Harmonogram zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Tuřany 2023

  • únor 23. 2. 2023
  • duben 27. 4. 2023
  • červen 29. 6. 2023
  • září 7. 9. 2023
  • říjen 19. 10. 2023
  • prosinec 14. 12. 2023

Termíny zasedání Zastupitelstva pro rok 2023 byly schváleny na 2/IX. zasedání ZMČ dne 8. 12. 2022.