Harmonogram zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Tuřany 2021

  • únor 18. 2. 2021
  • duben 29. 4. 2021
  • červen 24. 6. 2021
  • září 2. 9. 2021
  • říjen 21. 10. 2021
  • prosinec 9. 12. 2021

Termíny zasedání Zastupitelstva pro rok 2021 byly schváleny na 14/VIII. zasedání ZMČ dne 10. 12. 2020.

 

Harmonogram ZMČ 2021