020/KLI 25.09.2020 - 12.10.2020 Veřejná vyhláška – přechodná úprava provozu – realizace kanalizační přípojky před objektem Dvorecká 2 Statutární město Brno, Magistrát města Brna, OD, Kounicova 67, 601 67 Brno Veřejná vyhláška
MČBT/7233/2020/St 25.09.2020 - 12.10.2020 Záměr městské části Brno-Tuřany propachtovat svěřený nemovitý majetek Statutární město Brno, Městská část Brno-Tuřany, Odbor všeobecný, Tuřanské náměstí 1, 620 00 Brno Záměr
26/2020 25.09.2020 - 12.10.2020 Nařízení, kterým se mění a doplňuje nařízení SMB č. 9/2019, kterým se vymezují oblasti SMB, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít k stání silničních motorových vozidel za cenu sjednanou v souladu s cenovými přepisy Statutární město Brno, Magistrát města Brna, Dominikánské náměstí 1, 601 67 Brno Nařízení
24.09.2020 - 16.10.2020 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení – vedoucí Odboru všeobecného Statutární město Brno, Městská část Brno-Tuřany, Tajemník, Tuřanské náměstí 1, 620 00 Brno Oznámení
24.09.2020 - 12.10.2020 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení – referent investic Statutární město Brno, Městská část Brno-Komín, Vavřinecká 15, 624 00 Brno Oznámení
MMB/0404208/2020 24.09.2020 - 15.10.2020 Opatření obecné povahy č. 7/2020 – změna ÚPmB B1/16-CM, Areál Jaselských kasáren Statutární město Brno, Magistrát města Brna, Odbor územního plánování a rozvoje, Kounicova 67, 601 67 Brno Veřejná vyhláška
MMB/0405213/2020/Vich 24.09.2020 - 12.10.2020 Záměr obce prodat, směnit, darovat, pronajmout, propachtovat nebo vypůjčit hmotnou nemovitou věc nebo právo stavby anebo je přenechat jako výprosu a záměr obce smluvně zřídit právo stavby k pozemku ve vlastnictví obce Statutární město Brno, Majetkový odbor MMB, Malinovského náměstí 3, 601 67 Brno Záměr
1/2020; 2/2020 23.09.2020 - 23.10.2020 Nařízení mimořádného opatření Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně Krajská hygienická stanice JmK se sídlem v Brně, Jeřábkova 4, Brno Oznámení
23.09.2020 - 09.10.2020 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení – referent/ka Bytového odboru; referent/ka ekonomiky škol Statutární město Brno, Městská část Brno-Jih, Mariánské náměstí, 61700 Brno Oznámení
MMB/0163692-1/2020/VOS 22.09.2020 - 23.10.2020 Veřejná vyhláška – návrh opatření obecné povahy – návrh stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích Statutární město Brno, Magistrát města Brna, OD, Kounicova 67, 601 67 Brno Veřejná vyhláška
MČBT/7017/2020/Str 21.09.2020 - 07.10.2020 Záměr městské části Brno-Tuřany propachtovat svěřený nemovitý majetek Statutární město Brno, Městská část Brno-Tuřany, Odbor všeobecný, Tuřanské náměstí 1, 620 00 Brno Záměr
MČBT/7016/2020/Str 21.09.2020 - 07.10.2020 Záměr městské části Brno-Tuřany pronajmout svěřený nemovitý majetek Statutární město Brno, Městská část Brno-Tuřany, Odbor všeobecný, Tuřanské náměstí 1, 620 00 Brno Záměr
MMB/0392700/2020 18.09.2020 - 29.10.2020 Veřejná vyhláška – veřejné projednání Návrhu změn ÚPmB B4/19-CM, MČ Brno-sever, k.ú. Soběšice – rozšíření lesního hřbitova Soběšice včetně vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území Statutární město Brno, Magistrát města Brna, Odbor územního plánování, Kounicova 67, 601 67 Brno Veřejná vyhláška
MČBT/6942/2020/Str 18.09.2020 - 05.10.2020 Záměr městské části Brno-Tuřany propachtovat svěřený nemovitý majetek Statutární město Brno, Městská část Brno-Tuřany, Odbor všeobecný, Tuřanské náměstí 1, 620 00 Brno Záměr