Usnesení z 33/VI. mimořádné schůze Rady městské části Brno-Tuřany ze dne 8.12.2011

Usnesení z 33/VI. mimořádné schůze Rady městské části Brno-Tuřany

ze dne 8.12.2011

Přítomni dle prezenční listiny:

Bc. Aleš Jakubec, starosta; Michal Krátký, místostarosta; Mgr. et Mgr. Tomáš Dvořáček, DiS, člen Rady;

Tomáš Kopecký, člen Rady; Mgr. Bc. Petr Foltýn, člen Rady

Ing. Zdeněk Cibulka, tajemník

1. Program schůze Rady

Usnesení :

Rada schvaluje program 33/VI. mimořádné schůze RMČ uvedený v příloze č.1 zápisu.

2. Obsah Listů č. 5/2011

Usnesení:

Rada schvaluje obsah Listů č.5/2011 uvedený v příloze č.2 zápisu.

 

 

 

V Brně – Tuřanech 8.12.2011

 

 

 

 

 

Bc. Aleš Jakubec                                Michal Krátký
starosta MČ Brno-Tuřany                místostarosta MČ Brno-Tuřany