Vážení rodiče,

pokud máte zájem o slavnostní “Vítání dětí” na radnici naší městské části, je třeba, s ohledem na ochranu osobních údajů, abyste se přihlásili sami.

O zařazení svého dítěte do seznamu dětí, které budou slavnostně přivítány, můžete požádat buď osobně na podatelně nebo na matrice ÚMČ nebo telefonicky na číslech 545 128 233, 545 128 211.

Slavnostní „Vítání dětí“ bude v sobotu 16. října 2021.

Účastnit se mohou pouze děti, které mají na území městské části Brno-Tuřany trvalý pobyt.