Usnesení z 83/IV. schůze Rady městské části Brno-Tuřany ze dne 8.9. 2005

Zápis z 83. mimořádné schůze Rady Městské části Brno – Tuřany

83. mimořádné schůze Rady Městské části Brno – Tuřany ze dne 8.9. 2005

zápis byl upraven z důvodu ochrany osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., v platném znění

Přítomni dle prezenční listiny :

Jan Havlík starostaomluveni :

Marie Stehlíková místostarostka

Miloslav Blažek Ing. člen rady

Josef Panáček Ing. člen rady

Jan Petrás Ing. člen rady

 

 

 

Program:

1) ORGANIZACE………………………………………………………………………………………………………………… 1

1.1 Schválení programu schůze Rady……………………………………………………………………………………….. 1

 

6) SOCIÁLNÍ VĚCI, ZDRAVOTNICTVÍI

6.1 Vyzývací dopis Dostavba tělocvičny Tuřanská 12

1) ORGANIZACE

1.1 Schválení programu schůze Rady

Usnesení :

Rada schvaluje program 83. schůze RMČ.

 

 

 

6)

SOCIÁLNÍ VĚCI, ZDRAVOTNICTVÍ

 

 

 

 

6.1 Vyzývací dopis na akci Dostavba tělocvičny Tuřanská 12

 

 

 

 

Usnesení:

Rada souhlasí se zněním vyzývacího dopisu na akci Dostavba tělocvičny Tuřanská 12.

 

 

 

 

 

V Brně – Tuřanech 8.9. 2005

 

 

Marie Stehlíková                                               Jan Havlík
místostarostka MČ Brno – Tuřany                  starosta MČ Brno – Tuřany