Zápis z 69/VII. schůze Rady městské části Brno-Tuřany konané dne 19. 4. 2017