Potřebné informace včetně legislativy platné v jednotlivých odvětvích zemědělské výroby je možno získat na: www.eagri.cz sekce Portál farmáře, jehož hlavním účelem je zpřístupnění aplikací registrů Ministerstva zemědělství, a to jak pro přihlášené, tak pro nepřihlášené uživatele.


Podrobné informace o povinnosti chovatelů zvířat zaregistrovat se u ČMSCH jsou k dispozici  na www.cmsch.cz, sekce Ústřední evidence.