Mimořádné opatření – ochrana dýchacích cest

Číslo jednací: MZDR 15757/2020-60/MIN/KAN
Vyvěšení: 25.10.2021 -
Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví, Palackého náměstí 375/4, 128 01 Praha 2
Typ: Ostatní