Usnesení z 48/IV. schůze Rady městské části Brno-Tuřany ze dne 21.6.2004

Zápis s usnesením z 48/IV mimořádného zasedání Rady MČ Brno – Tuřany

které se konalo dne 21.6.2004 na ÚMČ Brno – Tuřany, Tuřanské nám. 1, 620 00 Brno. Zasedání začalo v 17.00 hodin, skončilo v 17,20 hodin.

Přítomní:

Jan Havlík, Ing. Josef Panáček, Ing. Jan Petrás, Ing. Miloslav Blažek, Marie Stehlíková

Ing. Vladimír Šrom, tajemník

1.1 Technický bod

Rada schvaluje program svého zasedání.

Hlasování: pro 5

Marie Stehlíková byla pověřena podepsáním zápisu.

Hlasování: pro 5

1.2 Nabídky na zakázku Rekonstrukce ZŠ Měšťanská objekt Dvorecká

Rada projednala zápis výběrové komise ze dne 15.6.2004 a vybrala z nabídek na rekonstrukci ZŠ Měšťanská objekt Dvorecká firmu Kvadros, a.s., Kšírova 120, Brno za nabídnutou cenu 7.710.313,50 Kč.

Zapsal: Ing. Jan Petrás

                                  Marie Stehlíková                              Jan Havlík
                                   místostarostka                                starosta