Svolání 8/VI. mimořádného zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany

Svolání 8/VI. mimořádného zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany

V souladu s ustanovením § 92 odst.1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích v platném znění

S V O L Á V Á M

 

8/VI. mimořádné zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany

______________________________________________________________________________

Místo konání: zasedací místnost ÚMČ Brno-Tuřany, Tuřanské nám. 1, Brno, 1. poschodí

Doba konání: pondělí 19. září 2011 v 17:00 hodin

Navržený program jednání:

 

1. Technický bod

2. Žádost Sportovního klubu Tuřany o poskytnutí dotace

3. Žádost Tenisového klubu Tuřany o poskytnutí dotace

4. Závěr

 

Zasedání Zastupitelstva je veřejné, přístupné občanům.

V Brně dne 9.9.2011

Bc. Aleš Jakubec
starosta městské části Brno-Tuřany