Veřejná vyhláška veřejné projednání Návrhu Územního plánu města Brna pro veřejné projednání (2024) včetně Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území.

Číslo jednací: MMB/0338694/2024
Vyvěšení: 25.06.2024 - 09.08.2024
Zdroj: Magistrát města Brna, Odbor územního plánování, Kounicova 67, 601 67 Brno
Typ: Veřejná vyhláška

2024-06-24 Veřejná_vyhláška_veřejné projednání_NUP