Svolání 8/VI. mimořádného zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany

Svolání 8/VI. mimořádného zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany

V souladu s ustanovením § 92 odst.1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích v platném znění

S V O L Á V Á M

 

8/VI. mimořádné zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany

______________________________________________________________________________

Místo konání: zasedací místnost ÚMČ Brno-Tuřany, Tuřanské nám. 1, Brno, 1. poschodí

Doba konání: pondělí 19. září 2011 v 17:00 hodin

Navržený program jednání:

 

1. Technický bod

2. Žádost Sportovního klubu Tuřany o poskytnutí dotace

3. Žádost Tenisového klubu Tuřany o poskytnutí dotace

4. Závěr

 

Zasedání Zastupitelstva je veřejné, přístupné občanům.

V Brně dne 9.9.2011

Bc. Aleš Jakubec
starosta městské části Brno-Tuřany

Svolání 7/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany

Svolání 7/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany

V souladu s ustanovením § 92 odst.1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích v platném znění

S V O L Á V Á M

 

7/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany

______________________________________________________________________________

 

 

Místo konání: zasedací místnost ÚMČ Brno-Tuřany, Tuřanské nám. 1, Brno, 1. poschodí

 

Doba konání: čtvrtek 8. září 2011 v 18:00 hodin

 

Navržený program jednání:

 

1. Technický bod

2. Námitky členů Zastupitelstva kzápisu zpředchozího zasedání Zastupitelstva

3. Kontrola plnění usnesení ze zasedání Zastupitelstva

4. Dotazy kusnesením zjednání Rady

5. Informace o kontrolách provedených výbory Zastupitelstva

6. Informace o jednáních starosty a místostarosty

7. Návrhy a podněty občanů

8. Přehled hospodaření MČ Brno-Tuřany za období 1-6/2011

9. Rozpočtové opatření č. 11/2011

10. Rozpočtový výhled na období 2013 – 2019

11. Žádost Sportovního klubu Tuřany o poskytnutí dotace

12. Žádost Tenisového klubu Tuřany o poskytnutí dotace

13. Návrh obecně závazné vyhlášky města Brna o stanovištích taxislužby

14. Vyjádření kesměně pozemku p.č. 3617 k.ú. Tuřany

15. Vyjádření kesměně části pozemku p.č. 1209 k.ú. Brněnské Ivanovice

16. Vyjádření kprodeji pozemků p.č. 4001/2, 4002/1, 4002/2, 4003 a části 4001/1 k.ú. Tuřany

17. Vyjádření kprodeji pozemků p.č. 790/1 a 790/2 k.ú. Brněnské Ivanovice

18. Vyjádření kesměně pozemku p.č. 305/2 k.ú. Dvorska

19. Různé

20. Závěr

 

Od 19.hod. bude na zasedání Zastupitelstva přítomen ředitel Letiště Brno a.s., pan Ing. Tomáš Plaček, aby zodpověděl případné dotazy zastupitelů a občanů naší městské části.

 

Zasedání Zastupitelstva je veřejné, přístupné občanům.

 

 

 

V Brně dne 24.8.2011

 

 

Bc. Aleš Jakubec
starosta městské části Brno-Tuřany

Svolání 6/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany

Svolání 6/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany

V souladu s ustanovením § 92 odst.1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích v platném znění

S V O L Á V Á M

 

6/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany

______________________________________________________________________________

 

Místo konání: zasedací místnost ÚMČ Brno-Tuřany, Tuřanské nám. 1, Brno, 1. poschodí

 

Doba konání: čtvrtek 23. června 2011 v 18:00 hodin

 

Navržený program jednání:

 

1. Technický bod

2. Námitky členů Zastupitelstva kzápisu zpředchozího zasedání Zastupitelstva

3. Kontrola plnění usnesení ze zasedání Zastupitelstva

4. Dotazy kusnesením zjednání Rady

5. Informace o kontrolách provedených výbory Zastupitelstva

6. Informace o jednáních starosty a místostarosty

7. Návrhy a podněty občanů

8. Harmonogram zasedání Zastupitelstva ve 2. pololetí 2011

9. Závěrečný účet městské části Brno-Tuřany za rok 2010

10. Rozpočtové opatření č. 7/2011

11. Návrh vyhlášky města Brna – spalování suchých rostlinných materiálů

12. Vyjádření kprodeji části pozemku p.č. 937/3 k.ú. Brněnské Ivanovice

13. Vyjádření kprodeji částí pozemků p.č. 853 a 854 k.ú. Brněnské Ivanovice

14. Vyjádření ke směně pozemků vk.ú. Tuřany vareálu AGRO Brno-Tuřany, a.s.

15. Vyjádření ke zřízení věcného břemene kpozemkům p.č. 76/9, 76/14 a 76/93 k.ú. Brněnské Ivanovice

16. Vyjádření kprodeji pozemků p.č. 298/1, 302/2, 303/2 a 294/1 k.ú. Brněnské Ivanovice

17. Různé

18. Závěr

 

Zasedání Zastupitelstva je veřejné, přístupné občanům.

 

 

 

 

V Brně dne 14.6.2011

 

 

 

 

 

Bc. Aleš Jakubec
starosta městské části Brno-Tuřany

Svolání 5/VI. mimořádného zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany

Svolání 5/VI. mimořádného zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany

V souladu s ustanovením § 92 odst.1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích v platném znění

S V O L Á V Á M

 

5/VI. mimořádné zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany

______________________________________________________________________________

 

 

 

Místo konání: sál Orlovny, Rolencova 93, Brno

 

Doba konání: čtvrtek 9. června 2011 v 17:00 hodin

 

Navržený program jednání:

 

 

1. Technický bod

2. Námitky členů Zastupitelstva kzápisu zpředchozího zasedání Zastupitelstva

3. Kontrola plnění usnesení ze zasedání Zastupitelstva

4. Vyjádření MČ Brno-Tuřany ke konceptu nového Územního plánu města Brna

5. Návrhy a podněty občanů

6. Různé

7. Závěr

 

 

Zasedání Zastupitelstva je veřejné, přístupné občanům.

 

V Brně dne 31.5.2011

 

Bc. Aleš Jakubec
starosta městské části Brno-Tuřany

Svolání 4/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany

Svolání 4/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany

V souladu s ustanovením § 92 odst.1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích v platném znění

S V O L Á V Á M

 

4/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany

______________________________________________________________________________

 

Místo konání: zasedací místnost ÚMČ Brno-Tuřany, Tuřanské náměstí 1, Brno, 1. poschodí

 

Doba konání: čtvrtek 28. dubna 2011 v 18:00 hodin

 

Navržený program jednání:

 

1. Technický bod

2. Námitky členů Zastupitelstva kzápisu zpředchozího zasedání Zastupitelstva

3. Kontrola plnění usnesení ze zasedání Zastupitelstva

4. Dotazy kusnesením zjednání Rady

5. Informace o jednáních starosty a místostarosty

6. Návrhy a podněty občanů

7. Návrh na změnu Jednacího řádu Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany

8. Návrh na změnu Statutu výborů Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany

9. Rozpočtové opatření č. 4/2011

10. Přehled hospodaření MČ Brno-Tuřany za období 1-3/2011

11. Novela vyhlášky města Brna o regulaci veřejné produkce hudby

12. Novela vyhlášky o zákazu požívání alkoholu na veřejných prostranstvích

13. Novela vyhlášky o pravidlech pro pohyb psů na veřejných prostranstvích

14. Novela vyhlášky o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, kzajištění veřejného pořádku

15. Novelizace vyhlášky o místních poplatcích

16. Návrh na změnu ÚPmB při ulici Vinohradské

17. Vyjádření kprodeji pozemku p.č. 642/2 k.ú. Holásky

18. Vyjádření kprodeji pozemků p.č. 263/1 a 263/13 k.ú. Brněnské Ivanovice

19. Vyjádření kprodeji pozemku p.č. 44/2 k.ú. Tuřany

20. Vyjádření kprodeji pozemku p.č. 1621 k.ú. Tuřany

21. Vyjádření kprodeji části pozemku p.č. 937/3 k.ú. Brněnské Ivanovice

22. Pamětní deska akademického malíře Rudolfa Kundery

23. Různé

24. Závěr

 

Zasedání Zastupitelstva je veřejné, přístupné občanům.

 

V Brně dne 20.4.2011

 

 

 

Bc. Aleš Jakubec
starosta městské části Brno-Tuřany

Svolání 3/VI. zasedání Zastpitelstva městské části Brno-Tuřany

Svolání 3/VI. zasedání Zastpitelstva městské části Brno-Tuřany

V souladu s ustanovením § 92 odst.1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích v platném znění

S V O L Á V Á M

 

3/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany

______________________________________________________________________________

 

 

Místo konání: zasedací místnost ÚMČ Brno-Tuřany, Tuřanské náměstí 1, Brno, 1. poschodí

 

Doba konání: pondělí 21. února 2011 v 18:00 hodin

 

Navržený program jednání:

 

1. Technický bod

2. Námitky členů Zastupitelstva kzápisu zpředchozího zasedání Zastupitelstva

3. Kontrola plnění usnesení ze zasedání Zastupitelstva

4. Dotazy kusnesením zjednání Rady

5. Informace o jednáních starosty a místostarosty

6. Návrhy a podněty občanů

7. Zrušení usnesení Zastupitelstva č. 13 z8/V. zasedání a č. 4 z13/V. zasedání

8. Žádost o zřízení osadního výboru Holásky

9. Rozpočtové opatření č. 1/2011

10. Žádost Heleny Brzobohaté o prominutí pohledávky

11. Žádost TJ Dvorska o poskytnutí dotace na provoz

12. Žádost o dotaci zrozpočtu Jihomoravského kraje pro jednotky sborů dobrovolných hasičů

13. Návrh na změnu ÚPmB při ulici Vinohradské

14. Darování budoucí příjezdové komunikace kVitality centru

15. Vyjádření kprodeji pozemků p.č. 250/71, 250/127, 250/128, 250/130 vk.ú. Brněnské Ivanovice

16. Vyjádření kprodeji pozemků p.č. 308/5, 308/6, 308/16, 308/17, 308/19 vk.ú. Dvorska

17. Vyjádření kprodeji pozemku p.č. 1250/1 vk.ú. Brněnské Ivanovice

18. Vyjádření kprodeji pozemku p.č. 305/2 vk.ú. Dvorska

19. Různé

20. Závěr

 

 

Zasedání Zastupitelstva je veřejné, přístupné občanům.

 

 

 

 

V Brně dne 10.2.2011

 

 

 

 

 

Bc. Aleš Jakubec
starosta městské části Brno-Tuřany

Svolání 2/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany

Svolání 2/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany

V souladu s ustanovením § 92 odst.1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích v platném znění

S V O L Á V Á M

 

2/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany

______________________________________________________________________________

 

 

Místo konání: zasedací místnost ÚMČ Brno-Tuřany, Tuřanské náměstí 1, Brno, 1. poschodí

 

Doba konání: středa 22. prosince 2010 od 18:00 hodin

 

Navržený program jednání:

 

1. Technický bod

2. Námitky členů Zastupitelstva kzápisu z1/VI. Zasedání Zastupitelstva

3. Kontrola usnesení z1/VI. Zasedání Zastupitelstva

4. Dotazy kusnesením zjednání Rady

5. Informace o jednáních starosty a místostarosty

6. Návrhy a podněty občanů

7. Návrh na změnu Jednacího řádu Zastupitelstva MČ Brno-Tuřany

8. Návrh na změnu Statutu výborů Zastupitelstva MČ Brno-Tuřany

9. Volba členů výborů Zastupitelstva

10. Návrh rozpočtu na rok 2011

11. Pravidla hospodaření MČ Brno-Tuřany vobdobí rozpočtových provizorií

12. Pravidla pro rozpočtová opatření vyhrazená RMČ pro rok 2011

13. Rozpočtové opatření č. 16/2010

14. Návrh odměn neuvolněným členům Zastupitelstva MČ Brno-Tuřany

15. Návrh na změnu ÚPmB při ulici Kaštanové

16. Vyjádření kprodeji/směně pozemku p.č. 1209 k.ú. Brněnské Ivanovice

17. Vyjádření kprodeji pozemku p.č. 1373 k.ú. Brněnské Ivanovice

18. Vyjádření kpřevodu pozemku p.č. 1743/4 k.ú. Brněnské Ivanovice

19. Vyjádření kprodeji pozemků vk.ú. Dvorska společnosti BONAGRO, a.s.

20. Vyhláška o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu

21. Vyjádření knávrhu na změnu Statutu města Brna

22. Různé

23. Závěr

 

Zasedání Zastupitelstva je veřejné, přístupné občanům.

 

 

V Brně dne 13.12.2010

 

Bc. Aleš Jakubec
starosta městské části Brno-Tuřany

Svolání 1/VI. ustavujícího zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany

Svolání 1/VI. ustavujícího zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany

V souladu s ustanovením § 91 odst.1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění

S V O L Á V Á M

 

1/VI. ustavující zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany

______________________________________________________________________________

 

Místo konání: zasedací místnost ÚMČ Brno-Tuřany, Tuřanské náměstí 1, Brno, 1. poschodí

Doba konání: pondělí 15. listopadu 2010 od 18:00 hodin

Navržený program jednání:

1. Složení slibu členy Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany

2. Technický bod

3. Stanovení počtu členů Rady městské části Brno-Tuřany

4. Určení funkcí, pro které budou členové Zastupitelstva uvolněni

5. Volba starosty, místostarosty a dalších členů Rady

6. Zřízení výborů

7. Volba předsedů a místopředsedů výborů

8. Harmonogram zasedání Zastupitelstva do června 2011

9. Různé

10. Závěr

Zasedání Zastupitelstva je veřejné, přístupné občanům.

 

V Brně dne 4.11.2010

Ing. Miroslav Dorazil

starosta městské části Brno-Tuřany