Svolání 2/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany

Svolání 2/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany

V souladu s ustanovením § 92 odst.1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích v platném znění

S V O L Á V Á M

 

2/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany

______________________________________________________________________________

 

 

Místo konání: zasedací místnost ÚMČ Brno-Tuřany, Tuřanské náměstí 1, Brno, 1. poschodí

 

Doba konání: středa 22. prosince 2010 od 18:00 hodin

 

Navržený program jednání:

 

1. Technický bod

2. Námitky členů Zastupitelstva kzápisu z1/VI. Zasedání Zastupitelstva

3. Kontrola usnesení z1/VI. Zasedání Zastupitelstva

4. Dotazy kusnesením zjednání Rady

5. Informace o jednáních starosty a místostarosty

6. Návrhy a podněty občanů

7. Návrh na změnu Jednacího řádu Zastupitelstva MČ Brno-Tuřany

8. Návrh na změnu Statutu výborů Zastupitelstva MČ Brno-Tuřany

9. Volba členů výborů Zastupitelstva

10. Návrh rozpočtu na rok 2011

11. Pravidla hospodaření MČ Brno-Tuřany vobdobí rozpočtových provizorií

12. Pravidla pro rozpočtová opatření vyhrazená RMČ pro rok 2011

13. Rozpočtové opatření č. 16/2010

14. Návrh odměn neuvolněným členům Zastupitelstva MČ Brno-Tuřany

15. Návrh na změnu ÚPmB při ulici Kaštanové

16. Vyjádření kprodeji/směně pozemku p.č. 1209 k.ú. Brněnské Ivanovice

17. Vyjádření kprodeji pozemku p.č. 1373 k.ú. Brněnské Ivanovice

18. Vyjádření kpřevodu pozemku p.č. 1743/4 k.ú. Brněnské Ivanovice

19. Vyjádření kprodeji pozemků vk.ú. Dvorska společnosti BONAGRO, a.s.

20. Vyhláška o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu

21. Vyjádření knávrhu na změnu Statutu města Brna

22. Různé

23. Závěr

 

Zasedání Zastupitelstva je veřejné, přístupné občanům.

 

 

V Brně dne 13.12.2010

 

Bc. Aleš Jakubec
starosta městské části Brno-Tuřany