Číslo jednací Vyvěšení Název oznámení Zdroj Typ
MMB/0158698/2023 28.03.2023 - 12.04.2023 Veřejná vyhláška Statutární město Brno, Magistrát města Brna, Odbor dopravy, Kounicova 67a, 601 67 Brno Veřejná vyhláška
MČBT/2178/2023/1 27.03.2023 - 11.04.2023 Záměr městské části Brno-Tuřany propachtovat svěřený nemovitý majetek Statutární město Brno, Městská část Brno-Tuřany, tajemník, Tuřanské náměstí 1, 620 00 Brno Záměr
MČBT/2165/2023 27.03.2023 - 11.04.2023 Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy Dočasný zákaz stání na místních komunikacích Statutární město Brno, Městská část Brno-Tuřany, Odbor stavební a technický, Tuřanské náměstí 1, 620 00 Brno Veřejná vyhláška
MMB/0152857/2023/Vich 27.03.2023 - 11.04.2023 Záměr obce prodat, směnit, darovat, pronajmout, propachtovat nebo vypůjčit hmotnou nemovitou věc nebo právo stavby anebo je přenechat jako výprosu a záměr obce smluvně zřídit právo stavby k pozemku ve vlastnictví obce Statutární město Brno, Magistrát města Brna, Majetkový odbor, Malinovského náměstí 3, 601 67 Brno Záměr
5/2023 23.03.2023 - 11.04.2023 Oznámení o vyhlášení právního předpisu Ministerstvo vnitra ČR, odbor veřejné správy, dozoru a kontroly, náměstí Hrdinů 1634/3, 140 21 Praha 4 Oznámení
MČBT/2066/2023 22.03.2023 - 06.04.2023 Veřejná vyhláška – oznámení zahájení správního řízení a pozvání k ústnímu jednání Statutární město Brno, Městská část Brno-Tuřany, Odbor všeobecný, Tuřanské náměstí 1, 620 00 Brno Veřejná vyhláška
230058622 02.03.2023 - 04.04.2023 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie E.ON - EG.D, a.s., Lidická 1873/36, 602 00 Brno Oznámení
MMB/000009691/2023; MMB/0009693/2023 09.01.2023 - 01.01.2024 2x ROHZODNUTÍ o prominutí místního poplatku ze psů z důvodu mimořádné události Statutární město Brno, Magistrát města Brna, Odbor rozpočtu a financování, Malinovského náměstí 3, 601 67 Brno Rozhodnutí
MMB/0009692/2023; MMB/0009690/2023 09.01.2023 - 01.01.2024 2x ROHZODNUTÍ o prominutí místního poplatku z pobytu z důvodu mimořádné události Statutární město Brno, Magistrát města Brna, Odbor rozpočtu a financování, Malinovského náměstí 3, 601 67 Brno Rozhodnutí
14.12.2022 - 31.03.2023 Program – Provoz subjektů podporujících tělovýchovné a sportovní aktivity Městská část Brno-Tuřany, Tuřanské náměstí 1, 620 00 Brno Ostatní
MČBT/7574/2022/Fis 18.11.2022 - 20.12.2022 Veřejná vyhláška návrh opatření obecné povahy návrh stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích Magistrát města Brna, Odbor dopravy, Kounicova 67a, 601 67 Brno Veřejná vyhláška
MČBT/7055/2022/Fis 24.10.2022 - 09.11.2022 Veřejná vyhláška opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci Magistrát města Brna, Odbor dopravy, Kounicova 67a, 601 67 Brno Veřejná vyhláška
MČBT/5437/2022 19.10.2022 - 21.11.2022 Veřejná vyhláška oznámení o zahájení stavebního řízení Statutární město Brno, Městská část Brno-Tuřany, Odbor stavební a technický, Tuřanské náměstí 1, 620 00 Brno Veřejná vyhláška
MMB/0319940/2022 28.07.2022 - 15.08.2022 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – Doplnění oznámení o zahájení stavebního řízení Statutární město Brno, Magistrát města Brna, OD, Kounicova 67, 601 67 Brno Veřejná vyhláška
MČBT/3786/2022/Pol 07.06.2022 - 01.07.2023 Záměr – sportovní hala Úřad městské části Brno - Tuřany, úsek tajemníka , Tuřanské náměstí 1, 620 00 Brno Záměr