Svolání 3/VI. zasedání Zastpitelstva městské části Brno-Tuřany

Svolání 3/VI. zasedání Zastpitelstva městské části Brno-Tuřany

V souladu s ustanovením § 92 odst.1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích v platném znění

S V O L Á V Á M

 

3/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany

______________________________________________________________________________

 

 

Místo konání: zasedací místnost ÚMČ Brno-Tuřany, Tuřanské náměstí 1, Brno, 1. poschodí

 

Doba konání: pondělí 21. února 2011 v 18:00 hodin

 

Navržený program jednání:

 

1. Technický bod

2. Námitky členů Zastupitelstva kzápisu zpředchozího zasedání Zastupitelstva

3. Kontrola plnění usnesení ze zasedání Zastupitelstva

4. Dotazy kusnesením zjednání Rady

5. Informace o jednáních starosty a místostarosty

6. Návrhy a podněty občanů

7. Zrušení usnesení Zastupitelstva č. 13 z8/V. zasedání a č. 4 z13/V. zasedání

8. Žádost o zřízení osadního výboru Holásky

9. Rozpočtové opatření č. 1/2011

10. Žádost Heleny Brzobohaté o prominutí pohledávky

11. Žádost TJ Dvorska o poskytnutí dotace na provoz

12. Žádost o dotaci zrozpočtu Jihomoravského kraje pro jednotky sborů dobrovolných hasičů

13. Návrh na změnu ÚPmB při ulici Vinohradské

14. Darování budoucí příjezdové komunikace kVitality centru

15. Vyjádření kprodeji pozemků p.č. 250/71, 250/127, 250/128, 250/130 vk.ú. Brněnské Ivanovice

16. Vyjádření kprodeji pozemků p.č. 308/5, 308/6, 308/16, 308/17, 308/19 vk.ú. Dvorska

17. Vyjádření kprodeji pozemku p.č. 1250/1 vk.ú. Brněnské Ivanovice

18. Vyjádření kprodeji pozemku p.č. 305/2 vk.ú. Dvorska

19. Různé

20. Závěr

 

 

Zasedání Zastupitelstva je veřejné, přístupné občanům.

 

 

 

 

V Brně dne 10.2.2011

 

 

 

 

 

Bc. Aleš Jakubec
starosta městské části Brno-Tuřany