Usnesení z 88/IV. schůze Rady městské části Brno-Tuřany ze dne 9.11. 2005

Zápis z 88. schůze Rady městské části Brno – Tuřany

88. schůze Rady městské části Brno – Tuřany ze dne 9.11. 2005

zápis byl upraven z důvodu ochrany osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., v platném znění

Přítomni dle prezenční listiny :

Jan Havlík starosta omluveni :

Marie Stehlíková místostarostka

Miloslav Blažek Ing. člen rady

Josef Panáček Ing. člen rady

Jan Petrás Ing. člen rady

Zdeněk Cibulka Ing. tajemník ÚMČ

Program:

ORGANIZACE……………………………………………………………………………………………………………………….. 1

1.1 Schválení programu schůze Rady……………………………………………………………………………………….. 1

1.2 Kontrola úkolů……………………………………………………………………………………………………………….. 1

1.3 Komise sociálně-zdravotní………………………………………………………………………………………………… 2

2) ÚZEMNÍ ROZVOJ, DOPRAVA, TECHNICKÉ SÍTĚ…………………………………………………………………… 2

2.1 Zateplení budovy MŠ Holásecká…………………………………………………………………………………………. 2

2.2 Ochrana stromů obrubami Tuřanské náměstí…………………………………………………………………………. 2

3) MAJETEK……………………………………………………………………………………………………………………… 2

3.1 Pozemek kolem SSO Malínská………………………………………………………………………………………….. 2

3.2 Vyjádření k prodeji pozemku p.č. 568 k.ú. Tuřany…………………………………………………………………… 2

4) FINANCE, INVESTICE……………………………………………………………………………………………………… 2

4.1 Cenová nabídka Technických sítí Brno a.s. na montáž a demontáž vánočního osvětlení……………………. 2

4.2 Návrh rozpočtového opatření 14/2005…………………………………………………………………………………… 2

5) BYDLENÍ, ÚDRŽBA OBECNÍCH BYTŮ…………………………………………………………………………………. 2

6) SOCIÁLNÍ VĚCI, ZDRAVOTNICTVÍ………………………………………………………………………………………. 2

7) ŠKOLSTVÍ, KULTURA, SPORT, SPOLKY…………………………………………………………………………….. 2

7.1 Vzpomínková akce – 200 let bitvy u Slavkova…………………………………………………………………………. 2

7.2 Pamětní pohlednice…………………………………………………………………………………………………………. 2

8) ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ………………………………………………………………………………………………………. 3

8.1 Navýšení finančních prostředků na úklid zastávek MHD……………………………………………………………. 3

9) BEZPEČNOST, CIVILNÍ A POŽÁRNÍ OCHRANA…………………………………………………………………….. 3

9.1 Čerpání finančních prostředků JSDH Holásky………………………………………………………………………… 3

ORGANIZACE

1.1 Schválení programu schůze Rady

Usnesení :

Rada schvaluje program 88. schůze RMČ.

1.2 Kontrola úkolů

Nesplněné zůstávají tyto úkoly:

RMČ :

26/IV 3.1 S

64/IV 2.2 Přístřešek MHD Revoluční

66/IV 3.3 EU Ivanovické náměstí

67/IV 4.2 S, 4.4 S

68/IV 2.8 Brána Sokolnická

71/IV4.1 S

74/IV

1.3 Program rozvoje, 2.1 Doplnění značení Farní-Podlipná

77/IV 3.4 S

78/IV 3.8 Restaurování plastik kaple BI

79/IV 1.3 Veřejnoprávní smlouva Tuřany-Šlapanice

82/IV 2.3 Přístřešky v Holáskách

84/IV 2.1 TDI Přístřešky v Holáskách, 8.1 Zalesnění pozemků v Holáskách-projekt

85/IV 2.1 Práh Jahodová, 3.5 S, 4.2 Hospodaření ZŠ Měšťanská, 8.1 Lavičky v Májovém parku, 8.2 Řez stromu Jahodová

86/IV 2.3 Revitalizace Tuřanského potoka, 2.4 Zrušení polní cesty Vlčkova, 8.1 Výběh pro psy

87/IV 2.1 Vitráže, 2.2 Besip, 6.1 Komín ZS, 8.2 Zimní údržba – pěší komunikace, 8.3. Zimní údržba – místní komunikace

1.3 Komise sociálně-zdravotní

Usnesení:

Rada bere na vědomí zápis z jednání komise sociálně-zdravotní ze dne 11.10.2005

2) ÚZEMNÍ ROZVOJ, DOPRAVA, TECHNICKÉ SÍTĚ

2.1 Zateplení budovy MŠ Holásecká

Usnesení :

Rada vybrala firmu Mareš na provedení zateplení MŠ Holásecká v ceně 235 347,50 Kč

2.2 Ochrana stromů obrubami Tuřanské náměstí

Usnesení :

Rada vybrala z předložených nabídek firmu Zemako v ceně do 145 000,- Kč včetně DPH a pověřuje starostu podpisem smlouvy

3)MAJETEK

3.1 Pozemek kolem SSO Malínská

Usnesení:

Rada souhlasí, aby nebyla požadována úhrada nákladů za pokosení pozemku p.č. 3753/1 k.ú. Tuřany od nájemců pozemku z důvodu jejich sociální situace.

3.2 Vyjádření k prodeji pozemku p.č. 568 k.ú. Tuřany

Usnesení:

Rada nedoporučuje Zastupitelstvu ke schválení prodej části pozemku p.č. 568 k.ú. Tuřany.

4) FINANCE, INVESTICE

4.1 Cenová nabídka Technických sítí Brno a.s. na montáž a demontáž vánočního osvětlení

Usnesení :

Rada souhlasí s nabídkou Technických sítí Brno a.s. na montáž a demontáž vánočního osvětlení v MČ Brno – Tuřany v částce 35 819,- včetně DPH

4.2 Návrh rozpočtového opatření 14/2005

Usnesení :

Rada schvaluje rozpočtové opatření č. 14/2005, které se týká přesunu finančních prostředků v rámci provozních výdajů rozpočtu MČ Brno – Tuřany 2005.

5) BYDLENÍ, ÚDRŽBA OBECNÍCH BYTŮ

6) SOCIÁLNÍ VĚCI, ZDRAVOTNICTVÍ

7)ŠKOLSTVÍ, KULTURA, SPORT, SPOLKY

7.1 Vzpomínková akce – 200 let bitvy u Slavkova

Usnesení:

Rada schvaluje zajištění Vzpomínkové akce k výročí bitvy u Slavkova u napoleonských schodů dne 2.12.2005 finančním objemem ve výši 3 tis. Kč.

7.2 Pamětní pohlednice

Usnesení:

Rada schvaluje vydání pamětní pohlednice tzv. napoleonských schodů k 200. výročí bitvy u Slavkova v ceně do 8 tis. Kč.

8)ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

8.1 Navýšení finančních prostředků na úklid zastávek MHD

Usnesení :

Rada schvaluje navýšení finančních prostředků za úklid zastávek MHD pro pana Miloslava Frýze o 2000,- Kč měsíčně od 15.11.2005. Jedná se o vyšší frekvenci úklidu některých zastávek a zvýšení cen benzínu.

9) BEZPEČNOST, CIVILNÍ A POŽÁRNÍ OCHRANA

9.1 Čerpání finančních prostředků JSDH Holásky

Usnesení :

Rada souhlasí s čerpáním finančních prostředků pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů Holásky v celkové výši 17.820,- Kč včetně DPH.

V Brně – Tuřanech 9.11. 2005

____________________________ __________________________

Marie Stehlíková Jan Havlík

místostarostka MČ Brno – Tuřany starosta MČ Brno – Tuřany

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO
MĚSTSKÁ ČÁST BRNO – TUŘANY
RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI
ZÁPIS

z 88. schůze Rady městské části Brno – Tuřany ze dne 9.11. 2005

zápis byl upraven z důvodu ochrany osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., v platném znění

Přítomni dle prezenční listiny :

Jan Havlík starosta omluveni :

Marie Stehlíková místostarostka

Miloslav Blažek Ing. člen rady

Josef Panáček Ing. člen rady

Jan Petrás Ing. člen rady

Zdeněk Cibulka Ing. tajemník ÚMČ

Program:

ORGANIZACE……………………………………………………………………………………………………………………….. 1

1.1 Schválení programu schůze Rady……………………………………………………………………………………….. 1

1.2 Kontrola úkolů……………………………………………………………………………………………………………….. 1

1.3 Komise sociálně-zdravotní………………………………………………………………………………………………… 2

2)ÚZEMNÍ ROZVOJ, DOPRAVA, TECHNICKÉ SÍTĚ…………………………………………………………………… 2

2.1 Zateplení budovy MŠ Holásecká…………………………………………………………………………………………. 2

2.2 Ochrana stromů obrubami Tuřanské náměstí…………………………………………………………………………. 2

3)MAJETEK……………………………………………………………………………………………………………………… 2

3.1 Pozemek kolem SSO Malínská………………………………………………………………………………………….. 2

3.2 Vyjádření k prodeji pozemku p.č. 568 k.ú. Tuřany…………………………………………………………………… 2

4)FINANCE, INVESTICE……………………………………………………………………………………………………… 2

4.1 Cenová nabídka Technických sítí Brno a.s. na montáž a demontáž vánočního osvětlení……………………. 2

4.2 Návrh rozpočtového opatření 14/2005…………………………………………………………………………………… 2

5)BYDLENÍ, ÚDRŽBA OBECNÍCH BYTŮ…………………………………………………………………………………. 2

6)SOCIÁLNÍ VĚCI, ZDRAVOTNICTVÍ………………………………………………………………………………………. 2

7)ŠKOLSTVÍ, KULTURA, SPORT, SPOLKY…………………………………………………………………………….. 2

7.1 Vzpomínková akce – 200 let bitvy u Slavkova…………………………………………………………………………. 2

7.2 Pamětní pohlednice…………………………………………………………………………………………………………. 2

8)ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ………………………………………………………………………………………………………. 3

8.1 Navýšení finančních prostředků na úklid zastávek MHD……………………………………………………………. 3

9)BEZPEČNOST, CIVILNÍ A POŽÁRNÍ OCHRANA…………………………………………………………………….. 3

9.1 Čerpání finančních prostředků JSDH Holásky………………………………………………………………………… 3

ORGANIZACE

1.1 Schválení programu schůze Rady

Usnesení :

Rada schvaluje program 88. schůze RMČ.

1.2 Kontrola úkolů

Nesplněné zůstávají tyto úkoly:

RMČ :

26/IV 3.1 S

64/IV 2.2 Přístřešek MHD Revoluční

66/IV 3.3 EU Ivanovické náměstí

67/IV 4.2 S, 4.4 S

68/IV 2.8 Brána Sokolnická

71/IV 4.1 S

74/IV 1.3 Program rozvoje, 2.1 Doplnění značení Farní-Podlipná

77/IV 3.4 S

78/IV 3.8 Restaurování plastik kaple BI

79/IV 1.3 Veřejnoprávní smlouva Tuřany-Šlapanice

82/IV 2.3 Přístřešky v Holáskách

84/IV 2.1 TDI Přístřešky v Holáskách, 8.1 Zalesnění pozemků v Holáskách-projekt

85/IV 2.1 Práh Jahodová, 3.5 S, 4.2 Hospodaření ZŠ Měšťanská, 8.1 Lavičky v Májovém parku, 8.2 Řez stromu Jahodová

86/IV 2.3 Revitalizace Tuřanského potoka, 2.4 Zrušení polní cesty Vlčkova, 8.1 Výběh pro psy

87/IV 2.1 Vitráže, 2.2 Besip, 6.1 Komín ZS, 8.2 Zimní údržba – pěší komunikace, 8.3. Zimní údržba – místní komunikace

1.3 Komise sociálně-zdravotní

Usnesení:

Rada bere na vědomí zápis z jednání komise sociálně-zdravotní ze dne 11.10.2005

2) ÚZEMNÍ ROZVOJ, DOPRAVA, TECHNICKÉ SÍTĚ

2.1 Zateplení budovy MŠ Holásecká

Usnesení :

Rada vybrala firmu Mareš na provedení zateplení MŠ Holásecká v ceně 235 347,50 Kč

2.2 Ochrana stromů obrubami Tuřanské náměstí

Usnesení :

Rada vybrala z předložených nabídek firmu Zemako v ceně do 145 000,- Kč včetně DPH a pověřuje starostu podpisem smlouvy

3)MAJETEK

3.1 Pozemek kolem SSO Malínská

Usnesení:

Rada souhlasí, aby nebyla požadována úhrada nákladů za pokosení pozemku p.č. 3753/1 k.ú. Tuřany od nájemců pozemku z důvodu jejich sociální situace.

3.2 Vyjádření k prodeji pozemku p.č. 568 k.ú. Tuřany

Usnesení:

Rada nedoporučuje Zastupitelstvu ke schválení prodej části pozemku p.č. 568 k.ú. Tuřany.

4) FINANCE, INVESTICE

4.1 Cenová nabídka Technických sítí Brno a.s. na montáž a demontáž vánočního osvětlení

Usnesení :

Rada souhlasí s nabídkou Technických sítí Brno a.s. na montáž a demontáž vánočního osvětlení v MČ Brno – Tuřany v částce 35 819,- včetně DPH

4.2 Návrh rozpočtového opatření 14/2005

Usnesení :

Rada schvaluje rozpočtové opatření č. 14/2005, které se týká přesunu finančních prostředků v rámci provozních výdajů rozpočtu MČ Brno – Tuřany 2005.

5) BYDLENÍ, ÚDRŽBA OBECNÍCH BYTŮ

6) SOCIÁLNÍ VĚCI, ZDRAVOTNICTVÍ

7)ŠKOLSTVÍ, KULTURA, SPORT, SPOLKY

7.1 Vzpomínková akce – 200 let bitvy u Slavkova

Usnesení:

Rada schvaluje zajištění Vzpomínkové akce k výročí bitvy u Slavkova u napoleonských schodů dne 2.12.2005 finančním objemem ve výši 3 tis. Kč.

7.2 Pamětní pohlednice

Usnesení:

Rada schvaluje vydání pamětní pohlednice tzv. napoleonských schodů k 200. výročí bitvy u Slavkova v ceně do 8 tis. Kč.

8)ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

8.1 Navýšení finančních prostředků na úklid zastávek MHD

Usnesení :

Rada schvaluje navýšení finančních prostředků za úklid zastávek MHD pro pana Miloslava Frýze o 2000,- Kč měsíčně od 15.11.2005. Jedná se o vyšší frekvenci úklidu některých zastávek a zvýšení cen benzínu.

9) BEZPEČNOST, CIVILNÍ A POŽÁRNÍ OCHRANA

9.1 Čerpání finančních prostředků JSDH Holásky

Usnesení :

Rada souhlasí s čerpáním finančních prostředků pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů Holásky v celkové výši 17.820,- Kč v