Usnesení ze 108/IV. schůze Rady městské části Brno-Tuřany ze dne 23.8. 2006

Usnesení z 108. schůze Rady městské části Brno-Tuřany

108. schůze Rady městské části Brno – Tuřany ze dne 23.8. 2006

Přítomni dle prezenční listiny :

Jan Havlík, starosta omluveni : Miloslav Blažek Ing., člen Rady

Marie Stehlíková, místostarostka Zdeněk Cibulka Ing., tajemník ÚMČ

Jan Petrás Ing., člen Rady

Josef Panáček Ing., člen Rady

Renata Pokorná Mgr., zástup tajemníka ÚMČ

Program:

1) ORGANIZACE………………………………………………………………………………………………………………… 1

1.1 Schválení programu schůze Rady……………………………………………………………………………………….. 1

1.2 Kontrola úkolů……………………………………………………………………………………………………………….. 1

2) ÚZEMNÍ ROZVOJ, DOPRAVA, TECHNICKÉ SÍTĚ…………………………………………………………………… 2

2.1 Kruhový objezd Tuřanské náměstí………………………………………………………………………………………. 2

3) POZEMKY…………………………………………………………………………………………………………………….. 2

3.1 Směna a pronájem pozemků p.č. 1411/8, 1411/9, 1411/5, 1411/3 k.ú. Brněnské Ivanovice……………….. 2

3.2 Pronájem pozemku p.č. 4136 k.ú. Tuřany…………………………………………………………………………….. 2

3.3 Ukončení nájmu pozemků p.č. 2136/2, 2136/3 a 2136/4 k.ú. Tuřany……………………………………………. 2

4) ROZPOČET, FINANCE…………………………………………………………………………………………………….. 2

5) STÁTNÍ SPRÁVA, OBECNÍ BYTY……………………………………………………………………………………….. 2

5.1 Realizační dokumentace pro schodištní sekci radnice……………………………………………………………… 2

6) SOCIÁLNÍ VĚCI, ZDRAVOTNICTVÍ………………………………………………………………………………………. 3

6.1 Pronájem nebytových prostor ve zdravotním středisku……………………………………………………………… 3

7) ŠKOLSTVÍ, KULTURA, SPORT, SPOLKY…………………………………………………………………………….. 3

8) ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ………………………………………………………………………………………………………. 3

8.1 Cenová nabídka prací v parku Vyšehradská…………………………………………………………………………… 3

8.2 Cenové nabídky na údržbu parku Malínská……………………………………………………………………………. 3

8.3 Cenové nabídky na sadové úpravy parku na ul. Sokolnická………………………………………………………… 3

9) BEZPEČNOST, CIVILNÍ A POŽÁRNÍ OCHRANA…………………………………………………………………….. 4

9.1 Čerpání rozpočtu pro Jednotku SDH Brno-Holásky………………………………………………………………….. 4

1) ORGANIZACE

1.1 Schválení programu schůze Rady

Usnesení :

Rada schvaluje program 108. schůze RMČ.

1.2 Kontrola úkolů

2) ÚZEMNÍ ROZVOJ, DOPRAVA, TECHNICKÉ SÍTĚ

2.1 Kruhový objezd Tuřanské náměstí

Usnesení:

Rada souhlasí se záměrem kruhového objezdu na Tuřanském náměstí.

3) POZEMKY

3.1 Směna a pronájem pozemků p.č. 1411/8, 1411/9, 1411/5, 1411/3 k.ú. Brněnské Ivanovice

Usnesení:

Rada souhlasí s pronájmem pozemků p.č. 1411/8, 1411/9, 1411/5, 1411/3 k.ú. Brněnské Ivanovice z úrovně města Brna a nedoporučuje Zastupitelstvu schválit směnu pozemků pozemků p.č. 1411/8, 1411/9, 1411/5, 1411/3 k.ú. Brněnské Ivanovice ve vlastnictví města za pozemek p.č. 1411/1 k.ú. Brněnské Ivanovice (vlastník paní Richtrová)

3.2 Pronájem pozemku p.č. 4136 k.ú. Tuřany

Usnesení:

Rada schvaluje pronájem pozemku p.č. 4136 k.ú. Tuřany Kristýně Vítkové a Silvii Vítkové na dobu neurčitou za roční nájemné 33,- Kč.

3.3 Ukončení nájmu pozemků p.č. 2136/2, 2136/3 a 2136/4 k.ú. Tuřany

Usnesení:

Rada schvaluje ukončení nájmu pozemků p.č. 2136/2, 2136/3 a 2136/4 k.ú. Tuřany dohodou případně výpovědí.

4) ROZPOČET, FINANCE

5) STÁTNÍ SPRÁVA, OBECNÍ BYTY

5.1 Realizační dokumentace pro schodištní sekci radnice

Usnesení :

Rada schvaluje nabídku projektanta fy ATELIER CREO spol. s r.o. na potřebnou realizační dokumentaci některých částí stavebních úprav schodišťní sekce včetně autorského dozoru v celkové částce do 45 000,- Kč včetně DPH a pověřuje starostu podpisem smlouvy.

6) SOCIÁLNÍ VĚCI, ZDRAVOTNICTVÍ

6.1 Pronájem nebytových prostor ve zdravotním středisku

Usnesení:

Rada schvaluje ukončení nájmu nebytových prostor v přízemí zdravotního střediska na Holásecké 31 s nájemci Dagmar Illeovou a Michalem Vepřekem ke dni 31.8.2006.

Rada schvaluje uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor v přízemí zdravotního střediska na Holásecké 31 s nájemcem Radkem Zuščákem na dobu neurčitou s účinností od 1.9.2006 za roční nájemné 34.440,- Kč.

7) ŠKOLSTVÍ, KULTURA, SPORT, SPOLKY

8)ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

8.1 Cenová nabídka prací v parku Vyšehradská

Usnesení :

Rada schvaluje cenovou nabídku pana Martina Minkse – Zřizování a údržba venkovních a sadových úprav – Terezy Novákové 101, 621 00 Brno, na provedení prací v parku Vyšehradská, v celkové ceně do 9 000,- Kč vč. DPH.

8.2 Cenové nabídky na údržbu parku Malínská

Usnesení :

Rada schvaluje na pravidelnou údržbu zeleně v parku Malínská cenovou nabídku Realizace a údržba zeleně Ing. Pavel Švec, Záhřebská 31, 616 00 Brno. Cena nabídky činí 5.355,- Kč/měs (48.195,- Kč/rok) vč. DPH.

Rada pověřuje starostu podpisem smlouvy.

8.3 Cenové nabídky na sadové úpravy parku na ul. Sokolnická

Usnesení :

Rada vybrala nabídku firmy FLORA SERVIS – Lubomír Straka, Faměrovovo nám. 29, 618 00 Brno na sadové úpravy parku na ul. Sokolnická v celkové ceně 415.376,- Kč vč. DPH a schvaluje realizaci 1. etapy za cenu 168.727,- Kč vč. DPH.

Rada pověřuje starostu podpisem smlouvy.

9) BEZPEČNOST, CIVILNÍ A POŽÁRNÍ OCHRANA

9.1 Čerpání rozpočtu pro Jednotku SDH Brno-Holásky

Usnesení :

Rada schvaluje poskytnutí zálohy Jednotce SDH Brno-Holásky ve výši 15.000,- Kč na generální opravu motoru agregátu PS-12 a schvaluje školení členů Jednotky v ceně 4.000,- Kč.

V Brně – Tuřanech 23.8.2006

Jan Havlík                                                  Marie Stehlíková
starosta MČ Brno — Tuřany                    místostarostka MČ Brno – Tuřany