Usnesení z 36/VI. mimořádné schůze Rady městské části Brno-Tuřany ze dne 19.12.2011

Usnesení z 36/VI. mimořádné schůze Rady městské části Brno-Tuřany

ze dne 19.12.2011

Přítomni dle prezenční listiny:

Bc. Aleš Jakubec, starosta; Michal Krátký, místostarosta; Mgr. et Mgr. Tomáš Dvořáček, DiS, člen Rady;

Tomáš Kopecký, člen Rady; Mgr. Bc. Petr Foltýn, člen Rady

Ing. Zdeněk Cibulka, tajemník

1. Program schůze Rady

Usnesení :

Rada schvaluje program 36/VI. mimořádné schůze RMČ uvedený v příloze č.1 zápisu.

2. ZŠ Měšťanská – žádost o finanční prostředky

Usnesení:

Rada schvaluje podání žádosti statutárnímu městu Brnu o poskytnutí finančních prostředků na nábytkové vybavení ve výši 400 000,- Kč a vybavení školní kuchyně dle požadavku ředitelky školy ve výši 90 000 ,- Kč.

3. Radnice – úprava dvora + příprava území

Usnesení:

Rada schvaluje nabídku Ing.arch. Pavla Pekára, Brno na zpracování podkladů pro úpravy dvora radnice v celkové ceně 15 000,- Kč a ukládá úřadu vystavit objednávku.

 

 

V Brně – Tuřanech 19.12.2011

 

 

Bc. Aleš Jakubec                                             Michal Krátký
starosta MČ Brno-Tuřany                        místostarosta MČ Brno-Tuřany