Žádost o výjimku z místní úpravy provozu na pozemních komunikacích

Žádost lze podat pro tyto komunikace:

  • NN 961 (spojnice Sokolnické a Pratecké),
  • NN 938 (spojnice Chrlické a Režné),
  • NN 1057 (spojnice Pratecké a Farského),
  • NN 936 (spojnice V Aleji a Sladovnické),
  • NN 1659 (prodloužení staré Kaštanové),
  • NN 1542 (cyklotrasa Svitavská),

a to v případě, že žadatel prokáže, že se jedná o vozidlo zajišťující zásobování nebo lékařské, opravárenské, údržbářské, komunální a podobné služby pro oblast za dopravní značkou nebo vozidlo, jehož řidič, popřípadě provozovatel mají v místech za značkou bydliště, ubytování, sídlo nebo nemovitost.

Žádost-o-výjimku-z-místní-úpravy-provozu