Svolání 15/IV zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Tuřany

Svolání 15/IV zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Tuřany

V souladu s ustanovením § 92 odst.1 zákona č.128/2000 Sb.o obcích v platném znění

 S V O L Á V Á M

na čtvrtek 16. prosince 2004 v 17.00 h

15/IV. zasedání Zastupitelstva Městské části Brno-Tuřany,

které se uskuteční v zasedací místnosti ÚMČ Brno-Tuřany,

Tuřanské náměstí 1, 1.poschodí.

_______________________________________________________________________

 

Navržený program jednání:

 1. Technický bod (zahájení, volba navrhovatelů usnesení, ověřovatelů zápisu, sčitatele, schválení programu)
 2. Námitky členů ZMČ k zápisu z předchozího zasedání ZMČ
 3. Kontrola usnesení
 4. Dotazy k usnesením z jednání rady
 5. Informace o kontrolách provedených výbory ZMČ
 6. Návrhy a podněty občanů
 7. Další odměna neuvolněným členům ZMČ
 8. Rozpočtové opatření č. 6/2004
 9. Pravidla hospodaření MČ Brno-Tuřany v období státního, městského nebo místního rozpočtového provizoria
 10. Rozpočet MČ na rok 2005
 11. Zadání změn Územního plánu města Brna 2003-I-16.soubor
 12. Prodej pozemků p.č. 188, 189, 191/2 k.ú. Holásky
 13. Prodej pozemků p.č. 1600, 1598/1 k.ú Tuřany
 14. Prodej pozemků p.č. 2223, 2224/1, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231 k.ú. Holásky
 15. Věcné břemeno k pozemku p.č. 183 k.ú. Dvorska
 16. Různé
 17. Závěr
 18. Kontrola usnesení
 19. Dotazy k usnesením z jednání rady
 20. Informace o kontrolách provedených výbory ZMČ
 21. Návrhy a podněty občanů
 22. Další odměna neuvolněným členům ZMČ
 23. Rozpočtové opatření č. 6/2004
 24. Pravidla hospodaření MČ Brno-Tuřany v období státního, městského nebo místního rozpočtového provizoria
 25. Rozpočet MČ na rok 2005
 26. Zadání změn Územního plánu města Brna 2003-I-16.soubor
 27. Prodej pozemků p.č. 188, 189, 191/2 k.ú. Holásky
 28. Prodej pozemků p.č. 1600, 1598/1 k.ú Tuřany
 29. Prodej pozemků p.č. 2223, 2224/1, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231 k.ú. Holásky
 30. Věcné břemeno k pozemku p.č. 183 k.ú. Dvorska
 31. Různé
 32. Závěr
 33. Informace o kontrolách provedených výbory ZMČ
 34. Návrhy a podněty občanů
 35. Další odměna neuvolněným členům ZMČ
 36. Rozpočtové opatření č. 6/2004
 37. Pravidla hospodaření MČ Brno-Tuřany v období státního, městského nebo místního rozpočtového provizoria
 38. Rozpočet MČ na rok 2005
 39. Zadání změn Územního plánu města Brna 2003-I-16.soubor
 40. Prodej pozemků p.č. 188, 189, 191/2 k.ú. Holásky
 41. Prodej pozemků p.č. 1600, 1598/1 k.ú Tuřany
 42. Prodej pozemků p.č. 2223, 2224/1, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231 k.ú. Holásky
 43. Věcné břemeno k pozemku p.č. 183 k.ú. Dvorska
 44. Různé
 45. Závěr
 46. Další odměna neuvolněným členům ZMČ
 47. Rozpočtové opatření č. 6/2004
 48. Pravidla hospodaření MČ Brno-Tuřany v období státního, městského nebo místního rozpočtového provizoria
 49. Rozpočet MČ na rok 2005
 50. Zadání změn Územního plánu města Brna 2003-I-16.soubor
 51. Prodej pozemků p.č. 188, 189, 191/2 k.ú. Holásky
 52. Prodej pozemků p.č. 1600, 1598/1 k.ú Tuřany
 53. Prodej pozemků p.č. 2223, 2224/1, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231 k.ú. Holásky
 54. Věcné břemeno k pozemku p.č. 183 k.ú. Dvorska
 55. Různé
 56. Závěr
 57. dměna neuvolněným členům ZMČ
 58. Rozpočtové opatření č. 6/2004
 59. Pravidla hospodaření MČ Brno-Tuřany v období státního, městského nebo místního rozpočtového provizoria
 60. Rozpočet MČ na rok 2005
 61. Zadání změn Územního plánu města Brna 2003-I-16.soubor
 62. Prodej pozemků p.č. 188, 189, 191/2 k.ú. Holásky
 63. Prodej pozemků p.č. 1600, 1598/1 k.ú Tuřany
 64. Prodej pozemků p.č. 2223, 2224/1, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231 k.ú. Holásky
 65. Věcné břemeno k pozemku p.č. 183 k.ú. Dvorska
 66. Různé
 67. Závěr
 68. 2223, 2224/1, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231 k.ú. Holásky
 69. Věcné břemeno k pozemku p.č. 183 k.ú. Dvorska
 70. Různé
 71. Závěr

 

Zasedání Zastupitelstva je veřejné, přístupné občanům

 

V Brně – Tuřanech 9.12.2004

 

 

 

Jan Havlík

 

starosta MČ Brno-Tuřany