Svolání 7/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany

Svolání 7/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany

V souladu s ustanovením § 92 odst.1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích v platném znění

S V O L Á V Á M

 

7/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany

______________________________________________________________________________

 

 

Místo konání: zasedací místnost ÚMČ Brno-Tuřany, Tuřanské nám. 1, Brno, 1. poschodí

 

Doba konání: čtvrtek 8. září 2011 v 18:00 hodin

 

Navržený program jednání:

 

1. Technický bod

2. Námitky členů Zastupitelstva kzápisu zpředchozího zasedání Zastupitelstva

3. Kontrola plnění usnesení ze zasedání Zastupitelstva

4. Dotazy kusnesením zjednání Rady

5. Informace o kontrolách provedených výbory Zastupitelstva

6. Informace o jednáních starosty a místostarosty

7. Návrhy a podněty občanů

8. Přehled hospodaření MČ Brno-Tuřany za období 1-6/2011

9. Rozpočtové opatření č. 11/2011

10. Rozpočtový výhled na období 2013 – 2019

11. Žádost Sportovního klubu Tuřany o poskytnutí dotace

12. Žádost Tenisového klubu Tuřany o poskytnutí dotace

13. Návrh obecně závazné vyhlášky města Brna o stanovištích taxislužby

14. Vyjádření kesměně pozemku p.č. 3617 k.ú. Tuřany

15. Vyjádření kesměně části pozemku p.č. 1209 k.ú. Brněnské Ivanovice

16. Vyjádření kprodeji pozemků p.č. 4001/2, 4002/1, 4002/2, 4003 a části 4001/1 k.ú. Tuřany

17. Vyjádření kprodeji pozemků p.č. 790/1 a 790/2 k.ú. Brněnské Ivanovice

18. Vyjádření kesměně pozemku p.č. 305/2 k.ú. Dvorska

19. Různé

20. Závěr

 

Od 19.hod. bude na zasedání Zastupitelstva přítomen ředitel Letiště Brno a.s., pan Ing. Tomáš Plaček, aby zodpověděl případné dotazy zastupitelů a občanů naší městské části.

 

Zasedání Zastupitelstva je veřejné, přístupné občanům.

 

 

 

V Brně dne 24.8.2011

 

 

Bc. Aleš Jakubec
starosta městské části Brno-Tuřany