Číslo jednací Vyvěšení Název oznámení Zdroj Typ
č. 3/2021 09.06.2021 - 25.06.2021 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení – organizační referent/referentka (II.) Statutární město Brno, Městská část Brno-Medlánky, Hudcova 7, 621 00 Brno Oznámení
MZDR 14601/2021-18/MIN/KAN 08.06.2021 - Vláda ČR – Ministerstvo zdravotnictví – Mimořádné opatření Vláda ČR, Ministerstvo zdravotnictví Nařízení
MZDR 15757/2020-53/MIN/KAN 08.06.2021 - Vláda ČR – Ministerstvo zdravotnictví – Mimořádné opatření Vláda ČR, Ministerstvo zdravotnictví Nařízení
MMB/0117757/2021 07.06.2021 - 22.06.2021 Oznámení o zahájení společného řízení – ORG 2498 BCŠ – MŠ Zapletalova, ul. Zapletalova přechod Statutární město Brno, Magistrát města Brna, OD, Kounicova 67, 601 67 Brno Oznámení
č. 4/2021 07.06.2021 - 28.06.2021 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení – vedoucí Odboru stavebního úřadu Statutární město Brno, Městská část Brno-Řečkovice a Mokrá Hora, Palackého nám. 78/11, 621 00 Brno Oznámení
MCBRMH/004260/21/2200/DOJA 04.06.2021 - 25.06.2021 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení – referent/ka Odboru vnitřních věcí Statutární město Brno, Městská část Brno-Řečkovice a Mokrá Hora, Palackého nám. 78/11, 621 00 Brno Oznámení
MMB/0284008/2021/Vich 04.06.2021 - 21.06.2021 Záměr obce prodat, směnit, darovat, pronajmout, propachtovat nebo vypůjčit hmotnou nemovitou věc nebo právo stavby anebo je přenechat jako výprosu a záměr obce smluvně zřídit právo stavby k pozemku ve vlastnictví obce Statutární město Brno, Magistrát města Brna, Majetkový odbor, Malinovského náměstí 3, 601 67 Brno Záměr
č. 2/2021 02.06.2021 - 22.06.2021 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení – organizační referent/referentka Statutární město Brno, Městská část Brno-Medlánky, Hudcova 7, 621 00 Brno Oznámení
210241132 28.05.2021 - 24.06.2021 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie E.ON Oznámení
26.05.2021 - 26.06.2021 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení – na obsazení funkčního místa právník přestupkového oddělení Statutární město Brno, Městská část Brno-Královo Pole, Palackého třída 59, 612 93 Brno Oznámení
24.05.2021 - 21.06.2021 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení – na obsazení funkčního místa úředníka/úřednice: vedoucí Odboru všeobecného Statutární město Brno, Městská část Brno-Tuřany, Tuřanské náměstí 1, 620 00 Brno Oznámení
MZDR 21735/2021-1/MIN/KAN 24.05.2021 - Vláda ČR – Ministerstvo zdravotnictví – Mimořádné opatření Vláda ČR Nařízení
MČBT/3516/2021/Pol 19.05.2021 - 01.07.2022 Záměr městské části Brno-Tuřany pronajmout svěřený nemovitý majetek Statutární město Brno, Městská část Brno-Tuřany, Tajemník, Tuřanské náměstí 1, 620 00 Brno Záměr
MMB/0233240/2021 14.05.2021 - 30.06.2021 Veřejná vyhláška – Opakovaná veřejná projednání návrhu Územního plánu města Brna včetně Vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území Statutární město Brno, Magistrát města Brna, OÚPR, Kounicova 67, 601 67 Brno Veřejná vyhláška
MZDR/15757/2020-50/MIN/KAN 07.05.2021 - Vláda ČR – Ministerstvo zdravotnictví – Mimořádné ochranné opatření Ministerstvo zdravotnictví, Palackého náměstí 375/4, 128 01 Praha 2 Nařízení