Základní informace k životní situaci

Městská část Brno-Tuřany nepřijímá žádosti o byt a nevede seznam žadatelů o byt a kritéria pro jejich výběr, neboť dlouhodobě neeviduje žádné uvolněné byty k pronájmu.

V souladu s čl. 2 odst. 3 Pravidel pronájmu bytů v domech v majetku statutárního města Brna a podmínek zajišťování bytové náhrady městská část Brno-Tuřany zveřejňuje tato Pravidla.

Pravidla pronájmu bytů MMB