Svolání 5/VI. mimořádného zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany

Svolání 5/VI. mimořádného zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany

V souladu s ustanovením § 92 odst.1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích v platném znění

S V O L Á V Á M

 

5/VI. mimořádné zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany

______________________________________________________________________________

 

 

 

Místo konání: sál Orlovny, Rolencova 93, Brno

 

Doba konání: čtvrtek 9. června 2011 v 17:00 hodin

 

Navržený program jednání:

 

 

1. Technický bod

2. Námitky členů Zastupitelstva kzápisu zpředchozího zasedání Zastupitelstva

3. Kontrola plnění usnesení ze zasedání Zastupitelstva

4. Vyjádření MČ Brno-Tuřany ke konceptu nového Územního plánu města Brna

5. Návrhy a podněty občanů

6. Různé

7. Závěr

 

 

Zasedání Zastupitelstva je veřejné, přístupné občanům.

 

V Brně dne 31.5.2011

 

Bc. Aleš Jakubec
starosta městské části Brno-Tuřany