Číslo jednací Vyvěšení Název oznámení Zdroj Typ
17.04.2024 - 03.05.2024 Svolánka k 12/IX. zasedání ZMČ dne 25.4.2024 Statutární město Brno, Městská část Brno-Tuřany, starosta, Tuřanské náměstí 1, 620 00 Brno Oznámení
MMB/0177696/2024/NEM 15.04.2024 - 30.04.2024 Veřejná vyhláška opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích ul. Růžová Magistrát města Brna, Odbor dopravy, Kounicova 67a, 601 67 Brno Veřejná vyhláška
MMB/0177551/2024/Nem 15.04.2024 - 30.04.2024 Veřejná vyhláška opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích ul. Pratecká Magistrát města Brna, Odbor dopravy, Kounicova 67a, 601 67 Brno Veřejná vyhláška
1569640/24/3000-11530-705400 15.04.2024 - 15.05.2024 Veřejná vyhláška – Zpřístupněny hromadné předpisné seznamy Finanční úřad pro Jihomoravský kraj, náměstí Svobody 4, 602 00 Brno-střed Veřejná vyhláška
MMB/0174857/2024/NEM 12.04.2024 - 30.04.2024 Veřejná vyhláška opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích ul. Dvorecká Magistrát města Brna, Odbor dopravy, Kounicova 67a, 601 67 Brno Veřejná vyhláška
MMB/0170087/2024 11.04.2024 - 26.04.2024 Záměr obce prodat, směnit, darovat, pronajmout, propachtovat nebo vypůjčit hmotnou nemovitou věc nebo právo stavby anebo je přenechat jako výprosu a záměr obce smluvně zřídit právo stavby k pozemku ve vlastnictví obce – R9/078 Magistrát města Brna, Majetkový odbor, Malinovského nám. 3, 601 67 Brno Veřejná vyhláška
MČBT/2317/2024 10.04.2024 - 10.06.2024 Poskytnutí informace o počtu a sídle volebních okrsků o volbách do Evropského parlamentu 2024 Statutární město Brno, Městská část Brno-Tuřany, starosta, Tuřanské náměstí 1, 620 00 Brno Veřejná vyhláška
MMB/0134201/2024 10.04.2024 - 24.05.2024 Veřejná vyhláška veřejné projednání Návrhu změny ÚPmB – B171_p354_22 včetně vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území Statutární město Brno, Magistrát města Brna, Odbor územního plánování a rozvoje, Kounicova 67, 601 67 Brno Veřejná vyhláška
MMB/0161615/2024 09.04.2024 - 25.04.2024 Veřejná vyhláška – Oznámení o zahájení řízení o prodloužení platnosti stavebního povolení “Chodník Sokolnická – SO 02 Chodníky Sokolnická II” Magistrát města Brna, Odbor dopravy, Kounicova 67, 601 67 Brno Veřejná vyhláška
8/2024; MMB/0162866/2024 08.04.2024 - 23.04.2024 Oznámení o vyhlášení právního předpisu Nařízení 8/2024 kterým se mění nařízení statutárního města Brna č. 9/2019, kterým se vymezují oblasti statutárního města Brna, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít k stání silničních motorových vozidel za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy, ve znění pozdějších nařízení Ministerstvo vnitra ČR, odbor veřejné správy, dozoru a kontroly, náměstí Hrdinů 1634/3, 140 21 Praha 4 Oznámení
08.04.2024 - 26.04.2024 Závěrečný účet městské části za rok 2023 Statutární město Brno, Městská část Brno-Tuřany, Odbor ekonomický, Tuřanské náměstí 1, 620 00 Brno Ostatní
MMB/0158413/2024 05.04.2024 - 22.04.2024 Záměr obce prodat, směnit, darovat, pronajmout, propachtovat nebo vypůjčit hmotnou nemovitou věc nebo právo stavby anebo je přenechat jako výprosu a záměr obce smluvně zřídit právo stavby k pozemku ve vlastnictví obce – R9/077 Statutární město Brno, Magistrát města Brna, Majetkový odbor, Malinovského náměstí 3, 601 67 Brno Záměr
MČBT/2131/2024 04.04.2024 - 22.04.2024 Veřejná vyhláška – Výzva ulice Podlipná Úřad městské části města Brna, Brno-Tuřany, Odbor stavební a technický, Tuřanské náměstí 1, 620 00 Brno Veřejná vyhláška
240140902/2024 02.04.2024 - 26.04.2024 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie E.ON - EG.D, a.s., Lidická 1873/36, 602 00 Brno Oznámení
RO-6/2023-702 15.08.2023 - 01.01.2025 Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-město, Moravské náměstí 1/1, Brno-město, 601 51 Brno Oznámení