Rozpočet 2012 po rozpočtovém opatření č. 11/2012

Rozpočet 2012 po rozpočtovém opatření č. 11/2012

schváleno na 15/VI. schůzi ZMČ Brno-Tuřany dne 13.9.2012

Soubory ke stažení