Číslo jednací Vyvěšení Název oznámení Zdroj Typ
MMB/0497402/2021 27.09.2021 - 04.11.2021 veřejné projednání Návrhu změny Územního plánu města Brna B5/19/2021-CM, MČ Brno-Královo Pole, k.ú. Černá Pole – Přestavbové území Porgesova, třída Generála Píky včetně vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území Statutární město Brno, Magistrát města Brna, OÚPR, Kounicova 67, 601 67 Brno Veřejná vyhláška
16.09.2021 - 16.10.2021 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení – vedoucí organizačního a správního oddělení Statutární město Brno, Městská část Brno-Královo Pole, Palackého třída 59, 612 93 Brno Oznámení
10.09.2021 - 04.11.2021 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na pozici – referent společné státní správy a samosprávy Odboru všeobecného Statutární město Brno, Městská část Brno-Starý Lískovec, Oderská 4, 625 00 Brno Oznámení
MZDR 20599/2020-93/MIN/KAN, MZDR 20599/2020-94/MIN/KAN, MZDR 20599/2020-95/MIN/KAN 12.07.2021 - Vláda ČR – Ministerstvo zdravotnictví – Ochranná opatření Vláda ČR Nařízení
16.06.2021 - Oznámení o vyhlášení výběrového řízení – Samostatný referent stavebního úřadu (kompletní výkon stavebního úřadu) Statutární město Brno, Městská část Brno-Jehnice, nám. 3. května 5, 621 00 Brno Oznámení
MZDR 14601/2021-18/MIN/KAN 08.06.2021 - Vláda ČR – Ministerstvo zdravotnictví – Mimořádné opatření Vláda ČR, Ministerstvo zdravotnictví Nařízení
MZDR 15757/2020-53/MIN/KAN 08.06.2021 - Vláda ČR – Ministerstvo zdravotnictví – Mimořádné opatření Vláda ČR, Ministerstvo zdravotnictví Nařízení
MZDR 21735/2021-1/MIN/KAN 24.05.2021 - Vláda ČR – Ministerstvo zdravotnictví – Mimořádné opatření Vláda ČR Nařízení
MČBT/3516/2021/Pol 19.05.2021 - 01.07.2022 Záměr městské části Brno-Tuřany pronajmout svěřený nemovitý majetek Statutární město Brno, Městská část Brno-Tuřany, Tajemník, Tuřanské náměstí 1, 620 00 Brno Záměr
MZDR/15757/2020-50/MIN/KAN 07.05.2021 - Vláda ČR – Ministerstvo zdravotnictví – Mimořádné ochranné opatření Ministerstvo zdravotnictví, Palackého náměstí 375/4, 128 01 Praha 2 Nařízení
MZDR/14600/2021-8/MIN/KAN 07.05.2021 - Vláda ČR – Ministerstvo zdravotnictví – Mimořádné ochranné opatření Ministerstvo zdravotnictví, Palackého náměstí 375/4, 128 01 Praha 2 Nařízení
MZDR/146012021-9/MIN/KAN 07.05.2021 - Vláda ČR – Ministerstvo zdravotnictví – Mimořádné ochranné opatření Ministerstvo zdravotnictví, Palackého náměstí 375/4, 128 01 Praha 2 Nařízení
MV-36870-108/OSR-2021 23.03.2021 - 31.05.2021 Vláda ČR – Ministerstvo vnitra potvrzuje platnost udělení výjimek z omezení pohybu Vláda ČR, Ministerstvo vnitra Oznámení
Usnesení č. 131 - 135/2021 19.03.2021 - 31.05.2021 Vláda ČR – Usnesení Vlády České republiky o přijetí a změně krizového opatření Vláda ČR Oznámení
MMB/0084983/2021 10.03.2021 - 01.12.2021 Veřejná vyhláška – Opatření obecné povahy – Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích (Výstavba kanalizace MČ Dvorska) Statutární město Brno, Magistrát města Brna, OD, Kounicova 67, 601 67 Brno Veřejná vyhláška