Číslo jednací Vyvěšení Název oznámení Zdroj Typ
27.11.2020 - 14.12.2020 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení – úředník/úřednice referent pozemních komunikací a dopravy Statutární město Brno, Městská část Brno-Vinohrady, Velkopavlovická 25, 628 00 Brno Oznámení
26.11.2020 - 14.12.2020 Záměr obce prodat, směnit, darovat, pronajmout, propachtovat nebo vypůjčit hmotnou nemovitou věc nebo právo stavby anebo je přenechat jako výprosu a záměr obce smluvně zřídit právo stavby k pozemku ve vlastnictví obce Statutární město Brno, Majetkový odbor MMB, Malinovského náměstí 3, 601 67 Brno Záměr
24.11.2020 - 11.12.2020 Návrh rozpočtu MČ Brno-Tuřany na rok 2021 Zastupitelstvo městské části Brno-Tuřany, Tuřanské nám. 1, 620 00 Brno Ostatní
1195-1202 23.11.2020 - 13.12.2020 Usnesení Vlády ČR o přijetí krizových opatření Vláda ČR Ostatní
MMB/0486341/2020/Vich 19.11.2020 - 07.12.2020 Záměr obce prodat, směnit, darovat, pronajmout, propachtovat nebo vypůjčit hmotnou nemovitou věc nebo právo stavby anebo je přenechat jako výprosu a záměr obce smluvně zřídit právo stavby k pozemku ve vlastnictví obce Statutární město Brno, Majetkový odbor MMB, Malinovského náměstí 3, 601 67 Brno Záměr
22/2020 18.11.2020 - 04.12.2020 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení – referent/ka odboru stavebního Statutární město Brno, Městská část Brno-sever, Bratislavská 70, 601 47 Brno Oznámení
MMB/0474740/2020/Vich 13.11.2020 - 30.11.2020 Záměr obce prodat, směnit, darovat, pronajmout, propachtovat nebo vypůjčit hmotnou nemovitou věc nebo právo stavby anebo je přenechat jako výprosu a záměr obce smluvně zřídit právo stavby k pozemku ve vlastnictví obce Statutární město Brno, Majetkový odbor MMB, Malinovského náměstí 3, 601 67 Brno Záměr
02.11.2020 - 01.12.2020 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení – vedoucí Odboru všeobecného Statutární město Brno, Městská část Brno-Tuřany, Tajemník, Tuřanské náměstí 1, 620 00 Brno Oznámení
MZDR 15757/2020-37/MIN/KAN 20.10.2020 - Mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví Ministerstvo zdravotnictví Ostatní
MZDR 15757/2020-36/MIN/KAN 13.10.2020 - Mimořádné opatření Ministerstvo zdravotnictví, Palackého náměstí 375/4, 128 01 Praha 2 Ostatní
23.09.2020 - 09.10.2020 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení – referent/ka Bytového odboru; referent/ka ekonomiky škol Statutární město Brno, Městská část Brno-Jih, Mariánské náměstí, 61700 Brno Oznámení
07.09.2020 - 23.09.2020 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení – referent dopravy a silničního hospodářství Statutární město Brno, Městská část Brno-Žabovřesky, Horova 28, 616 00 Brno Oznámení
MMB/0370569/2020 03.09.2020 - 23.09.2020 Opatření obecné povahy – Změny ÚPmB vybrané ke zkrácenému postupu pořízení Statutární město Brno, Magistrát města Brna, OUPR, Kounicova 67, 601 67 Brno Veřejná vyhláška
MČBT/6160/2020/Pol 19.08.2020 - 01.07.2021 Záměr městské části Brno-Tuřany pronajmout svěřený nemovitý majetek Statutární město Brno, Městská část Brno-Tuřany, Tajemník, Tuřanské náměstí 1, 620 00 Brno Záměr
13.02.2020 - 02.11.2020 Plán čištění komunikací na rok 2020 Brno-Tuřany Statutární město Brno, Městská část Brno-Tuřany, OV, Tuřanské náměstí 1, 620 00 Brno Ostatní