Svolání 1/VI. ustavujícího zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany

Svolání 1/VI. ustavujícího zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany

V souladu s ustanovením § 91 odst.1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění

S V O L Á V Á M

 

1/VI. ustavující zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany

______________________________________________________________________________

 

Místo konání: zasedací místnost ÚMČ Brno-Tuřany, Tuřanské náměstí 1, Brno, 1. poschodí

Doba konání: pondělí 15. listopadu 2010 od 18:00 hodin

Navržený program jednání:

1. Složení slibu členy Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany

2. Technický bod

3. Stanovení počtu členů Rady městské části Brno-Tuřany

4. Určení funkcí, pro které budou členové Zastupitelstva uvolněni

5. Volba starosty, místostarosty a dalších členů Rady

6. Zřízení výborů

7. Volba předsedů a místopředsedů výborů

8. Harmonogram zasedání Zastupitelstva do června 2011

9. Různé

10. Závěr

Zasedání Zastupitelstva je veřejné, přístupné občanům.

 

V Brně dne 4.11.2010

Ing. Miroslav Dorazil

starosta městské části Brno-Tuřany