Svolání 4/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany

Svolání 4/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany

V souladu s ustanovením § 92 odst.1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích v platném znění

S V O L Á V Á M

 

4/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany

______________________________________________________________________________

 

Místo konání: zasedací místnost ÚMČ Brno-Tuřany, Tuřanské náměstí 1, Brno, 1. poschodí

 

Doba konání: čtvrtek 28. dubna 2011 v 18:00 hodin

 

Navržený program jednání:

 

1. Technický bod

2. Námitky členů Zastupitelstva kzápisu zpředchozího zasedání Zastupitelstva

3. Kontrola plnění usnesení ze zasedání Zastupitelstva

4. Dotazy kusnesením zjednání Rady

5. Informace o jednáních starosty a místostarosty

6. Návrhy a podněty občanů

7. Návrh na změnu Jednacího řádu Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany

8. Návrh na změnu Statutu výborů Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany

9. Rozpočtové opatření č. 4/2011

10. Přehled hospodaření MČ Brno-Tuřany za období 1-3/2011

11. Novela vyhlášky města Brna o regulaci veřejné produkce hudby

12. Novela vyhlášky o zákazu požívání alkoholu na veřejných prostranstvích

13. Novela vyhlášky o pravidlech pro pohyb psů na veřejných prostranstvích

14. Novela vyhlášky o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, kzajištění veřejného pořádku

15. Novelizace vyhlášky o místních poplatcích

16. Návrh na změnu ÚPmB při ulici Vinohradské

17. Vyjádření kprodeji pozemku p.č. 642/2 k.ú. Holásky

18. Vyjádření kprodeji pozemků p.č. 263/1 a 263/13 k.ú. Brněnské Ivanovice

19. Vyjádření kprodeji pozemku p.č. 44/2 k.ú. Tuřany

20. Vyjádření kprodeji pozemku p.č. 1621 k.ú. Tuřany

21. Vyjádření kprodeji části pozemku p.č. 937/3 k.ú. Brněnské Ivanovice

22. Pamětní deska akademického malíře Rudolfa Kundery

23. Různé

24. Závěr

 

Zasedání Zastupitelstva je veřejné, přístupné občanům.

 

V Brně dne 20.4.2011

 

 

 

Bc. Aleš Jakubec
starosta městské části Brno-Tuřany