Harmonogram zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Tuřany 2020

  • únor 27. 2. 2020
  • duben 23. 4. 2020nesvoláno, náhradní proběhne dne 21. 5. 2020
  • červen 25. 6. 2020 – výjimečně proběhne dne 18. 6. 2020 (připomínky k novému územnímu plánu)
  • září 3. 9. 2020
  • říjen 22. 10. 2020
  • prosinec 10. 12. 2020

Harmonogram ZMČ 2020