Usnesení z 58/IV. schůze Rady městské části Brno-Tuřany ze dne 25.10.2004

Zápis s usnesením z 58/IV zasedání Rady MČ Brno – Tuřany

které se konalo dne 25.10.2004 na ÚMČ Brno – Tuřany, Tuřanské nám. 1, 620 00 Brno. Zasedání začalo v 16 hodin, skončilo ve 21.40 hodin.

 

Přítomní:

Jan Havlík, Marie Stehlíková, Ing. Miloslav Blažek, Ing. Josef Panáček, Ing. Jan Petrás

Program:

Ad1) Technický bod

Ad2) Kontrola úkolů

Ad3) Usnesení z jednání komisí a výborů

3.1 Zápis ze 13. zasedání finančního výboru

Ad4) Majetkoprávní dispozice

4.1 Pronájem prostor na ZS

4.2 Prodej pozemků v k.ú. Brněnské Ivanovice

4.3 Pronájem pozemků v k.ú. Tuřany

4.4 Návrh pozemků ke svěření

Ad5) Hospodářské záležitosti

5.1 Rozpočtový výhled 2006 – 2015

5.2 Rozpočtové opatření č. 5/2004

5.3 Technické vyrovnání účtů po ukončení činnosti MŠ Zapletalova

5.4 Zimní údržba komunikací

5.5 Zimní údržba místních pěších komunikací

5.6 Výstroj a výzbroj pro Jednotku SDH Brněnské Ivanovice

5.7 Opravy studní

5.8 Havárie kanalizace v budově MŠ Zapletalova

5.9 Sponzorský dar

5.10 Nákup černobílé laserové síťové tiskárny

5.11 Výsledky hospodaření za I.-III. čtvrtletí 2004

Ad6) Organizační záležitosti

6.1 Doplnění programu 14/IV. zasedání ZMČ

6.2 Doplnění zřizovací listiny ZŠ Měšťanská

6.3 Zřizovací listiny Jednotek SDH

6.4 Doplnění Požárního řádu

Ad7) Různé

7.1 Urbanistická studie naší městské části – průzkumy a rozbory

7.2 Záměr na výstavbu pekárny

 • Technický bod

  Rada schvaluje program svého zasedání.

  Hlasování: pro 5

  Marie Stehlíková byla pověřena podepsáním zápisu.

  Hlasování: pro 5

Rada schvaluje program svého zasedání.

Hlasování: pro 5

Marie Stehlíková byla pověřena podepsáním zápisu.

Hlasování: pro 5

 1. Kontrola úkolů

  Nesplněné zůstávají tyto úkoly:

  40/III bod 11 S

  19/IV 5.4 S,

  26/IV 3.1 S,

  51/IV 5.3, 5.5,

  53/IV 5.1, 5.2, 5.13, 7.3

  54/IV 3.4, 3.5 ZMČ, 4.1, 4.8, 4.10 ZMČ, 5.2,

  55/IV 3.4 ZMČ, 4.6, 4.8, 4.9, 5.3 ZMČ

  56/IV 5.2, 6.3

  57/IV 3.2 ZMČ, 3.3 ZMČ, 3.4 ZMČ, 4.1, 4.2 ZMČ, 4.3 ZMČ, 4.4, 4.6, 4.7 ZMČ, 4.9., 4.10,

  4.11, 4.13, 4.17, 4.18, 4.21 ZMČ,

 2. Usnesení z jednání komisí a výborů

 3. Zápis ze 13. zasedání finančního výboru

 4. Zápis ze 13. zasedání finančního výboru

 5. Rada bere na vědomí zápis ze 13. zasedání finančního výboru ze dne 14.10.2004. Zápis bude předložen ZMČ.

 6. Majetkoprávní dispozice

 7. Pronájem prostor na ZS

  Rada projednala žádost firmy JO-KA spol. s r.o. o pronájem prostor v budově zdravotního střediska a souhlasí s podepsáním nájemní smlouvy.

  Hlasování: pro 5

  Odpovídá: starosta a vedoucí OV

  Termín: ihned

 8. Prodej pozemků v k.ú. Brněnské Ivanovice

  Rada doporučuje ZMČ schválit prodej pozemků p.č. 722/2, 724/1 a 724/2 v k.ú. Brněnské Ivanovice.

  Hlasování: pro 5

  Odpovídá: vedoucí OV

  Termín: ihned

 9. Pronájem pozemků v k.ú. Tuřany

  Rada souhlasí s pronájmem části pozemku p.č. 209/3 k.ú. Tuřany z úrovně města Brna.

  Hlasování: pro 5

  Odpovídá: vedoucí OV

  Termín: ihned

 10. Návrh pozemků ke svěření

 11. Pronájem prostor na ZS

  Rada projednala žádost firmy JO-KA spol. s r.o. o pronájem prostor v budově zdravotního střediska a souhlasí s podepsáním nájemní smlouvy.

  Hlasování: pro 5

  Odpovídá: starosta a vedoucí OV

  Termín: ihned

 12. Prodej pozemků v k.ú. Brněnské Ivanovice

  Rada doporučuje ZMČ schválit prodej pozemků p.č. 722/2, 724/1 a 724/2 v k.ú. Brněnské Ivanovice.

  Hlasování: pro 5

  Odpovídá: vedoucí OV

  Termín: ihned

 13. Pronájem pozemků v k.ú. Tuřany

  Rada souhlasí s pronájmem části pozemku p.č. 209/3 k.ú. Tuřany z úrovně města Brna.

  Hlasování: pro 5

  Odpovídá: vedoucí OV

  Termín: ihned

 14. Návrh pozemků ke svěření

 15. Prodej pozemků v k.ú. Brněnské Ivanovice

  Rada doporučuje ZMČ schválit prodej pozemků p.č. 722/2, 724/1 a 724/2 v k.ú. Brněnské Ivanovice.

  Hlasování: pro 5

  Odpovídá: vedoucí OV

  Termín: ihned

 16. Pronájem pozemků v k.ú. Tuřany

  Rada souhlasí s pronájmem části pozemku p.č. 209/3 k.ú. Tuřany z úrovně města Brna.

  Hlasování: pro 5

  Odpovídá: vedoucí OV

  Termín: ihned

 17. Návrh pozemků ke svěření

 18. Pronájem pozemků v k.ú. Tuřany

  Rada souhlasí s pronájmem části pozemku p.č. 209/3 k.ú. Tuřany z úrovně města Brna.

  Hlasování: pro 5

  Odpovídá: vedoucí OV

  Termín: ihned

 19. Návrh pozemků ke svěření

 20. Návrh pozemků ke svěření

 21. Rada projednala návrh MO MMB o svěření pozemků v majetku města Brna městské části p.č. 675/1, 675/2, 928/3, 928/4, 937/3 k.ú. Brněnské Ivanovice a p.č. 2227, 2228 k.ú. Holásky. Rada nebude žádat o svěření uvedených pozemků s výjimkou p.č. 2227 a 2228 k.ú. Holásky.

  Hlasování: pro 5

  Odpovídá: vedoucí OV

  Termín: ihned

 22. Hospodářské záležitosti

 23. Rozpočtový výhled 2006 – 2015

  Rada schválila návrh rozpočtového výhledu 2006 – 2015 pozměněného na základě požadavků MMB a doporučuje jej Zastupitelstvu ke schválení v tomto znění.

  Hlasování: pro 5

  Odpovídá: vedoucí ORF

  Termín: ihned

 24. Rozpočtový výhled 2006 – 2015

  Rada schválila návrh rozpočtového výhledu 2006 – 2015 pozměněného na základě požadavků MMB a doporučuje jej Zastupitelstvu ke schválení v tomto znění.

  Hlasování: pro 5

  Odpovídá: vedoucí ORF

  Termín: ihned

 25. Rozpočtové opatření č. 5/2004

  Rada projednala a schválila změny v připravovaném rozpočtovém opatření a doporučuje RO č. 5/2004 ZMČ ke schválení.

  Hlasování: pro 5

  Odpovídá: vedoucí ORF

  Termín: ihned

 26. Technické vyrovnání účtů po ukončení činnosti MŠ Zapletalova

  Rada doporučuje ZMČ ke schválení neinvestiční dotaci pro budovu MŠ Zapletalova 67 ve výši 8,48 Kč jako technické vyrovnání účtů po ukončení činnosti MŠ.

  Hlasování: pro 5

  Odpovídá: vedoucí ORF

  Termín: ihned

 27. Zimní údržba komunikací

  Z nabídek tří firem na zimní údržbu komunikací v naší městské části vybrala rada firmu TS Slatina v ceně do 280 tis. Kč.

  Hlasování: pro 5

  Odpovídá: vedoucí SÚ

  Termín: ihned

 28. Zimní údržba místních pěších komunikací

  Z nabídek firem na zimní údržbu místních pěších komunikací vybrala rada firmu EDEN – pro k.ú. Brněnské Ivanovice a firmu Gärtner – pro k.ú. Holásky, Dvorska, Tuřany.

  Hlasování: pro 5

  Odpovídá: vedoucí SÚ

  Termín: ihned

 29. Výstroj a výzbroj pro Jednotku SDH Brněnské Ivanovice

  Rada projednala žádost JSDH Brněnské Ivanovice o nákup výstroje a výzbroje a DHM v ceně do 35 tis. Kč vč. DPH a s tímto nákupem souhlasí. Rada požaduje změnu rozpisu položek a zapracování do rozpočtového opatření. Rozpočtová skladba 5512/5132,5137.

  Hlasování: pro 5

  Odpovídá: vedoucí OV, ORF

  Termín: ihned

 30. Opravy studní

  Z předložených nabídek na opravy studní na ulicích Vyšehradská, Jahodová, Na Návsi vybrala rada firmu HKÚ v celkové ceně do 90.000 Kč včetně DPH.

  Hlasování: pro 5

  Odpovídá: vedoucí SÚ

  Termín: ihned

 31. Havárie kanalizace v budově MŠ Zapletalova

  Rada projednala nabídku firmy Pecák na opravu havárie horizontální kanalizace v budově MŠ Zapletalova v ceně do 22 tis. Kč včetně DPH a s opravou souhlasí. Rozpočtová skladba 3111/5171.

  Hlasování: pro 5

  Odpovídá: vedoucí SÚ

  Termín: ihned

 32. Sponzorský dar

  Rada schvaluje příjem sponzorského daru na propagační účely MČ ve výši 15.000 Kč. Rozpočtová skladba -příjmy 3319/2321, výdaje 3319/5169.

  Hlasování: pro 5

  Odpovídá: vedoucí ORF

  Termín: ihned

 33. Nákup černobílé laserové síťové tiskárny

  Z nabídek firem na nákup černobílé laserové síťové tiskárny pro Stavební úřad vybrala Rada nabídku firmy Expocomp v ceně do 18.000,- Kč. Rozpočtová skladba 6171/5137.

  Hlasování: pro 5

  Odpovídá: starosta

  Termín: ihned

 34. Výsledky hospodaření za I.-III. čtvrtletí 2004

 35. Zimní údržba komunikací

  Z nabídek tří firem na zimní údržbu komunikací v naší městské části vybrala rada firmu TS Slatina v ceně do 280 tis. Kč.

  Hlasování: pro 5

  Odpovídá: vedoucí SÚ

  Termín: ihned

 36. Zimní údržba místních pěších komunikací

  Z nabídek firem na zimní údržbu místních pěších komunikací vybrala rada firmu EDEN – pro k.ú. Brněnské Ivanovice a firmu Gärtner – pro k.ú. Holásky, Dvorska, Tuřany.

  Hlasování: pro 5

  Odpovídá: vedoucí SÚ

  Termín: ihned

 37. Výstroj a výzbroj pro Jednotku SDH Brněnské Ivanovice

  Rada projednala žádost JSDH Brněnské Ivanovice o nákup výstroje a výzbroje a DHM v ceně do 35 tis. Kč vč. DPH a s tímto nákupem souhlasí. Rada požaduje změnu rozpisu položek a zapracování do rozpočtového opatření. Rozpočtová skladba 5512/5132,5137.

  Hlasování: pro 5

  Odpovídá: vedoucí OV, ORF

  Termín: ihned

 38. Opravy studní

  Z předložených nabídek na opravy studní na ulicích Vyšehradská, Jahodová, Na Návsi vybrala rada firmu HKÚ v celkové ceně do 90.000 Kč včetně DPH.

  Hlasování: pro 5

  Odpovídá: vedoucí SÚ

  Termín: ihned

 39. Havárie kanalizace v budově MŠ Zapletalova

  Rada projednala nabídku firmy Pecák na opravu havárie horizontální kanalizace v budově MŠ Zapletalova v ceně do 22 tis. Kč včetně DPH a s opravou souhlasí. Rozpočtová skladba 3111/5171.

  Hlasování: pro 5

  Odpovídá: vedoucí SÚ

  Termín: ihned

 40. Sponzorský dar

  Rada schvaluje příjem sponzorského daru na propagační účely MČ ve výši 15.000 Kč. Rozpočtová skladba -příjmy 3319/2321, výdaje 3319/5169.

  Hlasování: pro 5

  Odpovídá: vedoucí ORF

  Termín: ihned

 41. Nákup černobílé laserové síťové tiskárny

  Z nabídek firem na nákup černobílé laserové síťové tiskárny pro Stavební úřad vybrala Rada nabídku firmy Expocomp v ceně do 18.000,- Kč. Rozpočtová skladba 6171/5137.

  Hlasování: pro 5

  Odpovídá: starosta

  Termín: ihned

 42. Výsledky hospodaření za I.-III. čtvrtletí 2004

 43. Zimní údržba místních pěších komunikací

  Z nabídek firem na zimní údržbu místních pěších komunikací vybrala rada firmu EDEN – pro k.ú. Brněnské Ivanovice a firmu Gärtner – pro k.ú. Holásky, Dvorska, Tuřany.

  Hlasování: pro 5

  Odpovídá: vedoucí SÚ

  Termín: ihned

 44. Výstroj a výzbroj pro Jednotku SDH Brněnské Ivanovice

  Rada projednala žádost JSDH Brněnské Ivanovice o nákup výstroje a výzbroje a DHM v ceně do 35 tis. Kč vč. DPH a s tímto nákupem souhlasí. Rada požaduje změnu rozpisu položek a zapracování do rozpočtového opatření. Rozpočtová skladba 5512/5132,5137.

  Hlasování: pro 5

  Odpovídá: vedoucí OV, ORF

  Termín: ihned

 45. Opravy studní

  Z předložených nabídek na opravy studní na ulicích Vyšehradská, Jahodová, Na Návsi vybrala rada firmu HKÚ v celkové ceně do 90.000 Kč včetně DPH.

  Hlasování: pro 5

  Odpovídá: vedoucí SÚ

  Termín: ihned

 46. Havárie kanalizace v budově MŠ Zapletalova

  Rada projednala nabídku firmy Pecák na opravu havárie horizontální kanalizace v budově MŠ Zapletalova v ceně do 22 tis. Kč včetně DPH a s opravou souhlasí. Rozpočtová skladba 3111/5171.

  Hlasování: pro 5

  Odpovídá: vedoucí SÚ

  Termín: ihned

 47. Sponzorský dar

  Rada schvaluje příjem sponzorského daru na propagační účely MČ ve výši 15.000 Kč. Rozpočtová skladba -příjmy 3319/2321, výdaje 3319/5169.

  Hlasování: pro 5

  Odpovídá: vedoucí ORF

  Termín: ihned

 48. Nákup černobílé laserové síťové tiskárny

  Z nabídek firem na nákup černobílé laserové síťové tiskárny pro Stavební úřad vybrala Rada nabídku firmy Expocomp v ceně do 18.000,- Kč. Rozpočtová skladba 6171/5137.

  Hlasování: pro 5

  Odpovídá: starosta

  Termín: ihned

 49. Výsledky hospodaření za I.-III. čtvrtletí 2004

 50. Výstroj a výzbroj pro Jednotku SDH Brněnské Ivanovice

  Rada projednala žádost JSDH Brněnské Ivanovice o nákup výstroje a výzbroje a DHM v ceně do 35 tis. Kč vč. DPH a s tímto nákupem souhlasí. Rada požaduje změnu rozpisu položek a zapracování do rozpočtového opatření. Rozpočtová skladba 5512/5132,5137.

  Hlasování: pro 5

  Odpovídá: vedoucí OV, ORF

  Termín: ihned

 51. Opravy studní

  Z předložených nabídek na opravy studní na ulicích Vyšehradská, Jahodová, Na Návsi vybrala rada firmu HKÚ v celkové ceně do 90.000 Kč včetně DPH.

  Hlasování: pro 5

  Odpovídá: vedoucí SÚ

  Termín: ihned

 52. Havárie kanalizace v budově MŠ Zapletalova

  Rada projednala nabídku firmy Pecák na opravu havárie horizontální kanalizace v budově MŠ Zapletalova v ceně do 22 tis. Kč včetně DPH a s opravou souhlasí. Rozpočtová skladba 3111/5171.

  Hlasování: pro 5

  Odpovídá: vedoucí SÚ

  Termín: ihned

 53. Sponzorský dar

  Rada schvaluje příjem sponzorského daru na propagační účely MČ ve výši 15.000 Kč. Rozpočtová skladba -příjmy 3319/2321, výdaje 3319/5169.

  Hlasování: pro 5

  Odpovídá: vedoucí ORF

  Termín: ihned

 54. Nákup černobílé laserové síťové tiskárny

  Z nabídek firem na nákup černobílé laserové síťové tiskárny pro Stavební úřad vybrala Rada nabídku firmy Expocomp v ceně do 18.000,- Kč. Rozpočtová skladba 6171/5137.

  Hlasování: pro 5

  Odpovídá: starosta

  Termín: ihned

 55. Výsledky hospodaření za I.-III. čtvrtletí 2004

 56. Opravy studní

  Z předložených nabídek na opravy studní na ulicích Vyšehradská, Jahodová, Na Návsi vybrala rada firmu HKÚ v celkové ceně do 90.000 Kč včetně DPH.

  Hlasování: pro 5

  Odpovídá: vedoucí SÚ

  Termín: ihned

 57. Havárie kanalizace v budově MŠ Zapletalova

  Rada projednala nabídku firmy Pecák na opravu havárie horizontální kanalizace v budově MŠ Zapletalova v ceně do 22 tis. Kč včetně DPH a s opravou souhlasí. Rozpočtová skladba 3111/5171.

  Hlasování: pro 5

  Odpovídá: vedoucí SÚ

  Termín: ihned

 58. Sponzorský dar

  Rada schvaluje příjem sponzorského daru na propagační účely MČ ve výši 15.000 Kč. Rozpočtová skladba -příjmy 3319/2321, výdaje 3319/5169.

  Hlasování: pro 5

  Odpovídá: vedoucí ORF

  Termín: ihned

 59. Nákup černobílé laserové síťové tiskárny

  Z nabídek firem na nákup černobílé laserové síťové tiskárny pro Stavební úřad vybrala Rada nabídku firmy Expocomp v ceně do 18.000,- Kč. Rozpočtová skladba 6171/5137.

  Hlasování: pro 5

  Odpovídá: starosta

  Termín: ihned

 60. Výsledky hospodaření za I.-III. čtvrtletí 2004

 61. Havárie kanalizace v budově MŠ Zapletalova

  Rada projednala nabídku firmy Pecák na opravu havárie horizontální kanalizace v budově MŠ Zapletalova v ceně do 22 tis. Kč včetně DPH a s opravou souhlasí. Rozpočtová skladba 3111/5171.

  Hlasování: pro 5

  Odpovídá: vedoucí SÚ

  Termín: ihned

 62. Sponzorský dar

  Rada schvaluje příjem sponzorského daru na propagační účely MČ ve výši 15.000 Kč. Rozpočtová skladba -příjmy 3319/2321, výdaje 3319/5169.

  Hlasování: pro 5

  Odpovídá: vedoucí ORF

  Termín: ihned

 63. Nákup černobílé laserové síťové tiskárny

  Z nabídek firem na nákup černobílé laserové síťové tiskárny pro Stavební úřad vybrala Rada nabídku firmy Expocomp v ceně do 18.000,- Kč. Rozpočtová skladba 6171/5137.

  Hlasování: pro 5

  Odpovídá: starosta

  Termín: ihned

 64. Výsledky hospodaření za I.-III. čtvrtletí 2004

 65. Sponzorský dar

  Rada schvaluje příjem sponzorského daru na propagační účely MČ ve výši 15.000 Kč. Rozpočtová skladba -příjmy 3319/2321, výdaje 3319/5169.

  Hlasování: pro 5

  Odpovídá: vedoucí ORF

  Termín: ihned

 66. Nákup černobílé laserové síťové tiskárny

  Z nabídek firem na nákup černobílé laserové síťové tiskárny pro Stavební úřad vybrala Rada nabídku firmy Expocomp v ceně do 18.000,- Kč. Rozpočtová skladba 6171/5137.

  Hlasování: pro 5

  Odpovídá: starosta

  Termín: ihned

 67. Výsledky hospodaření za I.-III. čtvrtletí 2004

 68. Nákup černobílé laserové síťové tiskárny

  Z nabídek firem na nákup černobílé laserové síťové tiskárny pro Stavební úřad vybrala Rada nabídku firmy Expocomp v ceně do 18.000,- Kč. Rozpočtová skladba 6171/5137.

  Hlasování: pro 5

  Odpovídá: starosta

  Termín: ihned

 69. Výsledky hospodaření za I.-III. čtvrtletí 2004

 70. Výsledky hospodaření za I.-III. čtvrtletí 2004

 71. Rada bere na vědomí výsledky hospodaření za I.-III. čtvrtletí 2004.

 72. Organizační záležitosti

 73. Doplnění programu 14/IV. zasedání ZMČ

  Rada doplňuje program 14/IV. zasedání ZMČ o následující body: Souhrnná bilance rozpočtu na rok 2005, Zřizovací listiny Jednotek SDH Holásky a Brněnské Ivanovice a doplnění Zřizovací listiny ZŠ, Doplnění Požárního řádu MČ, Informace o výsledcích hospodaření za I.-III. čtvrtletí 2004

  Hlasování: pro 5

  Odpovídá: starosta

 74. Doplnění zřizovací listiny ZŠ Měšťanská

  Rada doporučuje ZMČ ke schválení doplnění zřizovací listiny ZŠ Měšťanská v článku V. Organizační uspořádání, bod 3.1. Brno, Požární 1 – školní jídelna, výdejna a bod 3.2. Brno, Dvorecká 4 – školní jídelna, výdejna.

  Hlasování: pro 5

  Odpovídá: vedoucí OV

  Termín: ihned

 75. Doplnění programu 14/IV. zasedání ZMČ

  Rada doplňuje program 14/IV. zasedání ZMČ o následující body: Souhrnná bilance rozpočtu na rok 2005, Zřizovací listiny Jednotek SDH Holásky a Brněnské Ivanovice a doplnění Zřizovací listiny ZŠ, Doplnění Požárního řádu MČ, Informace o výsledcích hospodaření za I.-III. čtvrtletí 2004

  Hlasování: pro 5

  Odpovídá: starosta

 76. Doplnění zřizovací listiny ZŠ Měšťanská

  Rada doporučuje ZMČ ke schválení doplnění zřizovací listiny ZŠ Měšťanská v článku V. Organizační uspořádání, bod 3.1. Brno, Požární 1 – školní jídelna, výdejna a bod 3.2. Brno, Dvorecká 4 – školní jídelna, výdejna.

  Hlasování: pro 5

  Odpovídá: vedoucí OV

  Termín: ihned

 77. Doplnění zřizovací listiny ZŠ Měšťanská

  Rada doporučuje ZMČ ke schválení doplnění zřizovací listiny ZŠ Měšťanská v článku V. Organizační uspořádání, bod 3.1. Brno, Požární 1 – školní jídelna, výdejna a bod 3.2. Brno, Dvorecká 4 – školní jídelna, výdejna.

  Hlasování: pro 5

  Odpovídá: vedoucí OV

  Termín: ihned

 78. Zřizovací listiny Jednotek SDH

  Rada doporučuje ZMČ schválit zřizovací listiny jednotek SDH v Holáskách a Brněnských Ivanovicích.

  Hlasování: pro 5

  Odpovídá: vedoucí OV

  Termín: ihned

 79. Doplnění Požárního řádu
 80. Rada doporučuje ZMČ schválit doplnění Požárního řádu v příloze 4 o rozmístění podzemních hydrantů.

  Hlasování: pro 5

  Odpovídá: vedoucí OV

  Termín: ihned

 81. Různé

 82. Urbanistická studie naší městské části – průzkumy a rozbory

  Rada požaduje projednat urbanistickou studii naší městské části – průzkumy a rozbory, zpracovanou firmou Atelier ERA v komisi rozvoje.

  Hlasování: pro 5

  Odpovídá: předseda komise rozvoje

  Termín: do 20.11.2004

 83. Záměr na výstavbu pekárny

 84. Urbanistická studie naší městské části – průzkumy a rozbory

  Rada požaduje projednat urbanistickou studii naší městské části – průzkumy a rozbory, zpracovanou firmou Atelier ERA v komisi rozvoje.

  Hlasování: pro 5

  Odpovídá: předseda komise rozvoje

  Termín: do 20.11.2004

 85. Záměr na výstavbu pekárny

 86. Záměr na výstavbu pekárny

 87. Různé

 88. Urbanistická studie naší městské části – průzkumy a rozbory

  Rada požaduje projednat urbanistickou studii naší městské části – průzkumy a rozbory, zpracovanou firmou Atelier ERA v komisi rozvoje.

  Hlasování: pro 5

  Odpovídá: předseda komise rozvoje

  Termín: do 20.11.2004

 89. Záměr na výstavbu pekárny

 90. Urbanistická studie naší městské části – průzkumy a rozbory

  Rada požaduje projednat urbanistickou studii naší městské části – průzkumy a rozbory, zpracovanou firmou Atelier ERA v komisi rozvoje.

  Hlasování: pro 5

  Odpovídá: předseda komise rozvoje

  Termín: do 20.11.2004

 91. Záměr na výstavbu pekárny

 92. Záměr na výstavbu pekárny

Rada požaduje projednat záměr pana Jaroslava Aulehly na výstavbu pekárny na ulici Hanácká naproti sokolovně v komisi rozvoje.

Hlasování: pro 5

Odpovídá: předseda komise rozvoje

Termín: do 20.11.2004

Zapsal: Ing. Petrás

                                           Marie Stehlíková                     Jan Havlík
                                           místostarostka                        starosta