Číslo jednací Vyvěšení Název oznámení Zdroj Typ
MB/0236819/2022 28.07.2022 - 15.08.2022 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – Oznámení o zahájení navazujícího stavebního řízení společné řízení dle §140 odst. 1, správní řád Statutární město Brno, Magistrát města Brna, OD, Kounicova 67, 601 67 Brno Veřejná vyhláška
MMB/0379987/2022/Vich 28.07.2022 - 15.08.2022 Záměr obce prodat, směnit, darovat, pronajmout, propachtovat nebo vypůjčit hmotnou nemovitou věc nebo právo stavby anebo je přenechat jako výprosu a záměr obce smluvně zřídit právo stavby k pozemku ve vlastnictví obce Statutární město Brno, Magistrát města Brna, Majetkový odbor, Malinovského náměstí 3, 601 67 Brno Záměr
MČBT/3430/2022/Mih 28.07.2022 - 15.08.2022 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – Rozhodnutí – Územní rozhodnutí č. H/03/2022 Statutární město Brno, Městská část Brno-Tuřany, Odbor stavební a technický, Tuřanské náměstí 1, 620 00 Brno Veřejná vyhláška
MČBT/4483/2022 24.06.2022 - 29.09.2022 Oznámení o stanovení počtu členů Zastupitelstva městské části Brno – Tuřany pro volební období 2022 -2026 Statutární město Brno, Městská část Brno-Tuřany, Tuřanské náměstí 1, 620 00 Brno Oznámení
MČBT/3297/2022 24.06.2022 - 29.09.2022 Stanovení potřebného počtu podpisů na petici pro volby do Zastupitelstva MČ Brno-Tuřany | MČ Brno- Tuřany Statutární město Brno, Městská část Brno-Tuřany, Tuřanské náměstí 1, 620 00 Brno Oznámení
MČBT/3786/2022/Pol 07.06.2022 - 01.07.2023 Záměr – sportovní hala Úřad městské části Brno - Tuřany, úsek tajemníka , Tuřanské náměstí 1, 620 00 Brno Záměr
MČBT/2423/2022 04.04.2022 - Veřejná vyhláška – ROZHODNUTÍ Statutární město Brno, Městská část Brno-Tuřany, Odbor všeobecný, Tuřanské náměstí 1, 620 00 Brno Veřejná vyhláška
MČBT/2257/2022 04.04.2022 - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – ROZHODNUTÍ – ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. H/02/2022 Úřad městské části města Brna, Brno-Tuřany, Odbor stavební a technický, Tuřanské náměstí 1, 620 00 Brno Veřejná vyhláška
MMB/0165569/2022; MMB/0165566/2022 21.03.2022 - 31.12.2022 Prominutí místního poplatku ze psů z důvodu mimořádné události Statutární město Brno, Magistrát města Brna, Odbor rozpočtu a financování, Malinovského náměstí 3, 601 67 Brno Rozhodnutí
11.03.2022 - 31.10.2022 Plán blokového čištění na rok 2022 Brno-Tuřany Statutární město Brno, Městská část Brno-Tuřany, Tuřanské náměstí 1, 620 00 Brno Ostatní
26.11.2021 - Vláda ČR – SBÍRKA ZÁKONŮ – Usnesení vláda ČR Č. 434., 435. a 436. Vláda ČR Oznámení
MZDR 47828/2020-31/MIN/KAN, MZDR 42085/2021-1/MIN/KAN, MZDR 14601/2021-28/MIN/KAN 23.11.2021 - Ministerstvo zdravotnictví – MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ Vláda ČR, Ministerstvo zdravotnictví Nařízení
MZDR 14597/2021-4/MIN/KAN a MZDR 14601/2021-MIN/KAN 10.11.2021 - Ministerstvo zdravotnictví – Mimořádné opatření Vláda ČR, Ministerstvo zdravotnictví Nařízení
MZDR 15757/2020-60/MIN/KAN 25.10.2021 - Mimořádné opatření – ochrana dýchacích cest Ministerstvo zdravotnictví, Palackého náměstí 375/4, 128 01 Praha 2 Ostatní
MMB/0535228/2021 15.10.2021 - 02.11.2021 Záměr obce prodat, směnit, darovat, pronajmout, propachtovat nebo vypůjčit hmotnou nemovitou věc nebo právo stavby anebo je přenechat jako výprosu a záměr obce smluvně zřídit právo stavby k pozemku ve vlastnictví obce Statutární město Brno, Magistrát města Brna, Majetkový odbor, Malinovského náměstí 3, 601 67 Brno Záměr