Opatření proti koronaviru – souhrnné informace

Níže uvádíme souhrnné informace ohledně opatření proti koronaviru v MČ Brno-Tuřany, které budeme průběžně aktualizovat – stav ke dni 31. 3. 2020.

——————————————————————————————————————————————————————————

Ode dne 1. 4. 2020 budou znovu otevřena sběrná střediska v MČ Brno-Tuřany, otevírací doba bude v původním rozsahu. Více informací zde: https://www.turany.cz/otevreni-sbernych-stredisek-odpadu/

——————————————————————————————————————————————————————————

Dne 30. 3. 2020 došlo k přijetí těchto opatření:

  • omezení volného pohybu osob (až na výjimky) bylo prodlouženo do dne 11. 4. 2020 do 6:00 hod.;
  • zákaz maloobchodního prodeje a prodeje služeb a některých dalších činností (až na výjimky) byl prodloužen do dne 11. 4. 2020 do 6:00 hod.;
  • povinnost mít ochranné prostředky dýchacích cest na veřejnosti se nově netýká dětí do 2 let a řidičů motorových vozidel, pokud jsou sami v uzavřeném vozidle.

Více informací zde: https://www.turany.cz/otevreni-sbernych-stredisek-odpadu/

——————————————————————————————————————————————————————————

Dne 23. 3. 2020 došlo k přijetí těchto opatření:

Všem osobám se zakazuje přítomnost v maloobchodních prodejnách potravin, hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží, s prodejní plochou více než 500 m2, v čase mezi 8:00 hod. a 10:00 hod., a to s výjimkou osob starších 65 let věku (včetně doprovodu), osob ZTP/P starší 50 let (včetně doprovodu), v prodejnách do 500 m2 je nařízeno upřednostnit shora uvedené osoby.

S ohledem na stále se měnící omezení, vyhrazené prodejní doby pro seniory a rozsahu zákazů jsme pro Vás připravili stručný přehled fungování provozoven (zejm. restaurací a obchodů) na území MČ Brno-Tuřany. Více informací zde: https://www.turany.cz/provoz-obchodu-a-restauraci-v-mc-brno-turany/

——————————————————————————————————————————————————————————

Platby vůči MČ Brno-Tuřany (nájemné, pachtovné, poplatek ze psů) jsou odloženy až do 30. 6. 2020. Více informací zde: https://www.turany.cz/platby-mc-brno-turany-az-do-30-6-2020/

——————————————————————————————————————————————————————————

Ode dne 20. 3. 2020 dochází k těmto změnám:

  • pošta v Tuřanech od 23. 3. 2020 bude provoz pro klienty starší 65 let od 8:00 hod. do 9:00 hod., navíc bude nově roznášet všechny důchody do domů,
  • od 20. 3. 2020 MČ Brno-Tuřany distribuuje roušky ušité dobrovolníky, objednat si je můžete na vondra@turany.cz nebo 545 128 211,
  • osobám starším 70 let se doporučuje vůbec nevycházet z domu, v případě potřeby zajistit pomoc (nákupy léků a potravin) můžou kontaktovat nás na vondra@turany.cz nebo 545 128 211, nebo Magistrát města Brna na 800 140 800

Více informací zde: https://www.turany.cz/informace-nejen-pro-seniory/

——————————————————————————————————————————————————————————

Ode dne 19. 3. 2020 dochází k omezení provozu Pošty Brno 20, otevírací doba je jen do 16:00 hod. Více informací zde: https://www.turany.cz/omezeni-provozu-posty-4/

——————————————————————————————————————————————————————————

Ode dne 19. 3. 2020 se všem osobám zakazuje pobyt a pohyb mimo bydliště bez ochranných prostředků dýchacích cest. Více informací zde: https://www.turany.cz/dalsi-omezeni-od-19-3-2020/. Doporučení, jak pečovat o látkovou roušku naleznete zde: https://www.turany.cz/pece-o-latkovou-rousku/

——————————————————————————————————————————————————————————

S účinností od 18. 3. 2020 je pozastaven sběr textilu. Více informací zde: https://www.turany.cz/pozastaveni-sberu-textilu/

——————————————————————————————————————————————————————————

Mateřské školy jsou od 17. 3. 2020 uzavřeny. Více informací zde: https://www.turany.cz/uzavreni-materskych-skol/

——————————————————————————————————————————————————————————

Úřad městské části Brno-Tuřany funguje od 16. 3. 2020 v omezeném režimu. K dispozici je pouze podatelna, a to v pondělí a středu od 14:00 do 17:00. Více informací zde: https://www.turany.cz/omezeni-provozu-uradu/

——————————————————————————————————————————————————————————

Provoz zdravotního střediska (jednotlivých doktorů) funguje v omezeném režimu. Více informací zde: https://www.turany.cz/provoz-zdravotniho-strediska/

——————————————————————————————————————————————————————————

Knihovna Jiřího Mahena, pobočka Tuřany (stejně jako všechny ostatní pobočky) je od 13. 3. 2020 uzavřena. Více informací zde: https://www.turany.cz/provoz-knihovny/

——————————————————————————————————————————————————————————

Sportovní hala v Tuřanech, Měšťanská 23, je od 12. 3. 2020 uzavřena. Více informací zde: https://www.turany.cz/uzavreni-sportovni-haly/

——————————————————————————————————————————————————————————

Byly zrušeny veškeré akce MČ Brno-Tuřany, jejichž konání není nezbytné. Týká se to zejména plánované besedy s občany ohledně revitalizace Ivanovického náměstí (dne 17. 3. 2020), vítání občánků (dne 4. 4. 2020).

——————————————————————————————————————————————————————————

Užitečné odkazy: