Vážení rodiče,

pokud máte zájem o slavnostní „Vítání dětí“ na radnici naší městské části, je třeba, s ohledem na ochranu osobních údajů, abyste se přihlásili sami.

O zařazení svého dítěte do seznamu dětí, které budou slavnostně přivítány, musíte požádat osobně. Je třeba vyplnit a podepsat souhlas se zpracováním osobních údajů.

Slavnostní „Vítání dětí“ bude v sobotu 22. duben 2023 a v sobotu 4. listopadu 2023.

Účastnit se mohou pouze děti, které mají na území městské části Brno-Tuřany trvalý pobyt.

FORMULÁŘ KE STAŽENÍ:

Souhlas se zpracováním osobních údajů – vítání dětí