Usnesení z 19/IV zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Tuřany ze dne 15.9.2005

Usnesení z 19/IV zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Tuřany ze dne 15.9.2005

15.9.2005

Usnesení 19/IV ZMČ  Brno – Tuřany  ze dne 15. 9. 2005

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zastupitelstvo MČ Brno – Tuřany:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

–          volí pro 19/IV zasedání ZMČ navrhovatele usnesení pana Ing. Pavla Bártu a paní Ing. Jitku Gallovou

 

 

 

 

 

 

 

 

 

–          ověřovatele zápisu paní Ing. Miloslava Blažka a  pana Miroslava Tesaře

 

 

 

 

 

 

 

 

 

–          sčitatele Mgr. Renatu Pokornou

 

 

 

 

 

 

 

 

 

–          schvaluje  program 19/IV zasedání ZMČ Brno-Tuřany

 

 

 

 

 

 

 

 

 

–          bere na vědomí výsledky hospodaření MČ Brno – Tuřany za I. pololetí 2005

 

 

 

 

 

 

 

 

 

–          schvaluje rozpočtové opatření č. 10/2005, kterým se navyšují  výdaje rozpočtu 2005 o 141 tisíc Kč z 41.581,8 tis. Kč na celkovou výši  41.722,8   tisíc Kč a příjmy rozpočtu zůstávají 35.964,8 tis. Kč a zapojení FRR ve výši 141 tis. Kč.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

–          doporučuje Statutárnímu městu Brnu prodej pozemků p.č. 1131 o výměře 182 m2 a p.č. 1132 o výměře 763 m2 v k.ú. Brněnské Ivanovice firmě AZP Brno s.r.o..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

–          doporučuje Statutárnímu městu Brnu prodej pozemků p.č. 1326/12 o výměře 2270 m2 a p.č. 1323/1 o výměře 618 m2 v k.ú. Brněnské Ivanovice.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

–          schvaluje dodatek č. VI. ke zřizovací listině Základní školy Brno, Měšťanská 21, příspěvková organizace, dodatek č.IV. ke zřizovací listině Mateřské školy Brno, Holásecká 11, příspěvková organizace, dodatek č. II. ke zřizovací listině Mateřské školy Brno, V Aleji 2, příspěvková organizace a dodatek č. II. ke zřizovací listině Mateřské školy Brno, U Lípy Svobody 3, příspěvkové organizace.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

–          nemá připomínek k návrhu Pravidel o pronájmu bytů v domech v majetku města Brna a k podmínkám zajišťování bytové náhrady.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

–          schvaluje návrh odpisového plánu HIM na rok 2005 – ZŠ Měšťanská

 

 

 

 

 

 

 

 

 

–          schvaluje návrh rozpočtového výhledu MČ Brno – Tuřany na období 2007 – 2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Pavel Bárta                   Ing. Jitka Gallová        Ing. Miloslav Blažek     Miroslav Tesař

 

 

 

 

navrhovatel usnesení        navrhovatel usnesení      ověřovatel zápisu       ověřovatel zápisu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.9.2005

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Havlík                               Marie Stehlíková

 

 

 

 

starosta                                  místostarostka