Svolánka a materiály k 12/IX. zasedání ZMČ dne 25.4.2024

Místo konání: zasedací místnost ÚMČ Brno – Tuřany, Tuřanské náměstí 1, 1. poschodí.

Doba konání: čtvrtek 25. dubna 2024 v 18:00 hodin.