Harmonogram zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Tuřany 2022

    • únor 24. 2. 2022
    • duben 28. 4. 2022
    • červen 23. 6. 2022
    • září 1. 9. 2022

Termíny zasedání Zastupitelstva pro rok 2022 byly schváleny na 20/VIII. zasedání ZMČ dne 9. 12. 2021 a jsou stanoveny do konce VIII. volebního období.