Svolání 19/IV zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany

Svolání 19/IV zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany

V souladu s ustanovením § 92 odst.1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích v platném znění

S V O L Á V Á M

na čtvrtek 15. září 2005 v 18.00 h

19/IV. zasedání Zastupitelstva Městské části Brno-Tuřany,

které se uskuteční v zasedací místnosti ÚMČ Brno-Tuřany,

Tuřanské náměstí 1, 1. poschodí

_______________________________________________________________________

Navržený program jednání:

1. Technický bod (zahájení, volba navrhovatelů usnesení, ověřovatelů zápisu, sčitatele, schválení programu)
2. Námitky členů ZMČ k zápisu z předchozího zasedání ZMČ
3. Kontrola usnesení ze zasedání ZMČ
4. Dotazy k usnesení z jednání rady
5. Informace o kontrolách provedených výbory ZMČ
6. Návrhy a podněty občanů
7. Informace o výsledcích hospodaření za 1.pololetí 2005
8. Rozpočtové opatření č. 10/2005
9. Prodej pozemků p.č. 1131 a p.č. 1132 v k.ú. Brněnské Ivanovice
10. Prodej pozemků p.č. 1326/12 a p.č. 1323/1 k.ú. Brněnské Ivanovice
11. Prodej pozemku p.č. 1347/1 k.ú. Brněnské Ivanovice
12. Zřizovací listiny škol
13. Vyhláška o obecních bytech
14. Odpisový plán HIM na rok 2005 ZŠ Měšťanská
15. Rozpočtový výhled na období 2007-2016
16. Různé
17. Závěr

Zasedání Zastupitelstva je veřejné

V Brně – Tuřanech 8.9.2005

Svolání 18/IV zasedání Zastupitelstva

Svolání 18/IV zasedání Zastupitelstva

V souladu s ustanovením § 92 odst.1 zákona č.128/2000 Sb.o obcích v platném znění

S V O L Á V Á M

na čtvrtek 30. června 2005 v 18.00 h

18/IV. zasedání Zastupitelstva Městské části Brno-Tuřany,

které se uskuteční v zasedací místnosti ÚMČ Brno-Tuřany,

Tuřanské náměstí 1, 1. poschodí

_______________________________________________________________________

 

Navržený program jednání:

 

1. Technický bod (zahájení, volba navrhovatelů usnesení, ověřovatelů zápisu, sčitatele, schválení programu)

2. Námitky členů ZMČ k zápisu z předchozího zasedání ZMČ

3. Kontrola usnesení ze zasedání ZMČ

4. Dotazy k usnesení z jednání rady

5. Informace o kontrolách provedených výbory ZMČ

6. Návrhy a podněty občanů

7. Závěrečný účet MČ Brno – Tuřany za rok 2005

8. Návrh odměn neuvolněným členům ZMČ

9. Rozpočtové opatření č.7/2005

10. Peněžní dar Římskokatolické farnosti na opravu kostela Zvěstování P. Marie.

11. Ověřovací urbanistická studie využitelnosti pozemků v lokalitě Brněnské Ivanovice – Slatinka

12. Návrh na změnu Územního plánu města Brna v lokalitě Na křížích

13. Návrh na změnu Územního plánu města Brna na pozemku par.č. 3751 k.ú. Tuřany

14. Návrh na změnu Územního plánu města Brna v lokalitě U Lípy k.ú. Tuřany

15. Prodej pozemků p.č. 467 o výměře 202 m2a p.č. 468 o výměře 118 m2v k.ú. Holásky

16. Prodej pozemku p.č. 702 o výměře 112 m2v k.ú. Brněnské Ivanovice

17. Prodej pozemku p.č. 889 k.ú. Tuřany o výměře 1891 m2

 

18. Různé

19. Závěr

Zasedání Zastupitelstva je veřejné

 

V Brně – Tuřanech 23.6.2005

 

 

Jan Havlík

starosta MČ Brno-Tuřany

Svolání 16/IV zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany

Svolání 16/IV zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany

V souladu s ustanovením § 92 odst.1 zákona č.128/2000 Sb.o obcích v platném znění

 

S V O L Á V Á M

na čtvrtek 24. února 2005 v 17.00 h

16/IV. zasedání Zastupitelstva Městské části Brno-Tuřany,

které se uskuteční v zasedací místnosti ÚMČ Brno-Tuřany,

Tuřanské náměstí 1, 1.poschodí.

_______________________________________________________________________

 

Navržený program jednání:

 • Technický bod (zahájení, volba navrhovatelů usnesení, ověřovatelů zápisu, sčitatele, schválení programu)
 • Námitky členů ZMČ k zápisu z předchozího zasedání ZMČ
 • Kontrola usnesení
 • Dotazy k usnesení z jednání rady
 • Informace o kontrolách provedených výbory ZMČ
 • Návrhy a podněty občanů
 • Rozpočtové opatření č.1/2005
 • Pravidla pro rozpočtová opatření v roce 2005
 • Volba zástupce v družstvu OVD Balbínův pramen
 • Prodej pozemků p.č. 969/6, 969/7 a části 969/8 k.ú. Brněnské Ivanovice
 • Prodej části pozemku p.č. 897 k.ú Brněnské Ivanovice
 • Prodej části pozemku p.č. 4126 k.ú. Tuřany
 • Prodej části pozemku p.č. 1438/1 k.ú. Tuřany
 • Zřízení věcného břemene k pozemku p.č. 250/27 a 250/28 k.ú. Brněnské Ivanovice
 • Převod majetku zastávka Pratecká
 • Zápočet závazků a pohledávek Sdružení Práh
 • Různé
 • Závěr
 • Kontrola usnesení
 • Dotazy k usnesení z jednání rady
 • Informace o kontrolách provedených výbory ZMČ
 • Návrhy a podněty občanů
 • Rozpočtové opatření č.1/2005
 • Pravidla pro rozpočtová opatření v roce 2005
 • Volba zástupce v družstvu OVD Balbínův pramen
 • Prodej pozemků p.č. 969/6, 969/7 a části 969/8 k.ú. Brněnské Ivanovice
 • Prodej části pozemku p.č. 897 k.ú Brněnské Ivanovice
 • Prodej části pozemku p.č. 4126 k.ú. Tuřany
 • Prodej části pozemku p.č. 1438/1 k.ú. Tuřany
 • Zřízení věcného břemene k pozemku p.č. 250/27 a 250/28 k.ú. Brněnské Ivanovice
 • Převod majetku zastávka Pratecká
 • Zápočet závazků a pohledávek Sdružení Práh
 • Různé
 • Závěr
 • Informace o kontrolách provedených výbory ZMČ
 • Návrhy a podněty občanů
 • Rozpočtové opatření č.1/2005
 • Pravidla pro rozpočtová opatření v roce 2005
 • Volba zástupce v družstvu OVD Balbínův pramen
 • Prodej pozemků p.č. 969/6, 969/7 a části 969/8 k.ú. Brněnské Ivanovice
 • Prodej části pozemku p.č. 897 k.ú Brněnské Ivanovice
 • Prodej části pozemku p.č. 4126 k.ú. Tuřany
 • Prodej části pozemku p.č. 1438/1 k.ú. Tuřany
 • Zřízení věcného břemene k pozemku p.č. 250/27 a 250/28 k.ú. Brněnské Ivanovice
 • Převod majetku zastávka Pratecká
 • Zápočet závazků a pohledávek Sdružení Práh
 • Různé
 • Závěr
 • Pravidla pro rozpočtová opatření v roce 2005
 • Volba zástupce v družstvu OVD Balbínův pramen
 • Prodej pozemků p.č. 969/6, 969/7 a části 969/8 k.ú. Brněnské Ivanovice
 • Prodej části pozemku p.č. 897 k.ú Brněnské Ivanovice
 • Prodej části pozemku p.č. 4126 k.ú. Tuřany
 • Prodej části pozemku p.č. 1438/1 k.ú. Tuřany
 • Zřízení věcného břemene k pozemku p.č. 250/27 a 250/28 k.ú. Brněnské Ivanovice
 • Převod majetku zastávka Pratecká
 • Zápočet závazků a pohledávek Sdružení Práh
 • Různé
 • Závěr
 • ozpočtová opatření v roce 2005
 • Volba zástupce v družstvu OVD Balbínův pramen
 • Prodej pozemků p.č. 969/6, 969/7 a části 969/8 k.ú. Brněnské Ivanovice
 • Prodej části pozemku p.č. 897 k.ú Brněnské Ivanovice
 • Prodej části pozemku p.č. 4126 k.ú. Tuřany
 • Prodej části pozemku p.č. 1438/1 k.ú. Tuřany
 • Zřízení věcného břemene k pozemku p.č. 250/27 a 250/28 k.ú. Brněnské Ivanovice
 • Převod majetku zastávka Pratecká
 • Zápočet závazků a pohledávek Sdružení Práh
 • Různé
 • Závěr
 • v družstvu OVD Balbínův pramen
 • Prodej pozemků p.č. 969/6, 969/7 a části 969/8 k.ú. Brněnské Ivanovice
 • Prodej části pozemku p.č. 897 k.ú Brněnské Ivanovice
 • Prodej části pozemku p.č. 4126 k.ú. Tuřany
 • Prodej části pozemku p.č. 1438/1 k.ú. Tuřany
 • Zřízení věcného břemene k pozemku p.č. 250/27 a 250/28 k.ú. Brněnské Ivanovice
 • Převod majetku zastávka Pratecká
 • Zápočet závazků a pohledávek Sdružení Práh
 • Různé
 • Závěr
 • Prodej části pozemku p.č. 897 k.ú Brněnské Ivanovice
 • Prodej části pozemku p.č. 4126 k.ú. Tuřany
 • Prodej části pozemku p.č. 1438/1 k.ú. Tuřany
 • Zřízení věcného břemene k pozemku p.č. 250/27 a 250/28 k.ú. Brněnské Ivanovice
 • Převod majetku zastávka Pratecká
 • Zápočet závazků a pohledávek Sdružení Práh
 • Různé
 • Závěr
 • části pozemku p.č. 897 k.ú Brněnské Ivanovice
 • Prodej části pozemku p.č. 4126 k.ú. Tuřany
 • Prodej části pozemku p.č. 1438/1 k.ú. Tuřany
 • Zřízení věcného břemene k pozemku p.č. 250/27 a 250/28 k.ú. Brněnské Ivanovice
 • Převod majetku zastávka Pratecká
 • Zápočet závazků a pohledávek Sdružení Práh
 • Různé
 • Závěr
 • části pozemku p.č. 4126 k.ú. Tuřany
 • Prodej části pozemku p.č. 1438/1 k.ú. Tuřany
 • Zřízení věcného břemene k pozemku p.č. 250/27 a 250/28 k.ú. Brněnské Ivanovice
 • Převod majetku zastávka Pratecká
 • Zápočet závazků a pohledávek Sdružení Práh
 • Různé
 • Závěr
 • u p.č. 1438/1 k.ú. Tuřany
 • Zřízení věcného břemene k pozemku p.č. 250/27 a 250/28 k.ú. Brněnské Ivanovice
 • Převod majetku zastávka Pratecká
 • Zápočet závazků a pohledávek Sdružení Práh
 • Různé
 • Závěr

Zasedání Zastupitelstva je veřejné

 

V Brně – Tuřanech 17.2.2005

 

Jan Havlík
starosta MČ Brno-Tuřany

Svolání 15/IV zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Tuřany

Svolání 15/IV zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Tuřany

V souladu s ustanovením § 92 odst.1 zákona č.128/2000 Sb.o obcích v platném znění

 S V O L Á V Á M

na čtvrtek 16. prosince 2004 v 17.00 h

15/IV. zasedání Zastupitelstva Městské části Brno-Tuřany,

které se uskuteční v zasedací místnosti ÚMČ Brno-Tuřany,

Tuřanské náměstí 1, 1.poschodí.

_______________________________________________________________________

 

Navržený program jednání:

 1. Technický bod (zahájení, volba navrhovatelů usnesení, ověřovatelů zápisu, sčitatele, schválení programu)
 2. Námitky členů ZMČ k zápisu z předchozího zasedání ZMČ
 3. Kontrola usnesení
 4. Dotazy k usnesením z jednání rady
 5. Informace o kontrolách provedených výbory ZMČ
 6. Návrhy a podněty občanů
 7. Další odměna neuvolněným členům ZMČ
 8. Rozpočtové opatření č. 6/2004
 9. Pravidla hospodaření MČ Brno-Tuřany v období státního, městského nebo místního rozpočtového provizoria
 10. Rozpočet MČ na rok 2005
 11. Zadání změn Územního plánu města Brna 2003-I-16.soubor
 12. Prodej pozemků p.č. 188, 189, 191/2 k.ú. Holásky
 13. Prodej pozemků p.č. 1600, 1598/1 k.ú Tuřany
 14. Prodej pozemků p.č. 2223, 2224/1, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231 k.ú. Holásky
 15. Věcné břemeno k pozemku p.č. 183 k.ú. Dvorska
 16. Různé
 17. Závěr
 18. Kontrola usnesení
 19. Dotazy k usnesením z jednání rady
 20. Informace o kontrolách provedených výbory ZMČ
 21. Návrhy a podněty občanů
 22. Další odměna neuvolněným členům ZMČ
 23. Rozpočtové opatření č. 6/2004
 24. Pravidla hospodaření MČ Brno-Tuřany v období státního, městského nebo místního rozpočtového provizoria
 25. Rozpočet MČ na rok 2005
 26. Zadání změn Územního plánu města Brna 2003-I-16.soubor
 27. Prodej pozemků p.č. 188, 189, 191/2 k.ú. Holásky
 28. Prodej pozemků p.č. 1600, 1598/1 k.ú Tuřany
 29. Prodej pozemků p.č. 2223, 2224/1, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231 k.ú. Holásky
 30. Věcné břemeno k pozemku p.č. 183 k.ú. Dvorska
 31. Různé
 32. Závěr
 33. Informace o kontrolách provedených výbory ZMČ
 34. Návrhy a podněty občanů
 35. Další odměna neuvolněným členům ZMČ
 36. Rozpočtové opatření č. 6/2004
 37. Pravidla hospodaření MČ Brno-Tuřany v období státního, městského nebo místního rozpočtového provizoria
 38. Rozpočet MČ na rok 2005
 39. Zadání změn Územního plánu města Brna 2003-I-16.soubor
 40. Prodej pozemků p.č. 188, 189, 191/2 k.ú. Holásky
 41. Prodej pozemků p.č. 1600, 1598/1 k.ú Tuřany
 42. Prodej pozemků p.č. 2223, 2224/1, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231 k.ú. Holásky
 43. Věcné břemeno k pozemku p.č. 183 k.ú. Dvorska
 44. Různé
 45. Závěr
 46. Další odměna neuvolněným členům ZMČ
 47. Rozpočtové opatření č. 6/2004
 48. Pravidla hospodaření MČ Brno-Tuřany v období státního, městského nebo místního rozpočtového provizoria
 49. Rozpočet MČ na rok 2005
 50. Zadání změn Územního plánu města Brna 2003-I-16.soubor
 51. Prodej pozemků p.č. 188, 189, 191/2 k.ú. Holásky
 52. Prodej pozemků p.č. 1600, 1598/1 k.ú Tuřany
 53. Prodej pozemků p.č. 2223, 2224/1, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231 k.ú. Holásky
 54. Věcné břemeno k pozemku p.č. 183 k.ú. Dvorska
 55. Různé
 56. Závěr
 57. dměna neuvolněným členům ZMČ
 58. Rozpočtové opatření č. 6/2004
 59. Pravidla hospodaření MČ Brno-Tuřany v období státního, městského nebo místního rozpočtového provizoria
 60. Rozpočet MČ na rok 2005
 61. Zadání změn Územního plánu města Brna 2003-I-16.soubor
 62. Prodej pozemků p.č. 188, 189, 191/2 k.ú. Holásky
 63. Prodej pozemků p.č. 1600, 1598/1 k.ú Tuřany
 64. Prodej pozemků p.č. 2223, 2224/1, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231 k.ú. Holásky
 65. Věcné břemeno k pozemku p.č. 183 k.ú. Dvorska
 66. Různé
 67. Závěr
 68. 2223, 2224/1, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231 k.ú. Holásky
 69. Věcné břemeno k pozemku p.č. 183 k.ú. Dvorska
 70. Různé
 71. Závěr

 

Zasedání Zastupitelstva je veřejné, přístupné občanům

 

V Brně – Tuřanech 9.12.2004

 

 

 

Jan Havlík

 

starosta MČ Brno-Tuřany

Svolání 14/IV zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Tuřany

Svolání 14/IV zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Tuřany

V souladu s ustanovením § 92 odst.1 zákona č.128/2000 Sb.o obcích v platném znění

 

S V O L Á V Á M

14/IV. zasedání ZMČ Brno-Tuřany

začátek jednání je ve čtvrtek 4. listopadu 2004 v 18.00 hodin v zasedací místnosti na ÚMČ Brno-Tuřany, Tuřanské náměstí 1, 1.patro

Program jednání:

 1. Technický bod (zahájení, volba navrhovatelů usnesení, ověřovatelů zápisu, sčitatele, schválení programu)
 2. Námitky členů ZMČ k zápisu z předchozího zasedání ZMČ
 3. Námitky členů ZMČ k zápisu z předchozího zasedání ZMČ
 4. Námitky členů ZMČ k zápisu z předchozího zasedání ZMČ
 5. Námitky členů ZMČ k zápisu z předchozího zasedání ZMČ
 6. Námitky členů ZMČ k zápisu z předchozího zasedání ZMČ
 7. Kontrola usnesení
 8. Dotazy k usnesením z jednání rady
 9. Informace o kontrolách provedených výbory ZMČ
 10. Návrhy a podněty občanů
 11. Informace o hospodaření MČ za I – III čtvrtletí 2004
 12. Rozpočtové opatření č.5/2004
 13. Souhrnná bilance rozpočtu na rok 2005
 14. Rozpočtový výhled
 15. Zřizovací listiny jednotek SDH Brněnské Ivanovice a SDH Holásky a doplnění zřizovací listiny ZŠ Měšťanská 21
 16. Doplnění Požárního řádu MČ
 17. Doplnění Požárního řádu MČ
 18. Zřizovací listiny jednotek SDH Brněnské Ivanovice a SDH Holásky a doplnění zřizovací listiny ZŠ Měšťanská 21
 19. Doplnění Požárního řádu MČ
 20. Doplnění Požárního řádu MČ
 21. Rozpočtový výhled
 22. Zřizovací listiny jednotek SDH Brněnské Ivanovice a SDH Holásky a doplnění zřizovací listiny ZŠ Měšťanská 21
 23. Doplnění Požárního řádu MČ
 24. Doplnění Požárního řádu MČ
 25. Zřizovací listiny jednotek SDH Brněnské Ivanovice a SDH Holásky a doplnění zřizovací listiny ZŠ Měšťanská 21
 26. Doplnění Požárního řádu MČ
 27. Doplnění Požárního řádu MČ
 28. Souhrnná bilance rozpočtu na rok 2005
 29. Rozpočtový výhled
 30. Zřizovací listiny jednotek SDH Brněnské Ivanovice a SDH Holásky a doplnění zřizovací listiny ZŠ Měšťanská 21
 31. Doplnění Požárního řádu MČ
 32. Doplnění Požárního řádu MČ
 33. Zřizovací listiny jednotek SDH Brněnské Ivanovice a SDH Holásky a doplnění zřizovací listiny ZŠ Měšťanská 21
 34. Doplnění Požárního řádu MČ
 35. Doplnění Požárního řádu MČ
 36. Rozpočtový výhled
 37. Zřizovací listiny jednotek SDH Brněnské Ivanovice a SDH Holásky a doplnění zřizovací listiny ZŠ Měšťanská 21
 38. Doplnění Požárního řádu MČ
 39. Doplnění Požárního řádu MČ
 40. Zřizovací listiny jednotek SDH Brněnské Ivanovice a SDH Holásky a doplnění zřizovací listiny ZŠ Měšťanská 21
 41. Doplnění Požárního řádu MČ
 42. Doplnění Požárního řádu MČ
 43. Rozpočtové opatření č.5/2004
 44. Souhrnná bilance rozpočtu na rok 2005
 45. Rozpočtový výhled
 46. Zřizovací listiny jednotek SDH Brněnské Ivanovice a SDH Holásky a doplnění zřizovací listiny ZŠ Měšťanská 21
 47. Doplnění Požárního řádu MČ
 48. Doplnění Požárního řádu MČ
 49. Zřizovací listiny jednotek SDH Brněnské Ivanovice a SDH Holásky a doplnění zřizovací listiny ZŠ Měšťanská 21
 50. Doplnění Požárního řádu MČ
 51. Doplnění Požárního řádu MČ
 52. Rozpočtový výhled
 53. Zřizovací listiny jednotek SDH Brněnské Ivanovice a SDH Holásky a doplnění zřizovací listiny ZŠ Měšťanská 21
 54. Doplnění Požárního řádu MČ
 55. Doplnění Požárního řádu MČ
 56. Zřizovací listiny jednotek SDH Brněnské Ivanovice a SDH Holásky a doplnění zřizovací listiny ZŠ Měšťanská 21
 57. Doplnění Požárního řádu MČ
 58. Doplnění Požárního řádu MČ
 59. Souhrnná bilance rozpočtu na rok 2005
 60. Rozpočtový výhled
 61. Zřizovací listiny jednotek SDH Brněnské Ivanovice a SDH Holásky a doplnění zřizovací listiny ZŠ Měšťanská 21
 62. Doplnění Požárního řádu MČ
 63. Doplnění Požárního řádu MČ
 64. Zřizovací listiny jednotek SDH Brněnské Ivanovice a SDH Holásky a doplnění zřizovací listiny ZŠ Měšťanská 21
 65. Doplnění Požárního řádu MČ
 66. Doplnění Požárního řádu MČ
 67. Rozpočtový výhled
 68. Zřizovací listiny jednotek SDH Brněnské Ivanovice a SDH Holásky a doplnění zřizovací listiny ZŠ Měšťanská 21
 69. Doplnění Požárního řádu MČ
 70. Doplnění Požárního řádu MČ
 71. Zřizovací listiny jednotek SDH Brněnské Ivanovice a SDH Holásky a doplnění zřizovací listiny ZŠ Měšťanská 21
 72. Doplnění Požárního řádu MČ
 73. Doplnění Požárního řádu MČ
 74. Informace o hospodaření MČ za I – III čtvrtletí 2004
 75. Rozpočtové opatření č.5/2004
 76. Souhrnná bilance rozpočtu na rok 2005
 77. Rozpočtový výhled
 78. Zřizovací listiny jednotek SDH Brněnské Ivanovice a SDH Holásky a doplnění zřizovací listiny ZŠ Měšťanská 21
 79. Doplnění Požárního řádu MČ
 80. Doplnění Požárního řádu MČ
 81. Zřizovací listiny jednotek SDH Brněnské Ivanovice a SDH Holásky a doplnění zřizovací listiny ZŠ Měšťanská 21
 82. Doplnění Požárního řádu MČ
 83. Doplnění Požárního řádu MČ
 84. Rozpočtový výhled
 85. Zřizovací listiny jednotek SDH Brněnské Ivanovice a SDH Holásky a doplnění zřizovací listiny ZŠ Měšťanská 21
 86. Doplnění Požárního řádu MČ
 87. Doplnění Požárního řádu MČ
 88. Zřizovací listiny jednotek SDH Brněnské Ivanovice a SDH Holásky a doplnění zřizovací listiny ZŠ Měšťanská 21
 89. Doplnění Požárního řádu MČ
 90. Doplnění Požárního řádu MČ
 91. Souhrnná bilance rozpočtu na rok 2005
 92. Rozpočtový výhled
 93. Zřizovací listiny jednotek SDH Brněnské Ivanovice a SDH Holásky a doplnění zřizovací listiny ZŠ Měšťanská 21
 94. Doplnění Požárního řádu MČ
 95. Doplnění Požárního řádu MČ
 96. Zřizovací listiny jednotek SDH Brněnské Ivanovice a SDH Holásky a doplnění zřizovací listiny ZŠ Měšťanská 21
 97. Doplnění Požárního řádu MČ
 98. Doplnění Požárního řádu MČ
 99. Rozpočtový výhled
 100. Zřizovací listiny jednotek SDH Brněnské Ivanovice a SDH Holásky a doplnění zřizovací listiny ZŠ Měšťanská 21
 101. Doplnění Požárního řádu MČ
 102. Doplnění Požárního řádu MČ
 103. Zřizovací listiny jednotek SDH Brněnské Ivanovice a SDH Holásky a doplnění zřizovací listiny ZŠ Měšťanská 21
 104. Doplnění Požárního řádu MČ
 105. Doplnění Požárního řádu MČ
 106. Rozpočtové opatření č.5/2004
 107. Souhrnná bilance rozpočtu na rok 2005
 108. Rozpočtový výhled
 109. Zřizovací listiny jednotek SDH Brněnské Ivanovice a SDH Holásky a doplnění zřizovací listiny ZŠ Měšťanská 21
 110. Doplnění Požárního řádu MČ
 111. Doplnění Požárního řádu MČ
 112. Zřizovací listiny jednotek SDH Brněnské Ivanovice a SDH Holásky a doplnění zřizovací listiny ZŠ Měšťanská 21
 113. Doplnění Požárního řádu MČ
 114. Doplnění Požárního řádu MČ
 115. Rozpočtový výhled
 116. Zřizovací listiny jednotek SDH Brněnské Ivanovice a SDH Holásky a doplnění zřizovací listiny ZŠ Měšťanská 21
 117. Doplnění Požárního řádu MČ
 118. Doplnění Požárního řádu MČ
 119. Zřizovací listiny jednotek SDH Brněnské Ivanovice a SDH Holásky a doplnění zřizovací listiny ZŠ Měšťanská 21
 120. Doplnění Požárního řádu MČ
 121. Doplnění Požárního řádu MČ
 122. Souhrnná bilance rozpočtu na rok 2005
 123. Rozpočtový výhled
 124. Zřizovací listiny jednotek SDH Brněnské Ivanovice a SDH Holásky a doplnění zřizovací listiny ZŠ Měšťanská 21
 125. Doplnění Požárního řádu MČ
 126. Doplnění Požárního řádu MČ
 127. Zřizovací listiny jednotek SDH Brněnské Ivanovice a SDH Holásky a doplnění zřizovací listiny ZŠ Měšťanská 21
 128. Doplnění Požárního řádu MČ
 129. Doplnění Požárního řádu MČ
 130. Rozpočtový výhled
 131. Zřizovací listiny jednotek SDH Brněnské Ivanovice a SDH Holásky a doplnění zřizovací listiny ZŠ Měšťanská 21
 132. Doplnění Požárního řádu MČ
 133. Doplnění Požárního řádu MČ
 134. Zřizovací listiny jednotek SDH Brněnské Ivanovice a SDH Holásky a doplnění zřizovací listiny ZŠ Měšťanská 21
 135. Doplnění Požárního řádu MČ
 136. Doplnění Požárního řádu MČ
 137. Návrhy a podněty občanů
 138. Informace o hospodaření MČ za I – III čtvrtletí 2004
 139. Rozpočtové opatření č.5/2004
 140. Souhrnná bilance rozpočtu na rok 2005
 141. Rozpočtový výhled
 142. Zřizovací listiny jednotek SDH Brněnské Ivanovice a SDH Holásky a doplnění zřizovací listiny ZŠ Měšťanská 21
 143. Doplnění Požárního řádu MČ
 144. Doplnění Požárního řádu MČ
 145. Zřizovací listiny jednotek SDH Brněnské Ivanovice a SDH Holásky a doplnění zřizovací listiny ZŠ Měšťanská 21
 146. Doplnění Požárního řádu MČ
 147. Doplnění Požárního řádu MČ
 148. Rozpočtový výhled
 149. Zřizovací listiny jednotek SDH Brněnské Ivanovice a SDH Holásky a doplnění zřizovací listiny ZŠ Měšťanská 21
 150. Doplnění Požárního řádu MČ
 151. Doplnění Požárního řádu MČ
 152. Zřizovací listiny jednotek SDH Brněnské Ivanovice a SDH Holásky a doplnění zřizovací listiny ZŠ Měšťanská 21
 153. Doplnění Požárního řádu MČ
 154. Doplnění Požárního řádu MČ
 155. Souhrnná bilance rozpočtu na rok 2005
 156. Rozpočtový výhled
 157. Zřizovací listiny jednotek SDH Brněnské Ivanovice a SDH Holásky a doplnění zřizovací listiny ZŠ Měšťanská 21
 158. Doplnění Požárního řádu MČ
 159. Doplnění Požárního řádu MČ
 160. Zřizovací listiny jednotek SDH Brněnské Ivanovice a SDH Holásky a doplnění zřizovací listiny ZŠ Měšťanská 21
 161. Doplnění Požárního řádu MČ
 162. Doplnění Požárního řádu MČ
 163. Rozpočtový výhled
 164. Zřizovací listiny jednotek SDH Brněnské Ivanovice a SDH Holásky a doplnění zřizovací listiny ZŠ Měšťanská 21
 165. Doplnění Požárního řádu MČ
 166. Doplnění Požárního řádu MČ
 167. Zřizovací listiny jednotek SDH Brněnské Ivanovice a SDH Holásky a doplnění zřizovací listiny ZŠ Měšťanská 21
 168. Doplnění Požárního řádu MČ
 169. Doplnění Požárního řádu MČ
 170. Rozpočtové opatření č.5/2004
 171. Souhrnná bilance rozpočtu na rok 2005
 172. Rozpočtový výhled
 173. Zřizovací listiny jednotek SDH Brněnské Ivanovice a SDH Holásky a doplnění zřizovací listiny ZŠ Měšťanská 21
 174. Doplnění Požárního řádu MČ
 175. Doplnění Požárního řádu MČ
 176. Zřizovací listiny jednotek SDH Brněnské Ivanovice a SDH Holásky a doplnění zřizovací listiny ZŠ Měšťanská 21
 177. Doplnění Požárního řádu MČ
 178. Doplnění Požárního řádu MČ
 179. Rozpočtový výhled
 180. Zřizovací listiny jednotek SDH Brněnské Ivanovice a SDH Holásky a doplnění zřizovací listiny ZŠ Měšťanská 21
 181. Doplnění Požárního řádu MČ
 182. Doplnění Požárního řádu MČ
 183. Zřizovací listiny jednotek SDH Brněnské Ivanovice a SDH Holásky a doplnění zřizovací listiny ZŠ Měšťanská 21
 184. Doplnění Požárního řádu MČ
 185. Doplnění Požárního řádu MČ
 186. Souhrnná bilance rozpočtu na rok 2005
 187. Rozpočtový výhled
 188. Zřizovací listiny jednotek SDH Brněnské Ivanovice a SDH Holásky a doplnění zřizovací listiny ZŠ Měšťanská 21
 189. Doplnění Požárního řádu MČ
 190. Doplnění Požárního řádu MČ
 191. Zřizovací listiny jednotek SDH Brněnské Ivanovice a SDH Holásky a doplnění zřizovací listiny ZŠ Měšťanská 21
 192. Doplnění Požárního řádu MČ
 193. Doplnění Požárního řádu MČ
 194. Rozpočtový výhled
 195. Zřizovací listiny jednotek SDH Brněnské Ivanovice a SDH Holásky a doplnění zřizovací listiny ZŠ Měšťanská 21
 196. Doplnění Požárního řádu MČ
 197. Doplnění Požárního řádu MČ
 198. Zřizovací listiny jednotek SDH Brněnské Ivanovice a SDH Holásky a doplnění zřizovací listiny ZŠ Měšťanská 21
 199. Doplnění Požárního řádu MČ
 200. Doplnění Požárního řádu MČ
 201. Informace o hospodaření MČ za I – III čtvrtletí 2004
 202. Rozpočtové opatření č.5/2004
 203. Souhrnná bilance rozpočtu na rok 2005
 204. Rozpočtový výhled
 205. Zřizovací listiny jednotek SDH Brněnské Ivanovice a SDH Holásky a doplnění zřizovací listiny ZŠ Měšťanská 21
 206. Doplnění Požárního řádu MČ
 207. Doplnění Požárního řádu MČ
 208. Zřizovací listiny jednotek SDH Brněnské Ivanovice a SDH Holásky a doplnění zřizovací listiny ZŠ Měšťanská 21
 209. Doplnění Požárního řádu MČ
 210. Doplnění Požárního řádu MČ
 211. Rozpočtový výhled
 212. Zřizovací listiny jednotek SDH Brněnské Ivanovice a SDH Holásky a doplnění zřizovací listiny ZŠ Měšťanská 21
 213. Doplnění Požárního řádu MČ
 214. Doplnění Požárního řádu MČ
 215. Zřizovací listiny jednotek SDH Brněnské Ivanovice a SDH Holásky a doplnění zřizovací listiny ZŠ Měšťanská 21
 216. Doplnění Požárního řádu MČ
 217. Doplnění Požárního řádu MČ
 218. Souhrnná bilance rozpočtu na rok 2005
 219. Rozpočtový výhled
 220. Zřizovací listiny jednotek SDH Brněnské Ivanovice a SDH Holásky a doplnění zřizovací listiny ZŠ Měšťanská 21
 221. Doplnění Požárního řádu MČ
 222. Doplnění Požárního řádu MČ
 223. Zřizovací listiny jednotek SDH Brněnské Ivanovice a SDH Holásky a doplnění zřizovací listiny ZŠ Měšťanská 21
 224. Doplnění Požárního řádu MČ
 225. Doplnění Požárního řádu MČ
 226. Rozpočtový výhled
 227. Zřizovací listiny jednotek SDH Brněnské Ivanovice a SDH Holásky a doplnění zřizovací listiny ZŠ Měšťanská 21
 228. Doplnění Požárního řádu MČ
 229. Doplnění Požárního řádu MČ
 230. Zřizovací listiny jednotek SDH Brněnské Ivanovice a SDH Holásky a doplnění zřizovací listiny ZŠ Měšťanská 21
 231. Doplnění Požárního řádu MČ
 232. Doplnění Požárního řádu MČ
 233. Rozpočtové opatření č.5/2004
 234. Souhrnná bilance rozpočtu na rok 2005
 235. Rozpočtový výhled
 236. Zřizovací listiny jednotek SDH Brněnské Ivanovice a SDH Holásky a doplnění zřizovací listiny ZŠ Měšťanská 21
 237. Doplnění Požárního řádu MČ
 238. Doplnění Požárního řádu MČ
 239. Zřizovací listiny jednotek SDH Brněnské Ivanovice a SDH Holásky a doplnění zřizovací listiny ZŠ Měšťanská 21
 240. Doplnění Požárního řádu MČ
 241. Doplnění Požárního řádu MČ
 242. Rozpočtový výhled
 243. Zřizovací listiny jednotek SDH Brněnské Ivanovice a SDH Holásky a doplnění zřizovací listiny ZŠ Měšťanská 21
 244. Doplnění Požárního řádu MČ
 245. Doplnění Požárního řádu MČ
 246. Zřizovací listiny jednotek SDH Brněnské Ivanovice a SDH Holásky a doplnění zřizovací listiny ZŠ Měšťanská 21
 247. Doplnění Požárního řádu MČ
 248. Doplnění Požárního řádu MČ
 249. Souhrnná bilance rozpočtu na rok 2005
 250. Rozpočtový výhled
 251. Zřizovací listiny jednotek SDH Brněnské Ivanovice a SDH Holásky a doplnění zřizovací listiny ZŠ Měšťanská 21
 252. Doplnění Požárního řádu MČ
 253. Doplnění Požárního řádu MČ
 254. Zřizovací listiny jednotek SDH Brněnské Ivanovice a SDH Holásky a doplnění zřizovací listiny ZŠ Měšťanská 21
 255. Doplnění Požárního řádu MČ
 256. Doplnění Požárního řádu MČ
 257. Rozpočtový výhled
 258. Zřizovací listiny jednotek SDH Brněnské Ivanovice a SDH Holásky a doplnění zřizovací listiny ZŠ Měšťanská 21
 259. Doplnění Požárního řádu MČ
 260. Doplnění Požárního řádu MČ
 261. Zřizovací listiny jednotek SDH Brněnské Ivanovice a SDH Holásky a doplnění zřizovací listiny ZŠ Měšťanská 21
 262. Doplnění Požárního řádu MČ
 263. Doplnění Požárního řádu MČ
 264. Informace o kontrolách provedených výbory ZMČ
 265. Návrhy a podněty občanů
 266. Informace o hospodaření MČ za I – III čtvrtletí 2004
 267. Rozpočtové opatření č.5/2004
 268. Souhrnná bilance rozpočtu na rok 2005
 269. Rozpočtový výhled
 270. Zřizovací listiny jednotek SDH Brněnské Ivanovice a SDH Holásky a doplnění zřizovací listiny ZŠ Měšťanská 21
 271. Doplnění Požárního řádu MČ
 272. Doplnění Požárního řádu MČ
 273. Zřizovací listiny jednotek SDH Brněnské Ivanovice a SDH Holásky a doplnění zřizovací listiny ZŠ Měšťanská 21
 274. Doplnění Požárního řádu MČ
 275. Doplnění Požárního řádu MČ
 276. Rozpočtový výhled
 277. Zřizovací listiny jednotek SDH Brněnské Ivanovice a SDH Holásky a doplnění zřizovací listiny ZŠ Měšťanská 21
 278. Doplnění Požárního řádu MČ
 279. Doplnění Požárního řádu MČ
 280. Zřizovací listiny jednotek SDH Brněnské Ivanovice a SDH Holásky a doplnění zřizovací listiny ZŠ Měšťanská 21
 281. Doplnění Požárního řádu MČ
 282. Doplnění Požárního řádu MČ
 283. Souhrnná bilance rozpočtu na rok 2005
 284. Rozpočtový výhled
 285. Zřizovací listiny jednotek SDH Brněnské Ivanovice a SDH Holásky a doplnění zřizovací listiny ZŠ Měšťanská 21
 286. Doplnění Požárního řádu MČ
 287. Doplnění Požárního řádu MČ
 288. Zřizovací listiny jednotek SDH Brněnské Ivanovice a SDH Holásky a doplnění zřizovací listiny ZŠ Měšťanská 21
 289. Doplnění Požárního řádu MČ
 290. Doplnění Požárního řádu MČ
 291. Rozpočtový výhled
 292. Zřizovací listiny jednotek SDH Brněnské Ivanovice a SDH Holásky a doplnění zřizovací listiny ZŠ Měšťanská 21
 293. Doplnění Požárního řádu MČ
 294. Doplnění Požárního řádu MČ
 295. Zřizovací listiny jednotek SDH Brněnské Ivanovice a SDH Holásky a doplnění zřizovací listiny ZŠ Měšťanská 21
 296. Doplnění Požárního řádu MČ
 297. Doplnění Požárního řádu MČ
 298. Rozpočtové opatření č.5/2004
 299. Souhrnná bilance rozpočtu na rok 2005
 300. Rozpočtový výhled
 301. Zřizovací listiny jednotek SDH Brněnské Ivanovice a SDH Holásky a doplnění zřizovací listiny ZŠ Měšťanská 21
 302. Doplnění Požárního řádu MČ
 303. Doplnění Požárního řádu MČ
 304. Zřizovací listiny jednotek SDH Brněnské Ivanovice a SDH Holásky a doplnění zřizovací listiny ZŠ Měšťanská 21
 305. Doplnění Požárního řádu MČ
 306. Doplnění Požárního řádu MČ
 307. Rozpočtový výhled
 308. Zřizovací listiny jednotek SDH Brněnské Ivanovice a SDH Holásky a doplnění zřizovací listiny ZŠ Měšťanská 21
 309. Doplnění Požárního řádu MČ
 310. Doplnění Požárního řádu MČ
 311. Zřizovací listiny jednotek SDH Brněnské Ivanovice a SDH Holásky a doplnění zřizovací listiny ZŠ Měšťanská 21
 312. Doplnění Požárního řádu MČ
 313. Doplnění Požárního řádu MČ
 314. Souhrnná bilance rozpočtu na rok 2005
 315. Rozpočtový výhled
 316. Zřizovací listiny jednotek SDH Brněnské Ivanovice a SDH Holásky a doplnění zřizovací listiny ZŠ Měšťanská 21
 317. Doplnění Požárního řádu MČ
 318. Doplnění Požárního řádu MČ
 319. Zřizovací listiny jednotek SDH Brněnské Ivanovice a SDH Holásky a doplnění zřizovací listiny ZŠ Měšťanská 21
 320. Doplnění Požárního řádu MČ
 321. Doplnění Požárního řádu MČ
 322. Rozpočtový výhled
 323. Zřizovací listiny jednotek SDH Brněnské Ivanovice a SDH Holásky a doplnění zřizovací listiny ZŠ Měšťanská 21
 324. Doplnění Požárního řádu MČ
 325. Doplnění Požárního řádu MČ
 326. Zřizovací listiny jednotek SDH Brněnské Ivanovice a SDH Holásky a doplnění zřizovací listiny ZŠ Měšťanská 21
 327. Doplnění Požárního řádu MČ
 328. Doplnění Požárního řádu MČ
 329. Informace o hospodaření MČ za I – III čtvrtletí 2004
 330. Rozpočtové opatření č.5/2004
 331. Souhrnná bilance rozpočtu na rok 2005
 332. Rozpočtový výhled
 333. Zřizovací listiny jednotek SDH Brněnské Ivanovice a SDH Holásky a doplnění zřizovací listiny ZŠ Měšťanská 21
 334. Doplnění Požárního řádu MČ
 335. Doplnění Požárního řádu MČ
 336. Zřizovací listiny jednotek SDH Brněnské Ivanovice a SDH Holásky a doplnění zřizovací listiny ZŠ Měšťanská 21
 337. Doplnění Požárního řádu MČ
 338. Doplnění Požárního řádu MČ
 339. Rozpočtový výhled
 340. Zřizovací listiny jednotek SDH Brněnské Ivanovice a SDH Holásky a doplnění zřizovací listiny ZŠ Měšťanská 21
 341. Doplnění Požárního řádu MČ
 342. Doplnění Požárního řádu MČ
 343. Zřizovací listiny jednotek SDH Brněnské Ivanovice a SDH Holásky a doplnění zřizovací listiny ZŠ Měšťanská 21
 344. Doplnění Požárního řádu MČ
 345. Doplnění Požárního řádu MČ
 346. Souhrnná bilance rozpočtu na rok 2005
 347. Rozpočtový výhled
 348. Zřizovací listiny jednotek SDH Brněnské Ivanovice a SDH Holásky a doplnění zřizovací listiny ZŠ Měšťanská 21
 349. Doplnění Požárního řádu MČ
 350. Doplnění Požárního řádu MČ
 351. Zřizovací listiny jednotek SDH Brněnské Ivanovice a SDH Holásky a doplnění zřizovací listiny ZŠ Měšťanská 21
 352. Doplnění Požárního řádu MČ
 353. Doplnění Požárního řádu MČ
 354. Rozpočtový výhled
 355. Zřizovací listiny jednotek SDH Brněnské Ivanovice a SDH Holásky a doplnění zřizovací listiny ZŠ Měšťanská 21
 356. Doplnění Požárního řádu MČ
 357. Doplnění Požárního řádu MČ
 358. Zřizovací listiny jednotek SDH Brněnské Ivanovice a SDH Holásky a doplnění zřizovací listiny ZŠ Měšťanská 21
 359. Doplnění Požárního řádu MČ
 360. Doplnění Požárního řádu MČ
 361. Rozpočtové opatření č.5/2004
 362. Souhrnná bilance rozpočtu na rok 2005
 363. Rozpočtový výhled
 364. Zřizovací listiny jednotek SDH Brněnské Ivanovice a SDH Holásky a doplnění zřizovací listiny ZŠ Měšťanská 21
 365. Doplnění Požárního řádu MČ
 366. Doplnění Požárního řádu MČ
 367. Zřizovací listiny jednotek SDH Brněnské Ivanovice a SDH Holásky a doplnění zřizovací listiny ZŠ Měšťanská 21
 368. Doplnění Požárního řádu MČ
 369. Doplnění Požárního řádu MČ
 370. Rozpočtový výhled
 371. Zřizovací listiny jednotek SDH Brněnské Ivanovice a SDH Holásky a doplnění zřizovací listiny ZŠ Měšťanská 21
 372. Doplnění Požárního řádu MČ
 373. Doplnění Požárního řádu MČ
 374. Zřizovací listiny jednotek SDH Brněnské Ivanovice a SDH Holásky a doplnění zřizovací listiny ZŠ Měšťanská 21
 375. Doplnění Požárního řádu MČ
 376. Doplnění Požárního řádu MČ
 377. Souhrnná bilance rozpočtu na rok 2005
 378. Rozpočtový výhled
 379. Zřizovací listiny jednotek SDH Brněnské Ivanovice a SDH Holásky a doplnění zřizovací listiny ZŠ Měšťanská 21
 380. Doplnění Požárního řádu MČ
 381. Doplnění Požárního řádu MČ
 382. Zřizovací listiny jednotek SDH Brněnské Ivanovice a SDH Holásky a doplnění zřizovací listiny ZŠ Měšťanská 21
 383. Doplnění Požárního řádu MČ
 384. Doplnění Požárního řádu MČ
 385. Rozpočtový výhled
 386. Zřizovací listiny jednotek SDH Brněnské Ivanovice a SDH Holásky a doplnění zřizovací listiny ZŠ Měšťanská 21
 387. Doplnění Požárního řádu MČ
 388. Doplnění Požárního řádu MČ
 389. Zřizovací listiny jednotek SDH Brněnské Ivanovice a SDH Holásky a doplnění zřizovací listiny ZŠ Měšťanská 21
 390. Doplnění Požárního řádu MČ
 391. Doplnění Požárního řádu MČ
 392. Návrhy a podněty občanů
 393. Informace o hospodaření MČ za I – III čtvrtletí 2004
 394. Rozpočtové opatření č.5/2004
 395. Souhrnná bilance rozpočtu na rok 2005
 396. Rozpočtový výhled
 397. Zřizovací listiny jednotek SDH Brněnské Ivanovice a SDH Holásky a doplnění zřizovací listiny ZŠ Měšťanská 21
 398. Doplnění Požárního řádu MČ
 399. Doplnění Požárního řádu MČ
 400. Zřizovací listiny jednotek SDH Brněnské Ivanovice a SDH Holásky a doplnění zřizovací listiny ZŠ Měšťanská 21
 401. Doplnění Požárního řádu MČ
 402. Doplnění Požárního řádu MČ
 403. Rozpočtový výhled
 404. Zřizovací listiny jednotek SDH Brněnské Ivanovice a SDH Holásky a doplnění zřizovací listiny ZŠ Měšťanská 21
 405. Doplnění Požárního řádu MČ
 406. Doplnění Požárního řádu MČ
 407. Zřizovací listiny jednotek SDH Brněnské Ivanovice a SDH Holásky a doplnění zřizovací listiny ZŠ Měšťanská 21
 408. Doplnění Požárního řádu MČ
 409. Doplnění Požárního řádu MČ
 410. Souhrnná bilance rozpočtu na rok 2005
 411. Rozpočtový výhled
 412. Zřizovací listiny jednotek SDH Brněnské Ivanovice a SDH Holásky a doplnění zřizovací listiny ZŠ Měšťanská 21
 413. Doplnění Požárního řádu MČ
 414. Doplnění Požárního řádu MČ
 415. Zřizovací listiny jednotek SDH Brněnské Ivanovice a SDH Holásky a doplnění zřizovací listiny ZŠ Měšťanská 21
 416. Doplnění Požárního řádu MČ
 417. Doplnění Požárního řádu MČ
 418. Rozpočtový výhled
 419. Zřizovací listiny jednotek SDH Brněnské Ivanovice a SDH Holásky a doplnění zřizovací listiny ZŠ Měšťanská 21
 420. Doplnění Požárního řádu MČ
 421. Doplnění Požárního řádu MČ
 422. Zřizovací listiny jednotek SDH Brněnské Ivanovice a SDH Holásky a doplnění zřizovací listiny ZŠ Měšťanská 21
 423. Doplnění Požárního řádu MČ
 424. Doplnění Požárního řádu MČ
 425. Rozpočtové opatření č.5/2004
 426. Souhrnná bilance rozpočtu na rok 2005
 427. Rozpočtový výhled
 428. Zřizovací listiny jednotek SDH Brněnské Ivanovice a SDH Holásky a doplnění zřizovací listiny ZŠ Měšťanská 21
 429. Doplnění Požárního řádu MČ
 430. Doplnění Požárního řádu MČ
 431. Zřizovací listiny jednotek SDH Brněnské Ivanovice a SDH Holásky a doplnění zřizovací listiny ZŠ Měšťanská 21
 432. Doplnění Požárního řádu MČ
 433. Doplnění Požárního řádu MČ
 434. Rozpočtový výhled
 435. Zřizovací listiny jednotek SDH Brněnské Ivanovice a SDH Holásky a doplnění zřizovací listiny ZŠ Měšťanská 21
 436. Doplnění Požárního řádu MČ
 437. Doplnění Požárního řádu MČ
 438. Zřizovací listiny jednotek SDH Brněnské Ivanovice a SDH Holásky a doplnění zřizovací listiny ZŠ Měšťanská 21
 439. Doplnění Požárního řádu MČ
 440. Doplnění Požárního řádu MČ
 441. Souhrnná bilance rozpočtu na rok 2005
 442. Rozpočtový výhled
 443. Zřizovací listiny jednotek SDH Brněnské Ivanovice a SDH Holásky a doplnění zřizovací listiny ZŠ Měšťanská 21
 444. Doplnění Požárního řádu MČ
 445. Doplnění Požárního řádu MČ
 446. Zřizovací listiny jednotek SDH Brněnské Ivanovice a SDH Holásky a doplnění zřizovací listiny ZŠ Měšťanská 21
 447. Doplnění Požárního řádu MČ
 448. Doplnění Požárního řádu MČ
 449. Rozpočtový výhled
 450. Zřizovací listiny jednotek SDH Brněnské Ivanovice a SDH Holásky a doplnění zřizovací listiny ZŠ Měšťanská 21
 451. Doplnění Požárního řádu MČ
 452. Doplnění Požárního řádu MČ
 453. Zřizovací listiny jednotek SDH Brněnské Ivanovice a SDH Holásky a doplnění zřizovací listiny ZŠ Měšťanská 21
 454. Doplnění Požárního řádu MČ
 455. Doplnění Požárního řádu MČ
 456. Informace o hospodaření MČ za I – III čtvrtletí 2004
 457. Rozpočtové opatření č.5/2004
 458. Souhrnná bilance rozpočtu na rok 2005
 459. Rozpočtový výhled
 460. Zřizovací listiny jednotek SDH Brněnské Ivanovice a SDH Holásky a doplnění zřizovací listiny ZŠ Měšťanská 21
 461. Doplnění Požárního řádu MČ
 462. Doplnění Požárního řádu MČ
 463. Zřizovací listiny jednotek SDH Brněnské Ivanovice a SDH Holásky a doplnění zřizovací listiny ZŠ Měšťanská 21
 464. Doplnění Požárního řádu MČ
 465. Doplnění Požárního řádu MČ
 466. Rozpočtový výhled
 467. Zřizovací listiny jednotek SDH Brněnské Ivanovice a SDH Holásky a doplnění zřizovací listiny ZŠ Měšťanská 21
 468. Doplnění Požárního řádu MČ
 469. Doplnění Požárního řádu MČ
 470. Zřizovací listiny jednotek SDH Brněnské Ivanovice a SDH Holásky a doplnění zřizovací listiny ZŠ Měšťanská 21
 471. Doplnění Požárního řádu MČ
 472. Doplnění Požárního řádu MČ
 473. Souhrnná bilance rozpočtu na rok 2005
 474. Rozpočtový výhled
 475. Zřizovací listiny jednotek SDH Brněnské Ivanovice a SDH Holásky a doplnění zřizovací listiny ZŠ Měšťanská 21
 476. Doplnění Požárního řádu MČ
 477. Doplnění Požárního řádu MČ
 478. Zřizovací listiny jednotek SDH Brněnské Ivanovice a SDH Holásky a doplnění zřizovací listiny ZŠ Měšťanská 21
 479. Doplnění Požárního řádu MČ
 480. Doplnění Požárního řádu MČ
 481. Rozpočtový výhled
 482. Zřizovací listiny jednotek SDH Brněnské Ivanovice a SDH Holásky a doplnění zřizovací listiny ZŠ Měšťanská 21
 483. Doplnění Požárního řádu MČ
 484. Doplnění Požárního řádu MČ
 485. Zřizovací listiny jednotek SDH Brněnské Ivanovice a SDH Holásky a doplnění zřizovací listiny ZŠ Měšťanská 21
 486. Doplnění Požárního řádu MČ
 487. Doplnění Požárního řádu MČ
 488. Rozpočtové opatření č.5/2004
 489. Souhrnná bilance rozpočtu na rok 2005
 490. Rozpočtový výhled
 491. Zřizovací listiny jednotek SDH Brněnské Ivanovice a SDH Holásky a doplnění zřizovací listiny ZŠ Měšťanská 21
 492. Doplnění Požárního řádu MČ
 493. Doplnění Požárního řádu MČ
 494. Zřizovací listiny jednotek SDH Brněnské Ivanovice a SDH Holásky a doplnění zřizovací listiny ZŠ Měšťanská 21
 495. Doplnění Požárního řádu MČ
 496. Doplnění Požárního řádu MČ
 497. Rozpočtový výhled
 498. Zřizovací listiny jednotek SDH Brněnské Ivanovice a SDH Holásky a doplnění zřizovací listiny ZŠ Měšťanská 21
 499. Doplnění Požárního řádu MČ
 500. Doplnění Požárního řádu MČ
 501. Zřizovací listiny jednotek SDH Brněnské Ivanovice a SDH Holásky a doplnění zřizovací listiny ZŠ Měšťanská 21
 502. Doplnění Požárního řádu MČ
 503. Doplnění Požárního řádu MČ
 504. Souhrnná bilance rozpočtu na rok 2005
 505. Rozpočtový výhled
 506. Zřizovací listiny jednotek SDH Brněnské Ivanovice a SDH Holásky a doplnění zřizovací listiny ZŠ Měšťanská 21
 507. Doplnění Požárního řádu MČ
 508. Doplnění Požárního řádu MČ
 509. Zřizovací listiny jednotek SDH Brněnské Ivanovice a SDH Holásky a doplnění zřizovací listiny ZŠ Měšťanská 21
 510. Doplnění Požárního řádu MČ
 511. Doplnění Požárního řádu MČ
 512. Rozpočtový výhled
 513. Zřizovací listiny jednotek SDH Brněnské Ivanovice a SDH Holásky a doplnění zřizovací listiny ZŠ Měšťanská 21
 514. Doplnění Požárního řádu MČ
 515. Doplnění Požárního řádu MČ
 516. Zřizovací listiny jednotek SDH Brněnské Ivanovice a SDH Holásky a doplnění zřizovací listiny ZŠ Měšťanská 21
 517. Doplnění Požárního řádu MČ
 518. Doplnění Požárního řádu MČ
 519. Informace o kontrolách provedených výbory ZMČ
 520. Návrhy a podněty občanů
 521. Informace o hospodaření MČ za I – III čtvrtletí 2004
 522. Rozpočtové opatření č.5/2004
 523. Souhrnná bilance rozpočtu na rok 2005
 524. Rozpočtový výhled
 525. Zřizovací listiny jednotek SDH Brněnské Ivanovice a SDH Holásky a doplnění zřizovací listiny ZŠ Měšťanská 21
 526. Doplnění Požárního řádu MČ
 527. Doplnění Požárního řádu MČ
 528. Zřizovací listiny jednotek SDH Brněnské Ivanovice a SDH Holásky a doplnění zřizovací listiny ZŠ Měšťanská 21
 529. Doplnění Požárního řádu MČ
 530. Doplnění Požárního řádu MČ
 531. Rozpočtový výhled
 532. Zřizovací listiny jednotek SDH Brněnské Ivanovice a SDH Holásky a doplnění zřizovací listiny ZŠ Měšťanská 21
 533. Doplnění Požárního řádu MČ
 534. Doplnění Požárního řádu MČ
 535. Zřizovací listiny jednotek SDH Brněnské Ivanovice a SDH Holásky a doplnění zřizovací listiny ZŠ Měšťanská 21
 536. Doplnění Požárního řádu MČ
 537. Doplnění Požárního řádu MČ
 538. Souhrnná bilance rozpočtu na rok 2005
 539. Rozpočtový výhled
 540. Zřizovací listiny jednotek SDH Brněnské Ivanovice a SDH Holásky a doplnění zřizovací listiny ZŠ Měšťanská 21
 541. Doplnění Požárního řádu MČ
 542. Doplnění Požárního řádu MČ
 543. Zřizovací listiny jednotek SDH Brněnské Ivanovice a SDH Holásky a doplnění zřizovací listiny ZŠ Měšťanská 21
 544. Doplnění Požárního řádu MČ
 545. Doplnění Požárního řádu MČ
 546. Rozpočtový výhled
 547. Zřizovací listiny jednotek SDH Brněnské Ivanovice a SDH Holásky a doplnění zřizovací listiny ZŠ Měšťanská 21
 548. Doplnění Požárního řádu MČ
 549. Doplnění Požárního řádu MČ
 550. Zřizovací listiny jednotek SDH Brněnské Ivanovice a SDH Holásky a doplnění zřizovací listiny ZŠ Měšťanská 21
 551. Doplnění Požárního řádu MČ
 552. Doplnění Požárního řádu MČ
 553. Rozpočtové opatření č.5/2004
 554. Souhrnná bilance rozpočtu na rok 2005
 555. Rozpočtový výhled
 556. Zřizovací listiny jednotek SDH Brněnské Ivanovice a SDH Holásky a doplnění zřizovací listiny ZŠ Měšťanská 21
 557. Doplnění Požárního řádu MČ
 558. Doplnění Požárního řádu MČ
 559. Zřizovací listiny jednotek SDH Brněnské Ivanovice a SDH Holásky a doplnění zřizovací listiny ZŠ Měšťanská 21
 560. Doplnění Požárního řádu MČ
 561. Doplnění Požárního řádu MČ
 562. Rozpočtový výhled
 563. Zřizovací listiny jednotek SDH Brněnské Ivanovice a SDH Holásky a doplnění zřizovací listiny ZŠ Měšťanská 21
 564. Doplnění Požárního řádu MČ
 565. Doplnění Požárního řádu MČ
 566. Zřizovací listiny jednotek SDH Brněnské Ivanovice a SDH Holásky a doplnění zřizovací listiny ZŠ Měšťanská 21
 567. Doplnění Požárního řádu MČ
 568. Doplnění Požárního řádu MČ
 569. Souhrnná bilance rozpočtu na rok 2005
 570. Rozpočtový výhled
 571. Zřizovací listiny jednotek SDH Brněnské Ivanovice a SDH Holásky a doplnění zřizovací listiny ZŠ Měšťanská 21
 572. Doplnění Požárního řádu MČ
 573. Doplnění Požárního řádu MČ
 574. Zřizovací listiny jednotek SDH Brněnské Ivanovice a SDH Holásky a doplnění zřizovací listiny ZŠ Měšťanská 21
 575. Doplnění Požárního řádu MČ
 576. Doplnění Požárního řádu MČ
 577. Rozpočtový výhled
 578. Zřizovací listiny jednotek SDH Brněnské Ivanovice a SDH Holásky a doplnění zřizovací listiny ZŠ Měšťanská 21
 579. Doplnění Požárního řádu MČ
 580. Doplnění Požárního řádu MČ
 581. Zřizovací listiny jednotek SDH Brněnské Ivanovice a SDH Holásky a doplnění zřizovací listiny ZŠ Měšťanská 21
 582. Doplnění Požárního řádu MČ
 583. Doplnění Požárního řádu MČ
 584. Informace o hospodaření MČ za I – III čtvrtletí 2004
 585. Rozpočtové opatření č.5/2004
 586. Souhrnná bilance rozpočtu na rok 2005
 587. Rozpočtový výhled
 588. Zřizovací listiny jednotek SDH Brněnské Ivanovice a SDH Holásky a doplnění zřizovací listiny ZŠ Měšťanská 21
 589. Doplnění Požárního řádu MČ
 590. Doplnění Požárního řádu MČ
 591. Zřizovací listiny jednotek SDH Brněnské Ivanovice a SDH Holásky a doplnění zřizovací listiny ZŠ Měšťanská 21
 592. Doplnění Požárního řádu MČ
 593. Doplnění Požárního řádu MČ
 594. Rozpočtový výhled
 595. Zřizovací listiny jednotek SDH Brněnské Ivanovice a SDH Holásky a doplnění zřizovací listiny ZŠ Měšťanská 21
 596. Doplnění Požárního řádu MČ
 597. Doplnění Požárního řádu MČ
 598. Zřizovací listiny jednotek SDH Brněnské Ivanovice a SDH Holásky a doplnění zřizovací listiny ZŠ Měšťanská 21
 599. Doplnění Požárního řádu MČ
 600. Doplnění Požárního řádu MČ
 601. Souhrnná bilance rozpočtu na rok 2005
 602. Rozpočtový výhled
 603. Zřizovací listiny jednotek SDH Brněnské Ivanovice a SDH Holásky a doplnění zřizovací listiny ZŠ Měšťanská 21
 604. Doplnění Požárního řádu MČ
 605. Doplnění Požárního řádu MČ
 606. Zřizovací listiny jednotek SDH Brněnské Ivanovice a SDH Holásky a doplnění zřizovací listiny ZŠ Měšťanská 21
 607. Doplnění Požárního řádu MČ
 608. Doplnění Požárního řádu MČ
 609. Rozpočtový výhled
 610. Zřizovací listiny jednotek SDH Brněnské Ivanovice a SDH Holásky a doplnění zřizovací listiny ZŠ Měšťanská 21
 611. Doplnění Požárního řádu MČ
 612. Doplnění Požárního řádu MČ
 613. Zřizovací listiny jednotek SDH Brněnské Ivanovice a SDH Holásky a doplnění zřizovací listiny ZŠ Měšťanská 21
 614. Doplnění Požárního řádu MČ
 615. Doplnění Požárního řádu MČ
 616. Rozpočtové opatření č.5/2004
 617. Souhrnná bilance rozpočtu na rok 2005
 618. Rozpočtový výhled
 619. Zřizovací listiny jednotek SDH Brněnské Ivanovice a SDH Holásky a doplnění zřizovací listiny ZŠ Měšťanská 21
 620. Doplnění Požárního řádu MČ
 621. Doplnění Požárního řádu MČ
 622. Zřizovací listiny jednotek SDH Brněnské Ivanovice a SDH Holásky a doplnění zřizovací listiny ZŠ Měšťanská 21
 623. Doplnění Požárního řádu MČ
 624. Doplnění Požárního řádu MČ
 625. Rozpočtový výhled
 626. Zřizovací listiny jednotek SDH Brněnské Ivanovice a SDH Holásky a doplnění zřizovací listiny ZŠ Měšťanská 21
 627. Doplnění Požárního řádu MČ
 628. Doplnění Požárního řádu MČ
 629. Zřizovací listiny jednotek SDH Brněnské Ivanovice a SDH Holásky a doplnění zřizovací listiny ZŠ Měšťanská 21
 630. Doplnění Požárního řádu MČ
 631. Doplnění Požárního řádu MČ
 632. Souhrnná bilance rozpočtu na rok 2005
 633. Rozpočtový výhled
 634. Zřizovací listiny jednotek SDH Brněnské Ivanovice a SDH Holásky a doplnění zřizovací listiny ZŠ Měšťanská 21
 635. Doplnění Požárního řádu MČ
 636. Doplnění Požárního řádu MČ
 637. Zřizovací listiny jednotek SDH Brněnské Ivanovice a SDH Holásky a doplnění zřizovací listiny ZŠ Měšťanská 21
 638. Doplnění Požárního řádu MČ
 639. Doplnění Požárního řádu MČ
 640. Rozpočtový výhled
 641. Zřizovací listiny jednotek SDH Brněnské Ivanovice a SDH Holásky a doplnění zřizovací listiny ZŠ Měšťanská 21
 642. Doplnění Požárního řádu MČ
 643. Doplnění Požárního řádu MČ
 644. Zřizovací listiny jednotek SDH Brněnské Ivanovice a SDH Holásky a doplnění zřizovací listiny ZŠ Měšťanská 21
 645. Doplnění Požárního řádu MČ
 646. Doplnění Požárního řádu MČ
 647. Návrhy a podněty občanů
 648. Informace o hospodaření MČ za I – III čtvrtletí 2004
 649. Rozpočtové opatření č.5/2004
 650. Souhrnná bilance rozpočtu na rok 2005
 651. Rozpočtový výhled
 652. Zřizovací listiny jednotek SDH Brněnské Ivanovice a SDH Holásky a doplnění zřizovací listiny ZŠ Měšťanská 21
 653. Doplnění Požárního řádu MČ
 654. Doplnění Požárního řádu MČ
 655. Zřizovací listiny jednotek SDH Brněnské Ivanovice a SDH Holásky a doplnění zřizovací listiny ZŠ Měšťanská 21
 656. Doplnění Požárního řádu MČ
 657. Doplnění Požárního řádu MČ
 658. Rozpočtový výhled
 659. Zřizovací listiny jednotek SDH Brněnské Ivanovice a SDH Holásky a doplnění zřizovací listiny ZŠ Měšťanská 21
 660. Doplnění Požárního řádu MČ
 661. Doplnění Požárního řádu MČ
 662. Zřizovací listiny jednotek SDH Brněnské Ivanovice a SDH Holásky a doplnění zřizovací listiny ZŠ Měšťanská 21
 663. Doplnění Požárního řádu MČ
 664. Doplnění Požárního řádu MČ
 665. Souhrnná bilance rozpočtu na rok 2005
 666. Rozpočtový výhled
 667. Zřizovací listiny jednotek SDH Brněnské Ivanovice a SDH Holásky a doplnění zřizovací listiny ZŠ Měšťanská 21
 668. Doplnění Požárního řádu MČ
 669. Doplnění Požárního řádu MČ
 670. Zřizovací listiny jednotek SDH Brněnské Ivanovice a SDH Holásky a doplnění zřizovací listiny ZŠ Měšťanská 21
 671. Doplnění Požárního řádu MČ
 672. Doplnění Požárního řádu MČ
 673. Rozpočtový výhled
 674. Zřizovací listiny jednotek SDH Brněnské Ivanovice a SDH Holásky a doplnění zřizovací listiny ZŠ Měšťanská 21
 675. Doplnění Požárního řádu MČ
 676. Doplnění Požárního řádu MČ
 677. Zřizovací listiny jednotek SDH Brněnské Ivanovice a SDH Holásky a doplnění zřizovací listiny ZŠ Měšťanská 21
 678. Doplnění Požárního řádu MČ
 679. Doplnění Požárního řádu MČ
 680. Rozpočtové opatření č.5/2004
 681. Souhrnná bilance rozpočtu na rok 2005
 682. Rozpočtový výhled
 683. Zřizovací listiny jednotek SDH Brněnské Ivanovice a SDH Holásky a doplnění zřizovací listiny ZŠ Měšťanská 21
 684. Doplnění Požárního řádu MČ
 685. Doplnění Požárního řádu MČ
 686. Zřizovací listiny jednotek SDH Brněnské Ivanovice a SDH Holásky a doplnění zřizovací listiny ZŠ Měšťanská 21
 687. Doplnění Požárního řádu MČ
 688. Doplnění Požárního řádu MČ
 689. Rozpočtový výhled
 690. Zřizovací listiny jednotek SDH Brněnské Ivanovice a SDH Holásky a doplnění zřizovací listiny ZŠ Měšťanská 21
 691. Doplnění Požárního řádu MČ
 692. Doplnění Požárního řádu MČ
 693. Zřizovací listiny jednotek SDH Brněnské Ivanovice a SDH Holásky a doplnění zřizovací listiny ZŠ Měšťanská 21
 694. Doplnění Požárního řádu MČ
 695. Doplnění Požárního řádu MČ
 696. Souhrnná bilance rozpočtu na rok 2005
 697. Rozpočtový výhled
 698. Zřizovací listiny jednotek SDH Brněnské Ivanovice a SDH Holásky a doplnění zřizovací listiny ZŠ Měšťanská 21</li

Svolání 5/IV zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany

Svolání 5/IV zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany

V souladu s ustanovením § 92 odst.1 zákona č.128/2000 Sb.o obcích v platném znění

S V O L Á V Á M

5/IV. zasedání do zasedací místnosti ÚMČ Brno-Tuřany, Tuřanské náměstí 1, 1.poschodí začátek jednání je ve čtvrtek 24.dubna 2003 v 17.00 hodin

Program jednání:

1. Technický bod (zahájení, volba navrhovatelů usnesení, ověřovatelů zápisu, sčitatele, schválení programu)
2. Slib nového člena Zastupitelstva MČ Brno – Tuřany
3. Námitky členů ZMČ k zápisu z předchozího zasedání ZMČ
4. Kontrola usnesení
5. Připomínky k zápisům rady
6. Informace o kontrolách provedených výbory ZMČ
7. Prezentace programu rozvoje firmou Saura
8. Výsledky hospodaření za rok 2002
9. Informace o čerpání rozpočtu za I.čtvrtletí 2003
10. Rozpočtové opatření č.2/2003
11. Sdružení Práh – vzájemný zápočet nájemného
12. Odměny neuvolněným zastupitelům dle nového nařízení vlády
13. Majetkoprávní dispozice
14. Návrhy a podněty občanů
15. Různé
16. Závěr

Zasedání je veřejné, přístupné občanům

Jan Havlík starosta