Harmonogram zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Tuřany 2024

  • únor 22. 2. 2024
  • duben 25. 4. 2024
  • červen 20. 6. 2024
  • září 5. 9. 2024
  • říjen 31. 10. 2024
  • prosinec 12. 12. 2024

Termíny zasedání Zastupitelstva pro rok 2024 byly schváleny na 9/IX. zasedání ZMČ dne 14. 12. 2023.