Usnesení z 5/V. mimořádné schůze Rady městské části Brno-Tuřany ze dne 27.12.2006

Usnesení z 5/V. mimořádné schůze Rady městské části Brno-Tuřany ze dne 27.12.2006

27.12.2006

Přítomni dle prezenční listiny :

Ing. Miroslav Dorazil, starosta                                        omluveni :

Ing. Vlasta Hrdlíková, místostarostka

Ing. Sylva Kostková, člen rady

Vladimír Bartl, člen rady

Zdeněk Svoboda, člen rady

 

 

 

Program:

1)     ORGANIZACE………………………………………………………………………………………………………………… 1

 

 

 

 

1.1 Schválení programu schůze Rady……………………………………………………………………………………….. 1

 

 

 

 

10)    RŮZNÉ……..………………………………………………………………………………………………………………….1

 

 

 

 

10.1 Ples – tombola…………………………………………………………………………………………………………………1

1)    ORGANIZACE

1.1 Schválení programu schůze Rady

Usnesení :

Rada schvaluje program 5. mimořádné schůze RMČ.

 

 

 

10) RŮZNÉ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.1 Ples – tombola

 

 

 

 

Usnesení:

Rada souhlasí s nákupem výher do tomboly 14. společenského plesu pořádaného MČ Brno — Tuřany v Orlovně na ulici Rolencova, pořádaného dne 13.1.2007, v ceně do 20 000,- Kč a cenou vstupenky ve výši 100,- Kč.

 

 

 

 

 

 

V Brně – Tuřanech  27.12.2006

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing.Miroslav Dorazil                                                                   Ing.Vlasta Hrdlíková

starosta MČ Brno – Tuřany                                                   místostarostka MČ Brno – Tuřany