Informace pro jubilanty  

V naší městské části je již spoustu let zvykem, že občanům, kteří slaví významné životní jubileum (75, 80, 85, 90 let a dále každý rok) nebo výročí uzavření sňatku (zlaté, diamantové, platinové svatby) chodí osobně jménem vedení MČ blahopřát pověření členové komise sociální. Blahopřání s malým dárkem je předáváno seniorům s trvalým pobytem v naší městské části v jejich domově, případně v kanceláři sociální pracovnice na úřadě. Svůj zájem o blahopřání k životnímu jubileu může jubilant kdykoliv sdělit osobně či poštou na úřadě – ÚMČ Brno-Tuřany, referát sociálních věcí, Tuřanské náměstí 1, 1. patro, Mgr. Markéta Vlachová, tel. 545 128 235, email: vlachova@turany.cz, nebo u členů komise sociální.

 

Z důvodu platnosti nařízení EU o ochraně osobních údajů (GDPR) je nutné, aby jubilant projevil zájem o blahopřání a podepsal souhlas se zpracováním osobních údajů (pokud tak již neučinil v předešlých letech). Formuláře k projevení zájmu o blahopřání a souhlas se zpracováním osobních údajů jsou uveřejněny na stránkách městské části www.turany.cz – potřebuji si vyřídit – sociální péče – jubilanti.

 

Projevení zájmu o blahopřání

Souhlas s jubileem

Seznam provozoven k využití poukázky