Usnesení z 43/IV. schůze Rady městské části Brno-Tuřany ze dne 21.4.2004

Zápis s usnesením z 43/IV

Zasedání bylo zahájeno v 19 hodin, ukončeno v 19.40 hod.

Přítomní:

Jan Havlík, Marie Stehlíková, Ing. Josef Panáček, Ing. Miloslav Blažek a Ing. Jan Petrás

Zápis s usnesením z 43/IV zasedání Rady MČ Brno – Tuřany,.. 1

které se konalo dne 21.4.2004 na ÚMČ Brno Tuřany, Tuřanské nám. 1, 620 00 Brno.. 1

Ad1) Technický bod…………………………………………………………………………………………………………………………………… 1

Ad2) Různé………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1

2.1 Mandátní smlouva s firmou RTS……………………………………………………………………………………………………….. 1

2.2 Výzva více zájemcům k podání nabídky na II. etapu rekonstrukce radnice………………………………………… 1

2.3 Výzva více zájemcům k podání nabídky na akci Rekonstrukce ZŠ Dvorecká……………………………………… 1

Ad1) Technický bod

Rada schvaluje program svého zasedání.

Hlasování: pro 5

Marie Stehlíková byla pověřena podepsáním zápisu.

Hlasování: pro 5

Ad2) Různé

2.1 Mandátní smlouva s firmou RTS

Rada schvaluje znění mandátní smlouvy s firmou RTS, a.s. Brno na výkon zadání veřejné zakázky na rekonstrukci ZŠ Dvorecká

Hlasování: pro 5

Zodpovídá: tajemník

2.2 Výzva více zájemcům k podání nabídky na II. etapu rekonstrukce radnice

Rada schvaluje znění vyzývacího dopisu na provedení rekonstrukce radnice, II. etapa firmou IKIS, s.r.o., Brno více zájemcům. Osloveny budou firmy: DIRS Brno, AVUS Kobylnice, 3V+H Brno, FRAMA Brno, STAVOPROGRES Brno.

Hlasování: pro 5

Zodpovídá: tajemník

2.3 Výzva více zájemcům k podání nabídky na akci Rekonstrukce ZŠ Dvorecká

Rada schvaluje znění vyzývacího dopisu na provedení rekonstrukce ZŠ Dvorecká firmou RTS Brno více zájemcům. Osloveny budou firmy: Waler Brno, Kvadros Brno, P.S.K. Brno, INGA Brno, ROYS Znojmo.

Hlasování: pro 5

Zodpovídá: tajemník

Zapsal: Ing. Jan Petrás

                                Jan Havlík                          Marie Stehlíková
                                 
starosta                           místostarostka