Usnesení z 35/VI. mimořádné schůze Rady městské části Brno-Tuřany ze dne 15.12.2011

Usnesení z 35/VI. mimořádné schůze Rady městské části Brno-Tuřany

ze dne 15.12.2011

Přítomni dle prezenční listiny:

Bc. Aleš Jakubec, starosta; Michal Krátký, místostarosta; Mgr. et Mgr. Tomáš Dvořáček, DiS, člen Rady;

Tomáš Kopecký, člen Rady; Mgr. Bc. Petr Foltýn, člen Rady

Ing. Zdeněk Cibulka, tajemník

 

1. Program schůze Rady

Usnesení :

Rada schvaluje program 35/VI. mimořádné schůze RMČ uvedený v příloze č.1 zápisu.

2. Vybavení JSDH Holásky

Usnesení:

Rada schvaluje nákup ochranných pomůcek a technického vybavení pro JSDH Holásky dle nabídky fy Perspekta spol. s r.o., Brno v ceně 209 736,- Kč vč.DPH.

 

 

 

V Brně – Tuřanech 15.12.2011

 

 

 

 

Bc. Aleš Jakubec                                            Michal Krátký
starosta MČ Brno-Tuřany                       místostarosta MČ Brno-Tuřany