Usnesení ze 12/IV. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Tuřany ze dne 24.6.2004

Usnesení ze 12/IV. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Tuřany ze dne 24.6.2004

24.6.2004

Usnesení

ze 12 / IV. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Tuřany ze dne 24.6.2004

1. Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany schvaluje:

 

 1. Navrhovatele usnesení p. Martina Bolečka a pí. Blanku Gärtnerovou 

   

 2. Ověřovatele zápisu p.Tomáše Kopeckého a pí. Alexandru Pernesovou 

   

 3. Sčitatele p. Ing.Vladimíra Šroma 

   

 4. Program 121/IV. zasedání ZMČ Brno-Tuřany 

   

 5. Rozpočtové opatření č. 3/ 2004 

   

 6. Podání návrhu na změnu Územního plánu plochy na Tuřanském náměstí p.č. 1386 

  a p.č. 1388 k.ú. Tuřany / před radnicí a pod pekárnou / v souladu se schválenými

  studiemi / Šerek , Rusín , Wahla /

   

 7. Prodej pozemku p.č. 914 k.ú. Brněnské Ivanovice 

   

 8. 100.000,- Kč jako pomoc postiženým rodinám v Brně • Černovicích prostřednictvím MČ Brno – Černovice 

   

 9. Směnu části pozemku p.č. 44/7 k.ú. Brněnské Ivanovice za pozemek p.č. 44/1 k.ú. Brněnské Ivanovice ve vlastnictví města Brna 

   

 10. Výkup pozemků p.č. 436/1 a 436/46 k.ú. Holásky 

   

 11. Na základě nařízení vlády ze dne 26.05.2004, kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev zvýšení měsíční odměny neuvolněným členům zastupitelstva s účinností od 01.05.2004 

   

 12. Souhlasí s otevřením dvou podlimitních tříd v roce 2004/2005 

 

 • Navrhovatele usnesení p. Martina Bolečka a pí. Blanku Gärtnerovou 

   

 • Ověřovatele zápisu p.Tomáše Kopeckého a pí. Alexandru Pernesovou 

   

 • Sčitatele p. Ing.Vladimíra Šroma 

   

 • Program 121/IV. zasedání ZMČ Brno-Tuřany 

   

 • Rozpočtové opatření č. 3/ 2004 

   

 • Podání návrhu na změnu Územního plánu plochy na Tuřanském náměstí p.č. 1386 

  a p.č. 1388 k.ú. Tuřany / před radnicí a pod pekárnou / v souladu se schválenými

  studiemi / Šerek , Rusín , Wahla /

   

 • Prodej pozemku p.č. 914 k.ú. Brněnské Ivanovice 

   

 • 100.000,- Kč jako pomoc postiženým rodinám v Brně • Černovicích prostřednictvím MČ Brno – Černovice 

   

 • Směnu části pozemku p.č. 44/7 k.ú. Brněnské Ivanovice za pozemek p.č. 44/1 k.ú. Brněnské Ivanovice ve vlastnictví města Brna 

   

 • Výkup pozemků p.č. 436/1 a 436/46 k.ú. Holásky 

   

 • Na základě nařízení vlády ze dne 26.05.2004, kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev zvýšení měsíční odměny neuvolněným členům zastupitelstva s účinností od 01.05.2004 

   

 • Souhlasí s otevřením dvou podlimitních tříd v roce 2004/2005 

 

2. Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany neschvaluje:

:

 

  1. Prodej části pozemku p.č. 210/1, k.ú. Tuřany 

    

  2. Prodej p.č. 972/1 a věcné břemeno práva příjezdu a příchodu přes p.č. 972/2 k.ú. Brněnské Ivanovice 

    

  3. Prodej pozemku p.č. 172, k.ú. Dvorska 

    

  4. Neuvolněným členům zastupitelstva doplatek rozdílu mezi výší měsíčních odměn podle dosavadní právní úpravy a výší měsíčních odměn podle nového nařízení 

    

  5. Vyplacení dalšího platu za I.pololetí r. 2004 neuvolněným členům zastupitelstva 

3. Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany zvolilo:

 

 1. Předsedu kontrolního výboru pana Zdeňka Svobodu 

   

 2. Člena finančního výboru pana Ing. Ladislava Špondra 

 

 • Předsedu kontrolního výboru pana Zdeňka Svobodu 

   

 • Člena finančního výboru pana Ing. Ladislava Špondra 

 

 

 

 

Martin Boleček             Blanka Gärtnerová         Tomáš Kopecký       Alexandra Pernesová

navrhovatel usnesení     navrhovatel usnesení      ověřovatel zápisu     ověřovatel zápisu

 

 

Jan Havlík                 Marie Stehlíková

starosta                    místostarosta