Číslo jednací Vyvěšení Název oznámení Zdroj Typ
08.04.2021 - 03.05.2021 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení – referent sociální péče (částečný úvazek) Statutární město Brno, Úřad městské části Brno-Tuřany, Tuřanské náměstí 1, 620 00 Brno Oznámení
08.04.2021 - 17.05.2021 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení – investiční referent Statutární město Brno, Úřad městské části Brno-Tuřany, Tuřanské náměstí 1, 620 00 Brno Oznámení
MZDR 15757/2020-47/MIN/KAN, MZDR 14599/2021-MIN/KAN, MZDR 14600/2021-1/MIN/KAN, MZDR 14601/2021-1/MIN/KAN 07.04.2021 - 23.04.2021 Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví – zákaz pohybu a pobytu bez ochranných prostředků dýchacích cest / vycházky uživatelů mimo objekt nebo areál zařízení, ve kterém je poskytována sociální služba / Provoz škol a školských zařízení / Omezení činností obchodní nebo výrobní provozovny nebo provozu obchodního centra Ministerstvo zdravotnictví, Palackého náměstí 375/4, 128 01 Praha 2 Ostatní
MMB/0151952/2021 06.04.2021 - 22.04.2021 Záměr obce prodat, směnit, darovat, pronajmout, propachtovat nebo vypůjčit hmotnou nemovitou věc nebo právo stavby anebo je přenechat jako výprosu a záměr obce smluvně zřídit právo stavby k pozemku ve vlastnictví obce Statutární město Brno, Magistrát města Brna, Majetkový odbor, Malinovského náměstí 3, 601 67 Brno Záměr
MČBT/2351/2021/Pol 01.04.2021 - 20.04.2021 Záměr městské části Brno-Tuřany propachtovat svěřený nemovitý majetek Statutární město Brno, Městská část Brno-Tuřany, Tajemník, Tuřanské náměstí 1, 620 00 Brno Záměr
MČBT/2342/2021/Pol 01.04.2021 - 20.04.2021 Záměr městské části Brno-Tuřany pronajmout svěřený nemovitý majetek Statutární město Brno, Městská část Brno-Tuřany, Tajemník, Tuřanské náměstí 1, 620 00 Brno Záměr
31.03.2021 - 19.04.2021 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení – investiční referent Statutární město Brno, Městská část Brno-Starý Lískovec, Oderská 4, 625 00 Brno Oznámení
200544462 30.03.2021 - 21.04.2021 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 20.04.2021 E.ON Oznámení
MČBT/2248/2021/Pol 30.03.2021 - 15.04.2021 Záměr městské části Brno-Tuřany propachtovat svěřený nemovitý majetek Statutární město Brno, Městská část Brno-Tuřany, Tajemník, Tuřanské náměstí 1, 620 00 Brno Záměr
Usnesení č. 146 - 147/2021 29.03.2021 - 12.04.2021 Vláda ČR – Usnesení Vlády České republiky o prodloužení nouzového stavu a změně krizového opatření Vláda ČR Oznámení
MMB/0140630/2021/Vich 26.03.2021 - 13.04.2021 Záměr obce prodat, směnit, darovat, pronajmout, propachtovat nebo vypůjčit hmotnou nemovitou věc nebo právo stavby anebo je přenechat jako výprosu a záměr obce smluvně zřídit právo stavby k pozemku ve vlastnictví obce Statutární město Brno, Magistrát města Brna, Majetkový odbor, Malinovského náměstí 3, 601 67 Brno Záměr
MCBSLA/02265/21/TAJ/St 26.03.2021 - 16.04.2021 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení – Tajemník/Tajemnice Úřadu městské části Brno-Slatina Statutární město Brno, Městská část Brno-Slatina, Tilhonova 59, 627 00 Brno Oznámení
UZSVM/B/6122/2021-HMU1 24.03.2021 - 15.04.2021 Oznámení o zveřejnění aukční vyhlášky Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Územní pracoviště Brno, Příkop 11, 602 00 Brno Veřejná dražba
210130492 24.03.2021 - 12.04.2021 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie EG.D, a.s., Lidická 1873/36, 602 00 Brno Oznámení
MV-36870-108/OSR-2021 23.03.2021 - Vláda ČR – Ministerstvo vnitra potvrzuje platnost udělení výjimek z omezení pohybu Vláda ČR, Ministerstvo vnitra Oznámení