Číslo jednací Vyvěšení Název oznámení Zdroj Typ
č. 9/2021 16.07.2021 - 03.08.2021 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení – romský poradce pro DROM, romské středisko a IQ Roma servis, z.s. Statutární město Brno, Městská část Brno-Sever, Bratislavská 70, 601 47 Brno Oznámení
č. 8/2021 16.07.2021 - 03.08.2021 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení – romský dluhový poradce Statutární město Brno, Městská část Brno-sever, Bratislavská 70, 601 47 Brno Oznámení
č. 7/2021 16.07.2021 - 03.08.2021 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení – romský poradce bydlení Statutární město Brno, Městská část Brno-sever, Bratislavská 70, 601 47 Brno Oznámení
210346342 15.07.2021 - 12.08.2021 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie E.ON Oznámení
006 EX 3260/20-64 13.07.2021 - 10.09.2021 Exekutorský úřad Brno-město – Usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání – dražební vyhláška Exekutorský úřad Brno-město, Konečného náměstí 2, 611 18 Brno Veřejná dražba
13.07.2021 - 11.08.2021 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení funkčního místa úředník/úřednice – Vedoucí Odboru všeobecného Statutární město Brno, Městská část Brno-Tuřany, Tuřanské náměstí 1, 620 00 Brno Oznámení
č. 13/2021 12.07.2021 - 28.07.2021 Nařízení č. 13/2021, kterým se mění a doplňuje nařízení statutárního města Brna č. 9/2019 Statutární město Brno, Magistrát města Brna, Dominikánské náměstí 1, 601 67 Brno Nařízení
MZDR 20599/2020-93/MIN/KAN, MZDR 20599/2020-94/MIN/KAN, MZDR 20599/2020-95/MIN/KAN 12.07.2021 - Vláda ČR – Ministerstvo zdravotnictví – Ochranná opatření Vláda ČR Nařízení
MČBT/4771/2021/Kl 09.07.2021 - 26.07.2021 Veřejná vyhláška – Oznámení o zahájení územního řízení Statutární město Brno, Městská část Brno-Tuřany, OST, Tuřanské náměstí 1, 620 00 Brno Veřejná vyhláška
MMB/0314511/2021/GJE 09.07.2021 - 26.07.2021 Veřejná vyhláška – Opatření obecné povahy – stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích Statutární město Brno, Magistrát města Brna, OD, Kounicova 67, 601 67 Brno Veřejná vyhláška
210308942 07.07.2021 - 30.07.2021 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie E.ON Oznámení
01.07.2021 - 30.07.2021 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení – Referent/referentka stavebního úřadu Statutární město Brno, Městská část Brno-Jih, Mariánské náměstí 13, 617 00 Brno Oznámení
01.07.2021 - 30.07.2021 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení – Vedoucí Odboru školství a kultury Statutární město Brno, Městská část Brno-Jih, Mariánské náměstí 13, 617 00 Brno Oznámení
30.06.2021 - 26.07.2021 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení funkčního místa právník odboru majetku a investic Statutární město Brno, Městská část Brno-Královo Pole, Palackého třída 59, 612 93 Brno Oznámení
JMK 93401/2021 25.06.2021 - 26.07.2021 Rozhodnutí hejtmana JmK č. 1/2021 ze dne 24.06.2021 o vyhlášení stavu nebezpečí Hejtman Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno Rozhodnutí