Číslo jednací Vyvěšení Název oznámení Zdroj Typ
MČBT/8571/2019/Pol 11.12.2019 - 27.12.2019 Záměr městské části Brno-Tuřany pronajmout svěřený nemovitý majetek Statutární město Brno, Městská část Brno-Tuřany, Tajemník, Tuřanské náměstí 1, 620 00 Brno Záměr
206 EX 324/17-33 11.12.2019 - 27.12.2019 Dražební vyhláška Mgr. Jan Škarpa, Šátalská 469/1, 14200 Praha 4 Veřejná dražba
06.12.2019 - 23.12.2019 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení – provozní technik, vedoucí odboru správy bytového a nebytového fondu, předpis nájemného – pokladní Statutární město Brno, Městská část Brno-Královo Pole, Palackého tř. 59, 612 93 Brno Oznámení
06.12.2019 - 23.12.2019 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení – aktivizační pracovní, pracovník v sociálních službách, finanční referent, pracovník sociálních služeb Statutární město Brno, Městská část Brno-Bystrc, nám 28. dubna 60, 635 00 Brno Oznámení
MČBT/8388/2019 06.12.2019 - 01.07.2020 Záměr městské části Brno-Tuřany pronajmout svěřený nemovitý majetek Statutární město Brno, Městská část Brno-Tuřany, Tajemník, Tuřanské náměstí 1, 620 00 Brno Záměr
05.12.2019 - 23.12.2019 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení – vedoucí úřadu MČ Statutární město Brno, Městská část Brno-Černovice, Bolzanova 1, 618 00 Brno Oznámení
03.12.2019 - 13.12.2019 Svolanka k 8/VIII. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Tuřany dne 12. 12. 2019 Statutární město Brno, Městská část Brno-Tuřany, Starosta, Tuřanské náměstí 1, 620 00 Brno Ostatní
03.12.2019 - 19.12.2019 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení – právník Statutární město Brno, Městská část Brno-Královo Pole, Palackého tř. 59, 612 93 Brno Oznámení
MMB/0400299/2019 02.12.2019 - 18.12.2019 Veřejná vyhláška – Opatření obecné povahy – ul. Průmyslová Statutární město Brno, Magistrát města Brna, OD, Kounicova 67, 601 67 Brno Veřejná vyhláška
29.11.2019 - 16.01.2020 Nabídkové řízení pro poskytování návratných účelových zápůjček na opravu a modernizaci bytových a rodinných domů a bytových jednotek pro II. etapu roku 2020 Statutární město Brno, Magistrát města Brna, Odbor bytový, Malinovského náměstí 3, 601 67 Brno Oznámení
MMB/0499074/2019/Vich 28.11.2019 - 16.12.2019 Záměr obce prodat, směnit, darovat, pronajmout, propachtovat nebo vypůjčit hmotnou nemovitou věc nebo právo stavby anebo je přenechat jako výprosu a záměr obce smluvně zřídit právo stavby k pozemku ve vlastnictví obce Statutární město Brno, Magistrát města Brna, Odbor majetkový, Malinovského náměstí 3, 601 67 Brno Záměr
JMK 164151/2019 27.11.2019 - 30.12.2019 Závazné stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí Jihomoravský kraj, OŽP, Žerotínvo náměstí 3, 601 82 Brno Veřejná vyhláška
MČBT/8179/2019/Gall 27.11.2019 - 13.12.2019 Záměr městské části Brno-Tuřany pronajmout svěřený nemovitý majetek Statutární město Brno, Městská část Brno-Tuřany, Odbor všeobecný, Tuřanské náměstí 1, 620 00 Brno Záměr
19.11.2019 - 13.12.2019 Návrh rozpočtu městské části Brno-Tuřany na rok 2020 Statutární město Brno, Městská část Brno-Tuřany, Zastupitelstvo MČ, Tuřanské náměstí 1, 620 00 Brno Veřejná vyhláška
11.11.2019 - 23.12.2019 Usnesení z 7/VIII. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Tuřany ze dne 31.10.2019 Statutární město Brno, Městská část Brno-Tuřany, Zastupitelstvo, Tuřanské náměstí 1, 620 00 Brno Ostatní