VÝDAJE

Rozpočet 2012 po rozpočtovém opatření č. 2/2012

schváleném na 42/VI. Radě městské části Brno-Tuřany dne 14.3.2012

Rozpočet MČ Brno-Tuřany na rok 2012

 po rozpočtovém opatření č.  2/2012

schváleném na 42/VI. Radě městské části Brno-Tuřany dne 14.3.2012

PŘÍJMY

druhové

třídění

Text

částka

v tis. Kč

specifikace

13xx

Poplatky a daně

1.048

Správní a místní poplatky

211x

Příjmy z vlastní činnosti

70

Příjmy z poskytování služeb

213x

Příjmy z pronájmu majetku

2.222

Příjmy z pronájmu pozemků a nemovitostí

2141

Příjmy z úroků

100

Úroky z bankovních účtů

232x

Ostatní nedaňové příjmy

100

Nahodilé příjmy

4111

Neinvestiční dotace z VPS

45

Dotace na SPOD ÚZ 98216

4112

Neinvestiční dotace z centrální úrovně

3.677

Přijaté dotace od státu

4121

Neinvestiční dotace z územní úrovně

22.652

Přijaté dotace od magistrátu

4121

Neinvestiční dotace z územní úrovně

12

Platba obcí za žáky, kteří navštěvují ZŠ Měšťanská

 

 

PŘÍJMY   CELKEM

29.926

 

8115

Financování

299

Zapojení zůstatku z nevyčerpané dotace JMK 2011

 

 

38

Zapojení sponzorských darů na ples

 

CELKEM

30.263

 

 

VÝDAJE

odvětvové třídění

text

celkem v tis. Kč

dílčí

v tis.Kč

specifikace

 

1014

 

ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče

35

35

deratizace

 

2212

 

silnice                                                           

1.967

 

1.320

500

147

 

 

čištění a zimní údržba komunikací

opravy komunikací

PD DSP příjezdová cesta – kom. Rolencova – Hol. Písníky

 

2219

 

 

ostatní záležitosti pozemních komunikací

 

1.049

12

15

100

29           893

DHDM

vybavení komunikací

posudky, studie, apod.

opravy vybavení komunikací

údržba  a úklid chodníků, ÚZ 99

2223

bezpečnost silničního provozu

225

25

200

provoz radaru

realizace projektu BESIP

 

2310

 

pitná  voda

15

15

rozbory vody, opravy a údržby studní

3111

předškolní zařízení

3.014

150

80

1.984

 

 

100

100

50

200

200

100

50

                    

posudky, studie

nákup služeb

neinvestiční dotace PO, z toho: MŠ Holásecká     1.178

                                                   MŠ U Lípy Svob.   462

                                                   MŠ V Aleji             344

opravy a údržba pro všechny MŠ

MŠ U Lípy Svobody- oprava opěrné zdi

MŠ V Aleji – oprava oplocení

MŠ Zapletalova – odvodnění budovy

MŠ Holásecká – rekonstrukce kotelny

MŠ Holásecká – rekonstrukce školního hřiště

MŠ U Lípy Svobody – PD – půdní vestavba,

výměna stropu, zateplení budovy

 

 

3113

 

 

 

 

základní školy

 

 

 

4.476

302

20

50

300

3.094         

710

 

posudky, studie

nákup  služeb

opravy a údržba

ZŠ Měšťanská – jídelna – výměna oken

neinvestiční dotace PO

budova Požární – přístavba tělocvičny

 

3141

 

školní stravování

 

630

630

neinvestiční dotace

3314

 

činnosti knihovnické

 

12

12

veřejná finanční podpora – knihovna

 

3330

 

 

činnosti registrovaných církví a           náboženských společností

 

70

50

20

veřejná finanční podpora – Římskokatolická farnost

veřejná finanční podpora – Husův sbor

3349

 

ostatní záležitosti sděl.prostředků

 

80

80

tisk novin „Listy”

 

3399

 

ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků

286

220

66

 

náklady na kulturu

veřejná finanční podpora na hody a ostatky

(Tuřany 18, Holásky 18, Br. Ivanovice 18, Dvorska 12)

3419

 

ostatní tělovýchovná činnost

 

270

 

230

40

 

veřejná finanční podpora TV spolkům na provoz

veřejná finanční podpora na jednotlivé akce

3421

 

využití volného času dětí a mládeže

 

10

10

 

veřejná finanční podpora mládež. zájmovým spolkům

 

 

3429

 

 

 

ostatní zájmová činnost a rekreace

 

45

 

35

10

 

veřejná finanční podpora ostatním zájmovým spolkům

veřejná finanční podpora SDH BI

3511

 

všeobecná ambulantní péče

 

566

 

486

80

 

 

provozní náklady – zdravotní středisko

opravy a udržování

 

3612

bytové hospodářství

905

 85

20

500

 

300

 

služby, drobný nákup, energie

opravy a údržba bytů

Dům Pastevní – úprava dvora a dokončení rekonstrukce oplocení

budova radnice – úprava veřejného prostranství a přesun pobočky KJM

 

 

3631

 

 

 

veřejné osvětlení

 

85

60

 

25

montáž a demontáž  prvků vánočního osvětlení

včetně el. energie

opravy osvětlení

 

3632

 

pohřebnictví

16

16

sociální pohřby

3722

 

sběr a svoz komunálních odpadů

 

50

50

kontejnery

3729

 

ostatní nakládání s odpady

 

200

200

 

černé skládky

 

3745

péče o vzhled obcí a veřej. zeleň

3.121

 

2.971

 

150

 

 

náklady na DDHM, drobné výdaje, znalecké posudky + PD, nákup služeb

opravy a udržování

 

4171

 

příspěvek na živobytí

 

30

30

příspěvek na živobytí osobám v hmotné nouzi

4172

 

doplatek na bydlení

 

10

10

doplatek na bydlení osobám v hmotné nouzi

4173

 

mimořádná okamžitá pomoc

 

20

20

mimořádná okamžitá pomoc osobám v hmotné nouzi

4182

 

příspěvek na zvláštní pomůcky

 

10

10

dávky zdravotně postiženým

4332

 

zařízení pro výkon pěstounské péče

 

28

28

veřejná finanční podpora obyvatelstvu

4324

Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc

45

45

Sociálně právní ochrana dětí

 

4351

 

osobní asistence a peč.služba

10

10

veřejná finanční podpora

4357

domovy

5

5

veřejná finanční podpora

4359

ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče

4

4

 

materiál a služby (Domovinka)

 

5212

ochrana obyvatelstva

40

40

VISO – opravy

5512

 

požární ochrana – dobrovolná část

 

1.121

363

30

200

100

428

 

provozní náklady

opravy a udržování

SDH Holásky – zateplení fasády

SDH BI – fasáda

lanový naviják pro CAS a elektrocentrála

(299 z JMK)

6112

 

místní zastup. orgány

 

1.960

1.960

mzdové náklady

6171

 

činnost místní správy

 

 

9.433

 

9.293

140

činnost státní správy

opravy a udržování

 

6310

 

obecné příjmy a výdaje z finančních operací

70

70

služby peněžních ústavů

 

6330

 

převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně

350

350

fondy

 

 

VÝDAJE   CELKEM

30.263

 

 

Poznámky:

a) do rozpočtu není zahrnuta daň zpříjmu právnických osob za obce, protože je stejná na straně příjmů i výdajů

b) investice jsou v rozpočtu zvýrazněny tučně

c) závaznými ukazateli jsou: neinvestiční dotace MŠ, ZŠ a ŠJ

 

V Brně    15.3.2012                                                                                                                                           

Bc. Aleš Jakubec

starosta MČ Brno-Tuřany

Rozpočet 2012 po rozpočtovém opatření č. 1/2012

Rozpočet 2012 po rozpočtovém opatření č. 1/2012

schváleném na 12/VI. Zastupitelstvu městské části Brno-Tuřany dne 23.2.2012

Rozpočet MČ Brno-Tuřany na rok 2012

 po rozpočtovém opatření č. 1/2012

     schváleném na 12/VI. Zastupitelstvu městské části Brno-Tuřany dne 23.2.2012

 

PŘÍJMY

druhové

třídění

Text

částka

v tis. Kč

specifikace

13xx

Poplatky a daně

1.048

Správní a místní poplatky

211x

Příjmy z vlastní činnosti

70

Příjmy z poskytování služeb

213x

Příjmy z pronájmu majetku

2.222

Příjmy z pronájmu pozemků a nemovitostí

2141

Příjmy z úroků

100

Úroky z bankovních účtů

232x

Ostatní nedaňové příjmy

100

Nahodilé příjmy

4112

Neinvestiční dotace z centrální úrovně

3.713

Přijaté dotace od státu

4121

Neinvestiční dotace z územní úrovně

22.860

Přijaté dotace od magistrátu

 

 

PŘÍJMY   CELKEM

30.113

 

8115

Financování

299

Zapojení zůstatku z nevyčerpané dotace JMK 2011

 

 

38

Zapojení sponzorských darů na ples

 

CELKEM

30.450

 

 

VÝDAJE

odvětvové třídění

text

celkem v tis. Kč

dílčí

v tis.Kč

specifikace

 

1014

 

ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče

35

35

deratizace

 

2212

 

silnice                                                           

1.967

 

1.320

500

147

 

 

čištění a zimní údržba komunikací

opravy komunikací

PD DSP příjezdová cesta – kom. Rolencova – Hol. Písníky

 

2219

 

 

ostatní záležitosti pozemních komunikací

 

1.083

12

15

100

30           926

DHDM

vybavení komunikací

posudky, studie, apod.

opravy vybavení komunikací

údržba  a úklid chodníků, ÚZ 99

2223

bezpečnost silničního provozu

225

25

200

provoz radaru

realizace projektu BESIP

 

2310

 

pitná  voda

15

15

rozbory vody, opravy a údržby studní

3111

předškolní zařízení

3.014

150

80

1.984

 

 

100

100

50

200

200

100

50

                    

posudky, studie

nákup služeb

neinvestiční dotace PO, z toho: MŠ Holásecká     1.178

                                                   MŠ U Lípy Svob.   462

                                                   MŠ V Aleji             344

opravy a údržba pro všechny MŠ

MŠ U Lípy Svobody- oprava opěrné zdi

MŠ V Aleji – oprava oplocení

MŠ Zapletalova – odvodnění budovy

MŠ Holásecká – rekonstrukce kotelny

MŠ Holásecká – rekonstrukce školního hřiště

MŠ U Lípy Svobody – PD – půdní vestavba,

výměna stropu, zateplení budovy

 

 

3113

 

 

 

 

základní školy

 

 

 

4.674

500

20

50

300

3.094         

710

 

posudky, studie

nákup  služeb

opravy a údržba

ZŠ Měšťanská – jídelna – výměna oken

neinvestiční dotace PO

budova Požární – přístavba tělocvičny

 

3141

 

školní stravování

 

630

630

neinvestiční dotace

3314

 

činnosti knihovnické

 

12

12

veřejná finanční podpora – knihovna

 

3330

 

 

činnosti registrovaných církví a           náboženských společností

 

70

50

20

veřejná finanční podpora – Římskokatolická farnost

veřejná finanční podpora – Husův sbor

3349

 

ostatní záležitosti sděl.prostředků

 

80

80

tisk novin „Listy”

 

3399

 

ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků

286

220

66

 

náklady na kulturu

veřejná finanční podpora na hody a ostatky

(Tuřany 18, Holásky 18, Br. Ivanovice 18, Dvorska 12)

3419

 

ostatní tělovýchovná činnost

 

270

 

230

40

 

veřejná finanční podpora TV spolkům na provoz

veřejná finanční podpora na jednotlivé akce

3421

 

využití volného času dětí a mládeže

 

10

10

 

veřejná finanční podpora mládež. zájmovým spolkům

 

 

3429

 

 

 

ostatní zájmová činnost a rekreace

 

45

 

35

10

 

veřejná finanční podpora ostatním zájmovým spolkům

veřejná finanční podpora SDH BI

3511

 

všeobecná ambulantní péče

 

566

 

486

80

 

 

provozní náklady – zdravotní středisko

opravy a udržování

 

3612

bytové hospodářství

905

 85

20

500

 

300

 

služby, drobný nákup, energie

opravy a údržba bytů

Dům Pastevní – úprava dvora a dokončení rekonstrukce oplocení

budova radnice – úprava veřejného prostranství a přesun pobočky KJM

 

 

3631

 

 

 

veřejné osvětlení

 

85

60

 

25

montáž a demontáž  prvků vánočního osvětlení

včetně el. energie

opravy osvětlení

 

3632

 

pohřebnictví

16

16

sociální pohřby

3722

 

sběr a svoz komunálních odpadů

 

50

50

kontejnery

3729

 

ostatní nakládání s odpady

 

200

200

 

černé skládky

 

3745

péče o vzhled obcí a veřej. zeleň

3.121

 

2.971

 

150

 

 

náklady na DDHM, drobné výdaje, znalecké posudky + PD, nákup služeb

opravy a udržování

 

4171

 

příspěvek na živobytí

 

30

30

příspěvek na živobytí osobám v hmotné nouzi

4172

 

doplatek na bydlení

 

10

10

doplatek na bydlení osobám v hmotné nouzi

4173

 

mimořádná okamžitá pomoc

 

20

20

mimořádná okamžitá pomoc osobám v hmotné nouzi

4182

 

příspěvek na zvláštní pomůcky

 

10

10

dávky zdravotně postiženým

4332

 

zařízení pro výkon pěstounské péče

 

28

28

veřejná finanční podpora obyvatelstvu

 

4351

 

osobní asistence a peč.služba

10

10

veřejná finanční podpora

4357

domovy

5

5

veřejná finanční podpora

4359

ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče

4

4

 

materiál a služby (Domovinka)

 

5212

ochrana obyvatelstva

40

40

VISO – opravy

5512

 

požární ochrana – dobrovolná část

 

1.121

363

30

200

100

428

 

provozní náklady

opravy a udržování

SDH Holásky – zateplení fasády

SDH BI – fasáda

lanový naviják pro CAS a elektrocentrála

(299 z JMK)

6112

 

místní zastup. orgány

 

1.960

1.960

mzdové náklady

6171

 

činnost místní správy

 

 

9.433

 

9.293

140

činnost státní správy

opravy a udržování

 

6310

 

obecné příjmy a výdaje z finančních operací

70

70

služby peněžních ústavů

 

6330

 

převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně

350

350

fondy

 

 

VÝDAJE   CELKEM

30.450

 

 

Poznámky:

a) do rozpočtu není zahrnuta daň zpříjmu právnických osob za obce, protože je stejná na straně příjmů i výdajů

b) investice jsou v rozpočtu zvýrazněny tučně

c) závaznými ukazateli jsou: neinvestiční dotace MŠ, ZŠ a ŠJ

 

V Brně    24.2.2012                                                                                                                                          

Bc. Aleš Jakubec

starosta MČ Brno-Tuřany