Číslo jednací Vyvěšení Název oznámení Zdroj Typ
MČBT/5295/2020/Kl 15.07.2020 - 31.07.2020 Veřejná vyhláška – Návrh Opatření obecné povahy – Dočasný zákaz stání na místních komunikacích Úřad městské části města Brna, Odbor stavební a technický, Tuřanské náměstí 1, 620 00 Brno Veřejná vyhláška
MMB/0275525/2020 14.07.2020 - 25.08.2020 Veřejná vyhláška – veřejné projednání Návrhu změn ÚPmB souvisejících s řešením změn RP MPR vybraných ke zkrácenému přednostnímu samostatného postupu pořízení a Návrhu změn Regulačního plánu Městské památkové rezervace Brno (RP MPR) vybraných ke zkrácenému přednostnímu samostatnému postupu pořízení Magistrát města Brna, OUPR, Kounicova 67, 601 67 Brno Veřejná vyhláška
MČBT/5143/2020 14.07.2020 - 30.07.2020 Poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění Úřad městské části města Brna, Odbor stavební a technický, Tuřanské náměstí 1, 620 00 Brno Ostatní
14.07.2020 - 30.07.2020 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení – referent odboru sociální péče Statutární město Brno, Městská část Brno-Tuřany, Slatina, Tilhonova 59, 627 00 Brno Oznámení
14.07.2020 - 30.07.2020 Mimořádné opatření a zrušení mimořádného opatření Ministerstvo zdravotnictví, Palackého náměstí 375/4, 128 01 Praha Ostatní
14.07.2020 - 30.07.2020 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení – Investiční referent; Referent územního plánování a stavebního řádu Statutární město Brno, Městská část Brno-Starý Lískovec, Oderská 4, 625 00 Brno Oznámení
16 - 21/2020 14.07.2020 - 30.07.2020 Obecně závazné vyhlášky a nařízení Statutárního města Brna Statutární město Brno, Magistrát města Brna, Dominikánské náměstí 1, 601 67 Brno Obecně závazná vyhláška
MMB/0287549/2020/Vich 14.07.2020 - 30.07.2020 Záměr obce prodat, směnit, darovat, pronajmout, propachtovat nebo vypůjčit hmotnou nemovitou věc nebo právo stavby anebo je přenechat jako výprosu a záměr obce smluvně zřídit právo stavby k pozemku ve vlastnictví obce Magistrát města Brna, Majetkový odbor, Malinovského nám. 3, 601 67 Brno Záměr
MMB/0285235/2020/NEM 14.07.2020 - 30.07.2020 Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy – změna místní úpravy provozu na pozemních komunikacích – dopravní napojení na ul. Kaštanová Magistrát města Brna, OD, Kounicova 67, 601 67 Brno Veřejná vyhláška
MMB/0280013/2020 09.07.2020 - 27.07.2020 Veřejná vyhláška opatření obecné povahy stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci Magistrát města Brna, odbor dopravy Veřejná vyhláška
MMB/0261710/2020 03.07.2020 - 14.09.2020 Oznámení o vyhlášení nabídkového řízení na prodej části pozemku p.č. 3077/3 o výměře 269m2 v k.ú. Bystrc Statutární město Brno, Magistrát města Brna, Dominikánské náměstí 1, 601 67 Brno Ostatní
MMB/0273050/2020/Vich 03.07.2020 - 20.07.2020 Záměr obce prodat, směnit, darovat, pronajmout, propachtovat nebo vypůjčit hmotnou nemovitou věc nebo právo stavby anebo je přenechat jako výprosu a záměr obce obce smluvně zřídit právo stavby k pozemku ve vlastnictví obce SMB, Majetkový odbor MMB, Malinovského náměstí 3, 601 67 Brno Záměr
MČBT/5045/2020/St 03.07.2020 - 20.07.2020 Záměr městské části Brno-Tuřany propachtovat svěřený nemovitý majetek Statutární město Brno, Městská část Brno-Tuřany, OV, Tuřanské náměstí 1, 620 00 Brno Záměr
S-JMK 172077/2019 OŽP-Cib 01.07.2020 - 17.07.2020 Opatření obecné povahy – Změna záplavového území a vymezení aktivní zóny záplavového území vodního toku Svratka a Svitava Krajský úřad JmK, OŽP, Žerotínovo nám. 3, 602 00 Brno Ostatní
MMB/0246404/2020 01.07.2020 - 17.07.2020 Veřejná vyhláška – opravy odvodnění na ul. Tovární a Roviny Magistrát města Brna, OD, Kounicova 67, 601 67 Brno Veřejná vyhláška