Usnesení z 11/IV. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Tuřany ze dne 29.4.2004

Usnesení z 11/IV. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Tuřany ze dne 29.4.2004

29.4.2004

Usnesení

z 11/IV. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Tuřany ze dne 29.4.2004

1. Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany schvaluje:

 

 1. Navrhovatele usnesení p. Tomáše Kopeckého a p. Evu Rosenbergovou 

   

 2. Ověřovatele zápisu p. Miroslava Tesaře a p. Zdeňka Svobodu 

   

 3. Sčitatele p. Ing.Vladimíra Šroma 

   

 4. Program 11/IV. zasedání ZMČ Brno-Tuřany 

   

 5. Výsledky hospodaření za rok 2003 

   

 6. Návrh jednotlivých příspěvkových organizací, aby přebytky jejich hospodaření za rok 2003 byly vloženy do jejich rezervních fondů 

   

 7. Rozpočtové opatření č. 2/2004 

   

 8. Koupi pozemku p.č. 333/2 k.ú. Dvorska do majetku města Brna 

   

 9. Prodej pozemků p.č. 969/6,7,8, k.ú. Brněnské Ivanovice 

   

 10. Prodej pozemku p.č. 2502 k.ú. Holásky 

   

 11. Prodej pozemku p.č. 2340 k.ú. Holásky 

 

 • Navrhovatele usnesení p. Tomáše Kopeckého a p. Evu Rosenbergovou 

   

 • Ověřovatele zápisu p. Miroslava Tesaře a p. Zdeňka Svobodu 

   

 • Sčitatele p. Ing.Vladimíra Šroma 

   

 • Program 11/IV. zasedání ZMČ Brno-Tuřany 

   

 • Výsledky hospodaření za rok 2003 

   

 • Návrh jednotlivých příspěvkových organizací, aby přebytky jejich hospodaření za rok 2003 byly vloženy do jejich rezervních fondů 

   

 • Rozpočtové opatření č. 2/2004 

   

 • Koupi pozemku p.č. 333/2 k.ú. Dvorska do majetku města Brna 

   

 • Prodej pozemků p.č. 969/6,7,8, k.ú. Brněnské Ivanovice 

   

 • Prodej pozemku p.č. 2502 k.ú. Holásky 

   

 • Prodej pozemku p.č. 2340 k.ú. Holásky 

 

2. Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany neschvaluje:

:

 

  1. Prodej části pozemku p.č. 228/1, k.ú. Brněnské Ivanovice 

    

  2. Uveřejnění článku o leteckém dni s peticí v Listech 

3. Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany ukládá:

 

 1. Na doporučení kontrolního výboru starostovi dořešit v co nejkratší době protizáplavové opatření nad ulicí Jahodová. Toto opatření nemusí být dle návrhu firmy ACQUAPROCON, ale ve finančně méně náročné podobě. 

 

 • Na doporučení kontrolního výboru starostovi dořešit v co nejkratší době protizáplavové opatření nad ulicí Jahodová. Toto opatření nemusí být dle návrhu firmy ACQUAPROCON, ale ve finančně méně náročné podobě. 

 

 

4. Zastupitelstvo MČ Brno • Tuřany bere na vědomí

 

 

  1. Výsledky hospodaření za I. čtvrtletí roku 2004 

    

  2. Zápisy z finančního a kontrolního výboru 

    

  3. Odstoupení p. Marie Sýkorové z funkce předsedkyně kontrolního výboru 

4. Zastupitelstvo MČ Brno • Tuřany bere na vědomí

 

 

  1. Výsledky hospodaření za I. čtvrtletí roku 2004 

    

  2. Zápisy z finančního a kontrolního výboru 

    

  3. Odstoupení p. Marie Sýkorové z funkce předsedkyně kontrolního výboru 

 

 

Tomáš Kopecký            Eva Rosenbergová               Miroslav Tesař             Zdeněk Svoboda

navrhovatel usnesení      navrhovatel usnesení           ověřovatel zápisu          ověřovatel zápisu

 

 

Jan Havlík                       Marie Stehlíková

starosta                          místostarosta