Základní informace k životní situaci

Městská část Brno-Tuřany nepřijímá žádosti o byt a nevede seznam žadatelů o byt a kritéria pro jejich výběr, neboť dlouhodobě neeviduje žádné uvolněné byty k pronájmu.

V souladu s čl. 2 odst. 3 Pravidel pronájmu bytů v domech v majetku statutárního města Brna a podmínek zajišťování bytové náhrady městská část Brno-Tuřany zveřejňuje tato aktuální Pravidla pronájmu v domech v majetku statutárního města Brna: 

Pravidla_pronajmu_bytu_v_domech_v_majetku_statutarniho_mesta_Brna_po_novelizaci_ze_dne_14.05.2024

Stanoveni_limitnich_cen-Sazebnik-ucinnost_od_1.12.2021

Magistrátem města Brna bylo dne 1. 6. 2020 zřízeno Kontaktní místo pro bydlení v Brně, které zajišťuje poradenství a pomoc při orientaci občanů v bytové problematice města Brna. Součástí poradenství je informování o pravidlech a postupu při podávání žádostí pro různé typy obecního bydlení po celém městě Brně. Na tomto kontaktním místě lze podat žádost o byt v kterékoli městské části, která disponuje obecními byty.

Kontaktní místo pro bydlení je umístěné v přízemí budovy Malinovského nám. 3, dveře č. 011, jeho úřední hodiny jsou v pondělí a ve středu od 8:00 do 17:00 a v pátek od 8:00 do 12:00.

Více informací naleznete zde: bytovy-odbor

Statutární město Brno spustilo nové internetové stránky o bydlení ve městě Brně: https://bydleni.brno.cz/.