Číslo jednací Vyvěšení Název oznámení Zdroj Typ
21/2023; MMB/0440405/2023 26.09.2023 - 11.10.2023 Oznámení o vyhlášení právního předpisu – Obecně závazná vyhláška č. 21/2023, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 17/2011, Požární řád města Brna, ve znění pozdějších vyhlášek Ministerstvo vnitra ČR, odbor veřejné správy, dozoru a kontroly, náměstí Hrdinů 1634/3, 140 21 Praha 4 Obecně závazná vyhláška
MMB/10/23/0385660/2023-O 26.09.2023 - 03.11.2023 Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy dočasný zákaz stání na místní komunikaci a na průjezdním úseku silnice Magistrát města Brna, Odbor dopravy, Kounicova 67, 601 67 Brno Veřejná vyhláška
MMB/0430749/2023 25.09.2023 - 10.10.2023 Veřejná vyhláška opatření obecné povahy stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci – silnici II/380, ulice Kaštanová Magistrát města Brna, Odbor dopravy, Kounicova 67a, 601 67 Brno Veřejná vyhláška
20/2023; MMB/0435547/2023 22.09.2023 - 10.10.2023 Oznámení o vyhlášení právního předpisu – Nařízení č. 20/2023, kterým se mění nařízení statutárního města Brna č. 9/2019, kterým se vymezují oblasti statutárního města Brna, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít k stání silničních motorových vozidel za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy, ve znění pozdějších nařízení Ministerstvo vnitra ČR, odbor veřejné správy, dozoru a kontroly, náměstí Hrdinů 1634/3, 140 21 Praha 4 Nařízení
MMB/0433677/2023 22.09.2023 - 10.10.2023 Záměr obce prodat, směnit, darovat, pronajmout, propachtovat nebo vypůjčit hmotnou nemovitou věc nebo právo stavby anebo je přenechat jako výprosu a záměr obce smluvně zřídit právo stavby k pozemku ve vlastnictví obce – R9/048 Statutární město Brno, Magistrát města Brna, Majetkový odbor, Malinovského náměstí 3, 601 67 Brno Záměr
MMB/0432365/2023 22.09.2023 - 10.10.2023 Veřejná vyhláška opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci ulice Petlákova Magistrát města Brna, Odbor dopravy, Kounicova 67, 601 67 Brno Veřejná vyhláška
MMB/0422475/2023 21.09.2023 - 01.11.2023 Veřejná vyhláška opakované veřejné projednání upraveného Návrhu změny Územního plánu města Brna B50/07-II MČ Brno-jih, k.ú. Přízřenice, ul. Moravanská včetně vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území Statutární město Brno, Magistrát města Brna, Odbor územního plánování a rozvoje, Kounicova 67, 601 67 Brno Veřejná vyhláška
19/2023; MMB/0425544/2023 18.09.2023 - 04.10.2023 Oznámení o vyhlášení právního předpisu – Nařízení č. 19/2023, kterým se mění nařízení statutárního města Brna č. 9/2019, kterým se vymezují oblasti statutárního města Brna, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít k stání silničních motorových vozidel za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy, ve znění pozdějších nařízení Ministerstvo vnitra ČR, odbor veřejné správy, dozoru a kontroly, náměstí Hrdinů 1634/3, 140 21 Praha 4 Nařízení
MMB/0423112/2023 18.09.2023 - 04.10.2023 Veřejná vyhláška opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci ul. Tuřanská Magistrát města Brna, Odbor dopravy, Kounicova 67a, 601 67 Brno Veřejná vyhláška
MMB/0366603/2023 18.09.2023 - 04.10.2023 Veřejná vyhláška – stavební povolení “D1 01191.A MÚK Brno-jih” Magistrát města Brna, Odbor dopravy, Kounicova 67, 601 67 Brno Veřejná vyhláška
MČBT/5684/2023 15.09.2023 - 03.10.2023 Záměr městské části Brno-Tuřany propachtovat svěřený nemovitý majetek Statutární město Brno, Městská část Brno-Tuřany, Odbor všeobecný, Tuřanské náměstí 1, 620 00 Brno Záměr
MČBT/5683/2023 15.09.2023 - 03.10.2023 Záměr městské části Brno-Tuřany propachtovat svěřený nemovitý majetek Statutární město Brno, Městská část Brno-Tuřany, Odbor všeobecný, Tuřanské náměstí 1, 620 00 Brno Záměr
MČBT/5682/2023 15.09.2023 - 03.10.2023 Záměr městské části Brno-Tuřany propachtovat svěřený nemovitý majetek Statutární město Brno, Městská část Brno-Tuřany, Odbor všeobecný, Tuřanské náměstí 1, 620 00 Brno Záměr
MČBT/5681/2023 15.09.2023 - 03.10.2023 Záměr městské části Brno -Tuřany propachtovat svěřený nemovitý majetek Statutární město Brno, Městská část Brno-Tuřany, Odbor všeobecný Tuřanské náměstí 1, 620 00 Brno Záměr
MMB/0379018/2023/GJE 08.09.2023 - 26.09.2023 Veřejná vyhláška opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích ul. Kaštanová oprava komunikace Magistrát města Brna, Odbor dopravy, Kounicova 67, 601 67 Brno Veřejná vyhláška